8 kesäkuuta2017

Attendo förvärvar Lilla Ro-Hemmet Ab i Pargas

Attendo har den 1 juni förvärvat Lilla Ro-Hemmet Ab i Pargas.

Från juni drivs verksamheterna av Attendo. Befintlig personal kommer att fortsätta arbeta för Attendo.

 - Vi är mycket glada att vi nu ges möjligheten att fortsätta vår verksamhet. Situationen blev för svår för oss att fortsätta som fristående aktör. Vi behöver investera i nya lokaler i framtiden. Lilla Ro-Hemmets nuvarande lokaler lämpar sig inte för omsorgstjänster utan stora investeringar. Vi har ett bra vårdkoncept och det kan vi nu fortsätta med. Det var även viktigt för oss att hela personalen får fortsätta, så nu går vi vidare med samma team, säger Maaret Sainio.

 - Det var inte ett lätt beslut för oss, men nu känns det trots allt skönt. Vår framtid var mycket osäker. Samma omsorgsteam fortsätter, så förändringen kommer inte märkas i vardagen. Största förändringarna ser Maaret och jag i det administrativa arbetet, säger Henriette Schmidt-Fjäder.

Sari Laakso är verksamhetschef på Attendo och den som leder Lilla Ro-Hemmet från start.

 - Vi har investerat mycket i kvalitet och det är något vi tar med oss när vi nu expanderar till Egentliga Finland, säger Laakso.

För mer information, vänligen kontakta:

Sari Laakso, Verksamhetschef Attendo
E-post: sari.laakso@attendo.fi
Telefon: 044 494 4358

Maaret Sainio, Lilla Ro-Hemmet
E-post: lillaro-hemmetab@pp.inet.fi
Telefon: 044 9777650

Henriette Schmidt-Fjäder, Lilla Ro-Hemmet
E-post: lillaro-hemmetab@pp.inet.fi
Telefon: 044 9777650

Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.fi