7 toukokuuta2019

Attendo vahvistaa vastuullisuustyötään FIBS ry:n jäsenenä

Attendo on liittynyt vastuullisuusverkosto FIBSin jäseneksi. FIBS on kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä asiantuntijaverkosto, jonka jäseninä ovat yli 300 yritystä ja organisaatiota. Attendo liittyi FIBSiin kehittääkseen yritysvastuusta keskeisemmän osan yhtiön strategiaa, johtamista ja käytännön toimintaa.

Attendolla on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä, sillä se tuottaa asumis- ja hoivapalveluita kunnille ja kuntayhtymille ympäri maata. Yhtiön noin neljänsadan hoiva- ja palvelukodin asukkaita, joita on noin 12 500, ovat ikäihmiset, kehitysvammaiset ja vammautuneet ihmiset sekä mielenterveyskuntoutujat.

”Tuotamme palveluja, joita yhteiskunta tarjoaa kansalaisilleen. Meillä on noin 11 000 työntekijää Suomessa ja välillisesti työllistämme vielä suuremman joukon suomalaisia. Suhtaudumme yhteiskunnalliseen rooliimme erittäin vakavasti ja haluamme toimia mahdollisimman läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Olemme pörssiyhtiö, joten myös taloudelliset tunnuslukumme ovat julkisia”, sanoo Attendon yhteiskuntavastuusta ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Anna Lehtiranta.

Attendo julkaisi maaliskuun lopussa vastuullisuusohjelman, jonka painopiste vuonna 2019 on ikäihmisten hoiva. Attendon tämänvuotinen vastuullisuusohjelma tähtää kolmen osa-alueen kehittämiseen: hoivatyön sujuvoittamiseen, toiminnan ja osaamisen kehittämiseen sekä viestintään ja vastuullisuuteen.

”Vastuullisuusohjelmassa on asetettu toiminnalle sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita, joista yksi on kattavien yhteiskuntavastuun periaatteiden ja käytänteiden kehittäminen. Näemme, että FIBSin jäsenyys tukee tämän tavoitteen toteutumista asiantuntijatiedon, parhaiden käytänteiden ja verkostokohtaamisten keinoin”, Lehtiranta päättää.

Attendo Suomi maksaa kaikki veronsa Suomeen, vuonna 2018 erilaisia veroja maksettiin noin 33 miljoonaa euroa. Yhtiön hoivakodit ovat energiatehokkaita ja rakennettu palvelemaan hoivatyön tarpeita ja asukkaiden viihtyvyyttä. Hoivakotien ruoka valmistetaan ikäihmisten ravintosuosituksia noudattaen pitkälti kotimaisista raaka-aineista ja kaikissa hankinnoissa suositaan kotimaisuutta.

Attendo-konsernin Quality and Sustainability -raportti vuodelta 2018 on julkaistu ja luettavissa englanniksi konsernin verkkosivuilla (pdf-tiedosto).