Tukipalvelut sijaisperheille

1. PRIDE-valmennus ja perehdytys

PRIDE – valmennus on ryhmämuotoinen ennen sijoitusta tapahtuva sijaisvanhempien valmennusohjelma. Kouluttajina toimivat PRIDE – kouluttajakoulutuksen saanut sosiaalityöntekijä ja kokenut sijaisvanhempi -kouluttajapari.

Valmennuksen tavoitteena on antaa jokaiselle sijaisvanhemmalle riittävä määrä tietoa sijaisvanhemmuudesta, jotta koulutukseen osallistuva kykenisi tekemään tiedostavan päätöksen sijaisvanhemmuuteen ryhtymisestä. Tarkoituksena on myös taata sijoitetuille lapsille mahdollisuus päästä hyvin valmistautuneisiin perheisiin, joista kukin lapsi saa yksilöllistä turvaa ja huolenpitoa.

Perehdytyksen tarkoituksena on vähentää sijaisvanhempien, sijoitettavan lapsen ja muun perheen epätietoisuutta tulevasta tapahtumasta. Perusteellisesti annettu perehdytys ja ennakkokoulutus tekevät uudesta perhemuodosta vanhemmille ja lapsille hyvän sekä stressittömän kokemuksen, joka vähentää työuupumusta. Ennakkovalmistelut helpottavat huomattavasti sijoituksen aikaista työtä, koska perheellä on silloin mahdollisuus keskittyä normaaliin perhe- ja kasvatustyöhön.

2. Tukipalvelut

Attendon perhehoitopalvelu vastaa tuen järjestämisestä. Tukipalvelut sisältävät:

  • Perheelle nimetty Attendon perhehoitopalveluiden työntekijä. Perhehoidon onnistumisen kannalta sijaisvanhempien ja työntekijän yhteistyön sujuminen on tärkeää. Työntekijämme ovat kokeneita lastensuojelun ammattilaisia, joilta saa tukea erilaisiin tilanteisiin.
  • Attendon perhehoitopalveluiden puhelintuki.
  • Perhetyöntekijä on käytettävissä, esimerkiksi arkiseen apuun, perheen kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

3. Vertaistuki ja jatkuva koulutus

Sijaisperheiden koulutus jatkuu lapsen tultua perheeseen. Mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen on paljon, sekä alueellisia että valtakunnallisia. Attendo toimii yhteistyössä Perhehoitoliiton ja Pesäpuun kanssa ja sijaisvanhemmat ovat ottaneet osaa näiden järjestöjen koulutuksiin. Kannustamme sijaisvanhempia liittymään oman alueensa Perhehoitoliiton jäsenyhdistykseen, jonka kautta on helppo tutustua muihin sijaisvanhempiin ja -perheisiin. Attendon perhehoitopalvelut osallistuu täydennyskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin toimeksiantosopimuksessa sovitulla tavalla. Sijaisperheiden biologisille lapsille järjestetään myös Perhehoitoliiton Sinut ry:n kautta leirejä, joissa lapsilla on mahdollisuus tavata vertaisiaan. Attendon perhehoitopalvelut tarjoaa vertaistukea myös omien sijaiperheidensä kautta.

4. Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat
oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

5. Mahdollisuus vapaaseen

Perheillä on mahdollisuus vapaapäiviin, joten myös perhehoitotyössä on mahdollisuus saada aikaa välillä hengähtää, aivan kuten tavallisessa ansiotyössä.