• Attendo Torkontalo - slideshow - Torkon-talo-13
  • Attendo Torkontalo - slideshow - Torkon-talo-12
  • Attendo Torkontalo - slideshow - Torkon-talo-11
  • Attendo Torkontalo - slideshow - Torkon-talo-08
  • Attendo Torkontalo - slideshow - Torkon-talo-05
  • Attendo Torkontalo - slideshow - Torkon-talo-04
  • Attendo Torkontalo - slideshow - Torkon-talo-02
  • Attendo Torkontalo - slideshow - Torkon-talo-header-02
  • Attendo Torkontalo - slideshow - torkon-talo-1

Attendo Torkontalo

Päihdekuntoutus · Päihdekuntoutus Lahti · Asumispalvelut · Mielenterveyskuntoutus · Mielenterveyskuntoutus Lahti

Kuntoutusyksikkö Torkon talo on päihdekuntoutujien 29 -paikkainen asumis- ja kuntoutuspalvelukoti Lahden Ahtialassa.

Yksikön johtaja

Theresa Havana

Puhelin: 044 724 0131

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Tehostettu asumispalvelu, tavoitettavissa vuorokauden ympäri: Puh. 044 7238 261
Tuettu asumispalvelu, tavoitettavissa arkisin klo 9-16: Puh. 044 7269 173

Puhelin: 044 726 9173

Osoite

Torkonkatu 3, 15300, Lahti

Lisätietoja

Kuntoutusyksikkö Torkon talo on syyskuussa 2016 avautunut päihdekuntoutujille suunnattu 29 -paikkainen asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoava palvelukoti Lahden Ahtialassa, osoitteessa Torkonkatu 3, Lahti. Kuntoutumisyksikkö tarjoaa yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan pohjautuvaa kuntouttavaa asumispalvelua 25 -65 vuotiaille henkilöille, joilla on päihde-ja muiden sosiaalisten ongelmien vuoksi pitkäaikaista asunnottomuutta tai laitosasumista.

Kuntoutusta kahdessa kerroksessa

Ensimmäisessä kerroksessa on 14 tuettun asumisen asuntoa, jotka muodostavat kaksi ryhmäkotia. Asukkaat tarvitsevat tukea päivittäisten asioiden hoitamisessa. Heitä autetaan esimerkiksi asumiseen, puhtauteen ja hygieniaan, virallisten asioiden hoitamiseen ja ravintoon liittyvissä asioissa. Talon toisessa kerroksessa on 15 asuntoa, kaksi ryhmäkotia tehostettuun palveluasumiseen, jonne asukkaat voivat siirtyä esimerkiksi laitoksesta. Kerroksen asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa, tukea ja valvontaa.

Torkon talo on turvallinen koti

Toiminnan tavoitteena on luotettavuus, jatkuvuus, vastuullisuus ja läpinäkyvyys, niin henkilökunnan kuin asukkaiden osalta. Arvoina toiminnassa ovat ihmisarvon kunnioittaminen, tasavertaisuus, yksilöllisyys, turvallisuus. Torkon talossa tuetaan asukkaan oma-aloitteellisuutta.

Ratkaisukeskeinen kuntoutus

Ratkaisukeskeisessä työskentelytavassa lähtökohtana ovat kuntoutujan vahvuuksien kehittäminen ja oman elämän hallinan tunteen luominen. Keskeistä on se, että ongelmista tehdään tavoitteita, joita kohti edetään pienin askelin. Tavoitteet asetetaan yhdessä kuntoutujan kanssa. Läheiset otetaan mukaan, mikäli kuntoutuja niin haluaa. Yhteisöhoidossa koko yhteisöä (kuntoutujat ja työntekijät) käytetään tietoisesti hyödyksi hoidollisten ja kuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on kuntoutujan henkilökohtaisen selviytymisen tukeminen. Hyvä Olla tarkoittaa niin kuntoutujan kuin hänen läheistensä, yhteistyökumppaneitten ja työntekijöiden hyvää oloa. Henkilökuntaa koulutetaan myös työkalujen kuten psykoedukaation käyttöön.

Virikkeellinen ja vaihteleva arki

Torkko kuntoutusyksikön toimintasuunnitelma muotoutuu kuntoutujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yksikössä toteutetaan kuntoutujien toiveita, tottumuksia ja mieltymyksiä. Viriketoiminnan suunnittelun pohjana on tapahtumakalenteri, johon sisältyy juhlapyhät, retket, vieraat ja muut yhteiset hetket. Kuntoutujien päivää rytmittävät kodin tavanomaiset askareet kuten ruoanlaitto, siivoaminen, asioinnit kaupoissa, pihatyöt sekä rentoutuminen ja yhteisen ajan vietto. Yhteisöhoidon periaatteiden mukaan jokaiselle kuntoutujalle määritellään hänen voimavarojensa mukainen vastuualue tai – tehtävä kodin toiminnoista.