9 tammikuuta2018

Hajanaisesta toiminnasta tehokkaaseen tekemiseen - monialainen päihdetyö perusterveydenhuollossa

Terveysasemilla asioi paljon erilaisia päihdepotilaita.

”Esimerkiksi alkoholiongelmaisten ja lääkeaineiden väärinkäyttäjien kohtaaminen kuuluu terveysasemien arkeen”, kertoo Attendon päihdepalveluiden vastuulääkärinä toimiva Harri Seppälä
Päihteiden ongelmakäyttö on niin mittava kansanterveydellinen ja -taloudellinen asia, että sen käsittelyyn tarvitaan koko sote-koneisto. Terveysasemien henkilökunnan on kyettävä tunnistamaan vaikea päihdeongelma, tutkimaan asiaa ja tarjoamaan potilaalle päihdehoitoa.
Erityisesti pienillä paikkakunnilla varsinaisten päihdehoitoyksiköiden palveluita on saatavilla niukasti tai ei lainkaan, joten avohoito toteutetaan terveysasemalla erityistason riittävän tuen turvin. 
 
”Vaikka potilas ei olisi halukas päihdehoitoon, pitää päihdekäyttö ottaa huomioon mahdollisten muiden sairauksien hoidossa ja sosiaalipalveluissa. Moniongelmainen potilas on yleensä ollut jo pitkään sosiaalityön asiakas, joten potilaan kokonaistilannetta on mielekästä pohtia yhdessä sosiaalityön kanssa. Yhteisen tilannekuvan avulla voidaan tehdä yhteinen hoito-/palvelusuunnitelma”, sanoo Seppälä.   
Työnjako terveydenhuollon ja sosiaalityön välillä pitää olla selkeä, muutoin toiminta on usein hajanaista ja tehotonta. Päihdehoito (avohoito ja laitoshoito) on terveydenhuollon toimintaa. Asuminen, toimeentulo, kuntouttava työtoiminta, perheen tukeminen ja lasten turvallisuudesta huolehtiminen ovat sosiaalityön kenttää. 
 
Attendossa on kehitetty perusterveydenhuollon monialaista päihdetyötä muutamien vuosien ajan. Kuntaturva –malli, jossa Attendo vastaa kunnan sote-palveluiden kokonaisuudesta, tarjoaa hyvän pohjan kehitystyölle. Toimintamallien ja asenneilmapiirin muokkaaminen on pitkäjänteistä työtä. Monialaiset tiimit ovat alkaneet kokoontua säännöllisesti ja ongelmallisia tilanteita on ratkottu yhdessä.  
 
LL Harri Seppälä luennoi Päihdehoidosta perusterveydenhuollossa Lääkäri2018 -tapahtumassa Helsingin messukeskuksessa torstaina 11.1. klo 10.00 Areenalla. Aiheesta on mahdollisuus keskustella lisää Attendon osastolla heti puheenvuoron jälkeen. 
 
lisätiedot: 
 
Harri Seppälä
vastuulääkäri, päihdepalvelut
Attendo