Kunnat ovat alkaneet keventää hoivakotivierailuihin liittyviä rajoituksia eri puolilla Suomea. Myös sisätiloissa vierailut onnistuvat, jos kunta sen sallii. Voit tarkistaa paikkakunnan tilanteen Attendo-kodin henkilökunnalta samalla, kun sovit vierailusta.

Attendo Terapia Hämeenlinna

Hevosmiehentie 15 as 9B, Hämeenlinna

Tietoja

Tarjoamamme palvelu
Toimintaterapia, Seksuaaliterapia

Tervetuloa meille

AsiakaspaikkatiedustelutAnni Saarits

Attendon terapia- ja kuntoutuspalvelut Hämeenlinna palvelee asiakkaitaan joko koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä Hämeenlinnan seudulla tai terapiapalveluiden omissa vastaanottotiloissa. Hämeenlinnan terapia- ja kuntoutuspalveluissa asiakkaille tarjotaan monipuolisia, yksilöllisiä ja ammattitaitoisia terapia- ja kuntoutuspalveluita. Yksikössä työskentelevät terapeutit tekevät yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaterapiaa. Katso alhaalta Hämeenlinnassa työskentelevien terapeuttiemme esittelyt.

Yksilöllistä ja motivoivaa terapiaa

Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja terapeuttien työskentely on aina asiakaslähtöistä ja luottamuksellista. Terapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja -historia, elinympäristön asettamat vaatimukset sekä asiakkaan omat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet. Terapian tavoitteet määritellään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma. Kuntoutumisen onnistumisen kannalta asiakkaan omalla motivaatiolla on iso rooli. Terapeuttien työskentelyä ohjaa Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi ja kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan standardoiduilla menetelmillä säännöllisesti.

Terapiaan voi saapua itsemaksavana, Kelan maksusitoumuksella, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Kelan sopimuskuntamme ovat kaikki Kanta-Hämeen alueen kunnat. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydän osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus.

Osaavat ammattilaiset

Attendon ammattitaitoisen terapeutit ovat saaneet koulutuksensa terapiatoimintaan. Terapeutit suunnittelevat asiakkaan kuntoutuksen aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tärkeässä osassa kuntoutuksessa on asiakkaan oman motivaation ja kiinnostuksen löytäminen ja ylläpitäminen. Jokainen asiakas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka toiveita ja tarpeita kuunnellaan ja kunnioitetaan. Toimintaterapian tarkoituksena on kehittää tai ylläpitää toimintakykyä asiakkaalle merkityksellisissä paikoissa ja tilanteissa.

Terapeuttimme

jenny.jpeg

Jenny Partanen

Toimintaterapeutti (äitiyslomalla)

044 4941751

jenny.partanen@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti

Pidän toimintaterapiassa tärkeänä asiakkaan ja terapeutin välistä yhteistyötä. Koen, että terapiassa asiakas valitsee suunnan ja terapeuttina tehtävänäni on ohjata oikeaan suuntaan antaen keinoja ja ohjaten sopivia harjoitteita valitun tavoitteen saavuttamiseksi. Terapiatyössä vahvuutenani ovat leikki, kädentaidot, keittiötoiminnot ja luonnossa toimiminen. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Opintojeni jälkeen olen työskennellyt lastensuojelussa sekä lääkinnällisen että ammatillisen kuntoutuksen parissa. Kokemusta minulla työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Työssäni olen tehnyt sekä yksilöterapiaa että ohjannut ryhmiä.

Koulutukset

 • Yhteisöhoidon perusteet, 2013
 • Neuropsykiatrinen valmentajaopiskelija 2018 → (valmistuminen 5/2019)

IMG_3737.jpg

Iisa Tähtinen

Toimintaterapeutti

044 781 5391

iisa.tahtinen@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti

Toimintaterapiassa minulle on tärkeää luottamuksellisen asiakassuhteen luominen ja asiakkaan tukeminen hänelle itselleen merkityksellisiin toimintoihin osallistumisessa. Toimintaterapeutiksi olen valmistunut Turun Ammattikorkeakoulusta ja aikaisemmalta koulutukseltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja. Teatteri-ilmaisun ohjaajana olen työskennellyt erityisesti nukketeatterin parissa ja ohjannut työpajoja sekä osallistavia teatteriesityksiä lapsille ja aikuisille. Lisäksi olen työskennellyt cp-vammaisten ja kehitysvammaisten aikuisten hoitokodeissa sekä perhekuntoutuksessa. Vahvuuksiani toimintaterapeuttina ovat leikkimielisyys, luova ongelmanratkaisukyky sekä luovat menetelmät. Kokemusta löytyy erityisesti neurologisten aikuisasiakkaiden ja lapsiasiakkaiden kanssa työskentelystä. Työskentelen Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen alueella.

mimosa1.jpeg

Mimosa Bäckman

Toimintaterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti

044 7058611

mimosa.backman@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti

Valmistuin toimintaterapeutiksi 2015 Metropolian Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen olen työskennellyt lastensuojelun puolella usean vuoden ajan. Minulla on kokemusta erityisesti nuorista, joilla on mielenterveyden ja käyttäytymisen haasteita. Mielestäni terapiassa ovat tärkeitä onnistumisen kokemukset ja lähiympäristön osallistaminen terapiajakson aikana. Asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja omat tavoitteet luovat terapian suunnan ja antavat sille mielekkyyttä. Minulla on myös pätevyys tehdä eläinavusteista terapiaa.

Työskentelen myös seksuaalineuvojana ja seksuaaliterapeuttina.

Koulutukset

 • Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), 2017
 • Eläinavusteinen valmentaja, 2018
 • Mindfulness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena, 2018
 • Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja 2018
 • Seksuaaliterapeutti 2019
 • Psykoterapeuttiset valmiudet 2019->
 • Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti -opiskelija 2019->

anni.jpeg

Anni Saarits

Toimintaterapeutti

044 7757642

anni.saarits@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti

Toimintaterapiassa koen luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen terapeutin ja asiakkaan välille keskeisenä. Haluan toimia mahdollistajana, jonka kanssa asiakas yhdessä etsii ja kokeilee toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaalle mielekkään arjen. Erityisesti minua kiinnostaa luovat toiminnot, leikki ja luonnossa toimiminen. Valmistuin toimintaterapeutiksi keväällä 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen työskentelin hetken vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen yksikössä ja elokuusta 2015 lähtien olen työskennellyt toimintaterapeuttina. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista toimintaterapiaa sekä arvioida ja kuntouttaa lapsia, joilla on pulmia syömisessä ja kasvussa.

Koulutukset

 • Neuropsykiatrinen valmentaja, 2017
 • Eläinavusteinen valmentaja, 2018
 • Sequential Oral Sensory (S.O.S.) Approach to Feeding, 2018
 • Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja 2018

satu kuva (1).jpg

Satu Nieminen

toimintaterapeutti, FM, ammatillinen opettaja

Puh. 044 4941759 

satu.nieminen@attendo.fi

kielitaito: suomi ja englanti

Kaikki lähtee tasavertaisesta kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta, tarpeista ja yhdessä laadituista tavoitteista. Nämä ja asiakkaan mielenkiinnot, ympäristö ja muut merkitykselliset elämän asiat ovat raami terapian toteutumiselle. Minun tehtävänäni on kulkea rinnalla ja monipuolisin välinein rohkaista ja auttaa eteenpäin kuntoutumisen poluilla. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v. 1993, AMK-pätevyyden päivitin v. 2008 ja maisterin paperit v. 2018. Olen työskennellyt työikäisten ja nuorten psykiatrisessa ja neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa, maahanmuuttajien kanssa sekä reumatologian puolella.

Koulutukset

 • Kirjallisuusterapiaohjaaja, 2001
 • Ryhmänohjaaja, 2003
 • SDI – Strength Deployment Inventory – valmentaja (motivaation ja vahvuuksien inventaari), 2011
 • Voimauttava valokuva, 2012
 • Maahanmuuttajatyö (Vapaaehtoistoiminnan koulutus, 2011; Ohjaajakoulutus maahanmuuttajien kanssa toimiville, 2012; monikulttuurisuus terveydenhuollossa, 2014; Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen, 2014; Ketju työssäoppiminen Tampereen maahanmuuttajapoliklinikka, 2016, Paloma-hanke 2016-18)
 • Ammatillinen opettaja 2014
 • Keho ja mieli, 2018
 • Sensomotorinen valmentaja, 2019

omakuva.jpg

Taimi Vuorinen (äitiysloman sijaisuus)

Toimintaterapeutti AMK

044 4941747 

taimi.vuorinen@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti

Koulutukset

 • Keho ja mieli- ryhmän ohjaus maahanmuuttajille, 2019

Pidän asiakkaan ja terapeutin välistä terapiasuhdetta yhtenä toimintaterapian tärkeimmistä lähtökohdista. Luottamuksellisessa terapiasuhteessa on turvallista etsiä ja kokeilla yhdessä ratkaisuja arjen toimintojen sujuvoittamiseksi ja asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Mielenkiinnon kohteitani terapiatyössä ovat askartelu, musiikki, leikki, ruoanlaitto sekä luonnossa liikkuminen. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi keväällä 2019 Metropolia ammattikorkeakoulusta. Aikaisemmalta koulutukseltani olen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, ja minulla on kokemusta lasten kanssa työskentelystä.

Hinnasto

Meillä on käytössä myös kelan suorakorvaus, jolloin lääkärin lähetteellä fysioterapiaan saapuvan asiakkaan laskusta vähennetään automaattisesti kelakorvaus pois.

Seksuaalineuvonta:

45 min 60€ (yksilö)
60 min  70€ (yksilö)
90 min 100€ (pari)

Seksuaaliterapia

45 min 80 € (yksilö)
60 min 90 € (yksilö)
90 min 130 € (paritapaaminen)

Kartan käyttö vaatii, että JavaScript on on käytössä selaimessasi.

{"markers":[{"position":{"lat":60.9924314,"lng":24.4475699},"content":"<h4>Attendo Terapia Hämeenlinna</h4><p>Hevosmiehentie 15 as 9B </br> 13130 Hämeenlinna </br> Etelä-Suomi</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=60.9924314,24.4475699' target='_blank' >Avaa kartta</a>"}]}

Käyntiosoite

Hevosmiehentie 15 as 9B,
13130 Hämeenlinna
Etelä-Suomi

Löydä meille