• Attendo Willa Wanha - slideshow - Willa-Wanha-02
  • Attendo Willa Wanha - slideshow - Willa-Wanha-01

Attendo Willa Wanha

hoivakoti · Ikääntyneet · Kuntoutus

Attendo WillaWanha on 23 paikkainen lämmin ja elämänmakuinen koti ikääntyneille asukkaille, osoitteessa Koulutie 7 Ristijärvi. Willa Wanha tarjoaa asukkailleen arvokkaan vanhuuden, viihtyisässä ympäristössä lähellä Ristijärven monipuolisia peruspalveluita. Willa Wanha tarjoaa asukkailleen turvallisen ja virikkeellisen elämän, jossa otetaan huomioon jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Willa Wanhassa on tunnelmallisella tavalla yhdistetty vanhaa ja uutta. Entisestä oppilasasuntolasta on uudistettu nykyaikainen ja viihtyisä hoitokoti, joka tarjoaa välittävän kodin.

Palvelukodin päällikkö

Nonna Tammisalo

Puhelin: 044 4941377

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Hoitajien puhelinnumerot:

044 261 5913

044 568 4894 

Puhelin: Hoitajat 24/7 044 261 5913

Osoite

Koulutie 7, Ristijärvi, Suomi

Lisätietoja

 

Attendo Willa Wanha 

Willa Wanhan toiminta ja arki perustuu asukaslähtöisyyteen. Kodin toimintojen suunnittelua ja toimintaa ohjaavat asukkaan yksilölliset henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet, ikääntyneiden palveluihin liittyvät laatusuositukset ja käypähoitosuositukset. Jokaisen asukkaan yksilöllinen elämäntarina huomioidaan tärkeänä osana Willa Wanhan hoivaa ja kuntoutusta. Asukas kohdataan aina yksilönä, jolle annetaan aikaa ja arvoa.

Yksilöllistä arkea

Willa Wanhan toiminta-ajatuksena on tarjota kodinomainen, ympärivuorokautinen asumismahdollisuus ja monipuolisia, yksilöllisiä hoito- ja hoivapalveluita. Kodin toimintaan kuuluu monipuolisia virike- ja kuntoutustoimintaa ikääntyneille asukkaille. Asukkaita kannustetaan ja ohjataan osallistumaan palvelukodin arkeen ja toimintaan asukkaan yksilölliset voimavarat ja tarpeet huomioiden.  Kuntouttava työskentelyote on läsnä kodin arjen olossa ja elossa. Asukkaiden läheiset, omaiset ja muu tärkeä tukiverkosto ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan asukkaiden hoivaan ja kuntoutukseen sekä kodin arkeen ja juhlaan. Willa Wanhassa hyödynnetään monipuolisesti uuden ja kehittyvän teknologian tuomia mahdollisuuksia kodin turvallisuuden lisäämiseksi sekä viriketoiminnan monipuolistamiseksi.

Suunnitelmallista kuntoutusta

Kodin jokaisen asukkaan hoivan ja kuntoutuksen kulmakivenä toimii yksilöllisesti laadittava hoiva- ja kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon asukkaan elämäntarina, tarpeet, rajoitteet, toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Asukkaan lähimpänä tukena ja apuana toimii hänelle nimetty omahoitaja, joka vastaa asukkaan kuntoutuksen ja hoivan toteutumisesta suunnitelman edellyttämällä tavalla. 

Osaavaa hoivaa

Kodissa asukkaita palvelee ammattitaitoinen ja sydämellään työtään tekevä henkilökunta, joka huolehtii turvallisesta ja lämminhenkisestä asuinympäristöstä. Kodin osaava henkilökunta on saanut koulutuksensa sosiaali- tai terveysalalle, lisäksi heidän ammattitaidostaan pidetään huolta säännöllisien lisä- ja täydennyskoulutusten avulla.

Toimipaikalle on myönnetty ISO 9001:2015-standardin mukainen laatusertifikaatti Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branchin toimesta.