6 kesäkuuta2016

Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto yhdistyvät Hyvinvointialan liitoksi

Sosiaalialan Työnantajien ja Terveyspalvelualan Liiton jäsenet ovat 3.6.2016 perustaneet uuden yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan liiton, Hyvinvointialan liitto ry:n.

Uusi liitto aloittaa virallisesti toimintansa 1.1.2017. Liiton käytännön työtä käynnistetään syksyllä.

Syntyessään Hyvinvointialan liittoon kuuluu noin 1500 yritystä ja yhteisöä. Yhteensä ne työllistävät lähes 75 000 ihmistä.  Liiton jäseniä voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavat työnantajat sekä työnantajina toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Liiton hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön toimitusjohtaja Olli Holmström. Varapuheenjohtajiksi on valittu Suomen Terveystalo Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Närhinen ja Attendo Oy:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja.

─ Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää vahvaa ja yhtenäistä ääntä, jota kuunnellaan.  Tavoitteena on edistää suomalaisten hyvinvointia sekä luoda yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluille entistä paremmat toimintaedellytykset, Olli Holmström sanoo.

─ Uusi liitto kokoaa voimat ja on siten vahvana tukena myös sote-uudistuksen rakentamisessa. Palveluiden perusteellisessa uudistamisessa kannattaa ottaa kaikki resurssit käyttöön, Yrjö Närhinen huomauttaa.

─ Uusi aika edellyttää uusia rakenteita. Olemme luomassa ensimmäistä suomalaista työmarkkinajärjestöä, joka integroi laajasti sosiaali- ja terveydenpalvelujen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, linjaa Lauri Korkeaoja.

─ Sote-uudistus avaa markkinoita ja tekee sosiaali- ja terveyspalveluista entistä kiinteämmän kokonaisuuden. Uusi liitto syntyy oikeaan hetkeen, tähdentää EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto jatkavat operatiivista toimintaansa vuoden 2016 loppuun saakka. Liittojen toiminnot ja henkilöstö siirtyvät Hyvinvointialojen liittoon. Liittojen nykyiset toimitusjohtajat Tuomas Mänttäri ja Hanna-Kaisa Järvi jatkavat uuden liiton johtoryhmän jäseninä. Hyvinvointialan liiton hallituksen ensimmäinen tehtävä on uuden toimitusjohtajan hakeminen ja valitseminen.

Lisätietoja:
Olli Holmström, puh. 050 483 6313
Yrjö Närhinen, puh.  030 633 1601
Lauri Korkeaoja, puh. 044 078 8282

Hyvinvointialan liitto ry on yksityisen sosiaali- ja terveysalan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Liittoon kuuluu noin 1 500 jäsentyönantajaa, joiden palveluksessa on lähes 75 000 alan ammattilaista.
Liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluita.