Attendo Väinöntupa

Attendo Väinöntupa on 12 -paikkainen asumis-, kuntoutus- ja tukipalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarjoava palvelukoti Suonenjoella.

Palvelukodin johtaja

Marja Siltala

Puhelin: p. 044 494 0072

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ohjaajat: 040 778 2079

Puhelin: Ohjaajat 040 778 2079

Osoite

Väinönkatu 7, 77600, Suonenjoki

Lisätietoja

Attendo Väinöntupa tarjoaa yksilöllisiä asumis-, kuntoutus- ja tukipalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat eriasteista hoivaa ja ohjausta palvelukodilla arjesta selviytymisensä tueksi. Väinöntuvan palveluihin kuuluvat myös tukipalvelut, omassa asunnossa asuville kuntoutujille.

Attendo Väinöntupa

Attendo Väinöntupa asukaspaikkoja tehostetussa palveluasumisessa on yhteensä 12. Kodin jokaisella asukkaalla on omat huone eli oma kotinsa, jonka yksityisyyttä arvostetaan. Huoneensa kodin asukkaat saavat kalustaa ja sisustaa mielekseksi. Kodin yhteisissä tiloissa on asukkailla viihtyisät mahdollisuudet ajan viettoon, rentoutumiseen sekä vapaaseen puuhailuun. Kodin keittiössä valmistetaan monipuolista ja terveellistä ruokaa sekä herkkuja kahvitteluun ja juhliin. Asukkaita kuunnellaan ruokalistan suunnittelussa. Sisä-Savon Palvelukodilla saunotaan ja ulkoillaan aina kun halukkaita löytyy.

Yhteisöhoidollista kuntousta

Palvelukoti toimii yhteisöhoidon mallin mukaisesti. Käytössä käytössä oleva kuntoutusmalli tarkoittaa, että asukkaat saavat osallistua päätöksiin kodin yhteisistä asioista sekä heillä on omia kykyjensä ja taitojensa mukaisia vastuutehtäviä yhteisössä. Kodin toiminnan tavoitteena on luoda asukkaille monipuolinen, elämänmakuinen ja innostava arki, johon kuuluu normaalit arjen askareet. Kodilla eletäänkin niin normaalia arkea kuin vain mahdollista. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntouttaa kodin asukas pärjäämään arjessa mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti. Kodin jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka elämäntarina, tarpeet ja toiveet huomioidaan kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tukiasunnot

Palvelukodista voi siirtyä kohti itsenäisempää elämää esimerkiksi tukiasunnon kautta, joihin palvelukoti tarjoaa tukipalveluita. Pihapiirissä sijaitsevat kuuden asukkaan tukiasunnot ovat valmistuneet vuonna 2012. Tukiasunnoissa asukkaat opettelevat huolehtimaan itsenäisemmin omasta elämästään mutta heillä on mahdollisuus saada palvelukodin palveluja kuntoutumisen tueksi, esim. ruokapalvelua tai lääkehoidossa avustamista. Taitojen ja voimavarojen karttuessa asukas voi siirtyä itsenäiseen elämään.

Aktiivinen arki

Väinöntuvassa eletään aktiivista ja vaihtelevaa arkea, johon kuuluvat muun muassa kotityöt, työtoiminnat, harrastukset, ystävät sekä arjen asioinnit. Asukkaita kannustetaan ja ohjataan ottamaan omaa elämäänsä haltuun sekä osallistumaan erilaisiin toimintoihin mahdollisimman aktiivisesti nin kodilla kuin sen ulkopuolellakin, kuitenkin aina huomioiden asukkaan yksilöllisen elämäntilanteen.

Osaava henkilökunta

Palvelukodilla työskentelee sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut henkilökunta, joka on erikoistunut mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa tehtävään työhön. Oma-ohjaajajärjestelmän avulla varmistetaan paras mahdollinen kuntoutus asukkaille. Läheiset ja ystävät ovat tervetulleita osallistumaan asukkaiden arkeen. Kodin toiminnan tavoitteena on asukkaiden ja henkilökunnan hyvä olo!

Toimipaikalle on myönnetty ISO 9001:2015-standardin mukainen laatusertifikaatti Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branchin toimesta.