19 heinäkuuta2019

Attendon liikevaihto on jatkanut kasvua

Vuoden 2019 alkupuoliskolla Attendo Suomen liikevaihdon kasvu jatkui, mutta liikevoittomarginaali laski. Liikevoittomarginaalin laskuun vaikuttivat lisääntyneet kustannukset, jotka aiheutuivat pääosin hoito- ja avustavan henkilöstön lisärekrytoinneista sekä uusien yksiköiden avauksista.

Attendo-konserni on julkaissut tänään 19.7. toisen kvartaalin osavuosikatsauksen. Attendo Suomen tiedote on epävirallinen kooste pörssitiedotteesta, jonka pääset lukemaan täältä.

Vuoden 2019 tammi-kesäkuun aikana Attendo Suomen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana (22,4 %) uusien hoivakotien avausten sekä muutamien yrityskauppojen johdosta.

Samalla ajanjaksolla Attendo Suomen oikaistu liikevoitto (EBITA, IAS 17) oli noin 1,6 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali (EBITA%, IAS 17) oli 0,6 %, kun vertailujaksolla 2018 se oli 8,0 %. Oikaistun liikevoittomarginaalin laskuun vaikuttivat ensisijaisesti panostus hoito- ja avustavan henkilöstön lisäykseen, uusien yksiköiden avaukset (yhteensä 893 uutta asukaspaikkaa) sekä muut kehitystoimenpiteet, jotka synnyttivät lisäkustannuksia vuoden alkupuoliskon aikana.

”Liikevoiton laskun merkittävimmät tekijät ovat tiukentuneet henkilöstömitoitusvaatimukset sekä uusien yksiköiden suuri määrä, joka johtuu aiemmin solmituista vuokrasopimuksista. Lisäksi asukaspaikkojen myynti hidastui toisella kvartaalilla, mikä johtuu pääosin uusien yksiköiden hoitohenkilöstön rekrytointihaasteista”, kuvaa konsernin toimitusjohtaja Martin Tivéus.

”Kuten kerroimme kesäkuussa, olemme ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin kehittääksemme kannattavuutta ja vahvistaaksemme Attendo Suomen toimintaa”, Tivéus jatkaa.

Toimenpiteisiin lukeutuvat johdon vahvistaminen, uusien yksiköiden avausmäärän hidastaminen sekä laadun, työntekijöiden hyvinvoinnin ja asukastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävän vastuullisuusohjelman toteuttaminen.

Attendon yli puolitoista vuotta toiminnassa olleiden, niin kutsuttujen mature-yksiköiden käyttöaste oli pysynyt korkealla tasolla, noin 90 prosentissa. Kokonaiskäyttöaste oli noin 79 prosenttia johtuen huomattavan suuresta juuri toimintansa käynnistäneiden yksiköiden lukumäärästä.

Koko Attendo AB -konsernin 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistu liikevoitto (EBITA, IAS 17) oli 202 miljoonaa SEK, ja oikaistu liikevoittomarginaali 3,4 % (EBITA%, IAS 17).

 

Lisätietoja:

Andreas Koch
Communications and IR Director, Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com