• Torpparintupa
  • Torpparintupa
  • Attendo Torpparintupa - slideshow - Koivukoto-03
  • Attendo Torpparintupa - slideshow - Koivukoto-01
  • Attendo Torpparintupa - slideshow - Koivukoto-header-03

Attendo Torpparintupa

Torpparintupa on lähellä Ulvilan keskustaa sijaitseva asumisyksikkö mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Torpparintupa tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista 16:lle asukkaalle, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa. Palveluasumisen lisäksi Torpparintuvalla on mahdollisuus tarjota kotiapua 10:lle kuntoutujalle.

Hoivakodin johtaja

Marjo Ruohoneva

Puhelin: 044 358 7655

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Palvelukodin päällikön sähköposti: satu.liikala@mikeva.fi Palvelukodin ohjaajat puhelinnumero: puh. 044 7587 517 tavoitettavissa vuorokauden ympäri

Puhelin: Ohjaajat 24/7 p. 044 758 7517

Osoite

Torpparintie 1 E 1, 28450, Vanha-Ulvila

Lisätietoja

Torpparintuvan palvelukeskus ohjaa ja tukee

Torpparintuvan palvelukeskuksen palveluasuminen on tarkoitettu kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta omatoimisen asumisen ja itsenäisemmän elämän saavuttamiseksi, mutta säännöllinen avuntarve ei ole ympärivuorokautista. Toiminnan painopisteenä on monipuolinen kuntoutus sekä toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Kuntoutujaa ohjataan arjen taitojen kuten ruoanlaiton, siivoamisen ja pyykinpesun mahdollisimman itsenäiseen hoitamiseen. Kuntoutujaa kannustetaan ja motivoidaan myös osallistumaan palvelukeskuksen ulkopuoliseen toimintaan. Torpparintuvassa jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jolla on merkityksellinen elämäntarina, tarpeet ja toiveet. Kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja piirteet huomioidaan tärkeänä osana jokapäiväistä kuntoutusta. Tuvalla järjestetään monipuolista ja vaihtelevaa viriketoimintaa, retkiä, vierailuja ja työtoimintaa, joiden avulla asukkaita pyritään kuntouttamaan.

Yksilöllistä kuntoutusta

Jokaisen kuntoutujan kanssa laaditaan yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma, jossa huomioidaan kuntoutujan elämä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadittava suunnitelma tuo esiin kuntoutuksen ja hoidon tarpeet, kuntoutujan voimavarat ja toimintakyvyn puitteet. Suunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan, omaisten sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kuntoutujan omalla motivaatiolla on keskeinen rooli suunnitelman laatimisessa sekä kuntoutumisen etenemisessä. Kuntoutuksessa pyritään aina huomioimaan kuntoutujan mielenkiinnon kohteet, harrastukset sekä muu innostava tekeminen.

Monipuolista päivätoimintaa

Torpparintuvan asumisyksikössä jokaisella kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa. Päivätoiminta tarjoaa monipuolista ja mielekästä tekemistä arkeen. Tarkoituksena on tukea kuntoutujan toiminnallisuutta sekä lisätä arjessa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Torpparintuvan päivätoimintaa ohjaa yksilöllinen, inhimillinen ja hyvää elämää tukeva kuntouttava työote, jota toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Torpparintuvan asumisyksikössä jokaisella kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa. Päivätoiminta tarjoaa monipuolista ja mielekästä tekemistä arkeen. Tarkoituksena on tukea kuntoutujan toiminnallisuutta sekä lisätä arjessa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Torpparintuvan päivätoimintaa ohjaa yksilöllinen, inhimillinen ja hyvää elämää tukeva kuntouttava työote, jota toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta.