Julkiset terveyspalvelut

Erikoissairaanhoito

Lääkäripalvelut  / Aikuis- ja nuorisopsykiatria      
Yhteyspäällikkö Teo Lagerwall

050 409 2499

Koordinaattori Ilkka Tuomaala 044 494 2337
     
Lääkäripalvelut  / Lastenpsykiatria     
Vastuulääkäri Mika Soininen 050 460 0079
Yhteyspäällikkö Tiina Pitkänen 040 735 9078
     
Lääkäripalvelut  / Päihdelääketiede     
Vastuulääkäri Harri Seppälä 040 596 3199
Aluekoordinaattori Petra Joulio 043 826 4063
     
Lääkäripalvelut  / muut erikoisalat     
Aluepäällikkö Niina Lindfors 0400 219 864
Yhteyspäällikkö Lasse Kopsala 040 842 6224 
Yhteyspäällikkö Henri Tuhkanen 044 571 1543
     
Lääkäripalvelut  / Radiologia    
Yhteyspäällikkö Teija Vihervaara 050 097 6000
Yhteyspäällikkö Tiina Hapuoja 040 5333 382
     
Hoitajapalvelut / Leikkaussalipalvelut   

Palvelupäällikkö, erikoissairaan-
hoidon hoitajapalvelut

Tiina Sjöberg

043  826 4386

     
Hengityshalvauspotilaat  / Ympärivuorokautiset kotihoitotiimit    

Palvelupäällikkö

Tiina Sjöberg 043  826 4386
     

Potilasasiamies

Potilasasiamies, potilasreklamaatiot 030 633 1655 (ma 12-15, ti 9-12, ke 12-15, to 9-12 ja pe 9-11)
Terveyspalvelut: Yksityiset ja julkiset lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut potilasasiamies@terveystalo.com