Työterveyshammashoito

Suun terveydellä on tärkeä merkitys ihmisen koko terveydelle ja työkyvylle. Nuoret ja terveetkin voivat saada yleisterveydellisiä harmeja hammasinfektioista ellei suun terveyden ongelmia hoideta ajoissa. Esimerkiksi osittain puhjenneet ja tulehduksen ympäröivät viisaudenhampaat lisäävät ylähengitysteiden infektion kuten nuhakuumeen riskin jopa kuusinkertaiseksi. Ientulehdus on selvä sydän- ja verisuonitautien riskitekijä, joka lisää sydän- ja aivoinfarktin vaaraa. Purentaongelmien on puolestaan todettu olevan yhteydessä niska- ja hartiaseudun vaivoihin.

Työpaikkahammashuolto on vähennyskelpoinen meno

Monet yritykset ottavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioon, jolloin myös työntekijöiden suun terveyteen panostetaan. Kustannuksiltaan kohtuullinen hammashoito on yritykselle vähennyskelpoinen meno, joka voidaan rinnastaa esimerkiksi työterveyshuoltoon. Työntekijät arvostavat työpaikkahammashuoltoa ja siksi se toimii hyvin työntekijöiden sitouttamisessa ja rekrytointivalttina.

Kattavuus ja hinta yrityksen toiveiden mukaisesti

Tarjoamme yritysten henkilökunnalle hammashoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Toteutamme joustavasti yritysten toiveita myös laskutuskäytännöissä. Voimme hakea Kela-korvauksen yrityksen puolesta, jolloin yritykselle jää maksettavaksi ainoastaan omavastuuosuus. Suunnittelemme aina yrityksen kanssa yhdessä sopivimman ratkaisun. Voimme yhdessä määritellä mm. mitkä toimenpiteet kuuluvat yrityksen korvaaman hoidon piiriin tai minkä summan yritys haluaa vuosittain sijoittaan työntekijöidensä hammashoitoon.