Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja sovithan vierailusta etukäteen Attendo-kodin henkilökunnan kanssa.

Attendo Terapia Hämeenlinna

Pollentie 23, Hämeenlinna

Tervetuloa meille

Satu Nieminen, Asiakaspaikkatiedustelut

Löydät terapeutiemme tiedot alempaa tältä sivulta.

Tietoja

Tarjoamamme palvelu
Toimintaterapia, Seksuaaliterapia

Ryhmäterapiatiedustelut
Jenny Partanen, jenny.partanen@attendo.fi, puh. 044 4941751

 

Attendon terapia- ja kuntoutuspalvelut Hämeenlinna palvelee asiakkaitaan joko koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä Hämeenlinnan seudulla tai terapiapalveluiden omissa vastaanottotiloissa. Hämeenlinnan terapia- ja kuntoutuspalveluissa asiakkaille tarjotaan monipuolisia, yksilöllisiä ja ammattitaitoisia terapia- ja kuntoutuspalveluita. Yksikössä työskentelevät terapeutit tekevät yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaterapiaa. Katso alhaalta Hämeenlinnassa työskentelevien terapeuttiemme esittelyt.

Yksilöllistä ja motivoivaa terapiaa

Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja terapeuttien työskentely on aina asiakaslähtöistä ja luottamuksellista. Terapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja -historia, elinympäristön asettamat vaatimukset sekä asiakkaan omat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet. Terapian tavoitteet määritellään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma. Kuntoutumisen onnistumisen kannalta asiakkaan omalla motivaatiolla on iso rooli. Terapeuttien työskentelyä ohjaa Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi ja kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan standardoiduilla menetelmillä säännöllisesti.

Terapiaan voi saapua itsemaksavana, Kelan maksusitoumuksella, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Kelan sopimuskuntamme ovat kaikki Kanta-Hämeen alueen kunnat. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydän osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus.

Osaavat ammattilaiset

Attendon ammattitaitoisen terapeutit ovat saaneet koulutuksensa terapiatoimintaan. Terapeutit suunnittelevat asiakkaan kuntoutuksen aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tärkeässä osassa kuntoutuksessa on asiakkaan oman motivaation ja kiinnostuksen löytäminen ja ylläpitäminen. Jokainen asiakas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka toiveita ja tarpeita kuunnellaan ja kunnioitetaan. Toimintaterapian tarkoituksena on kehittää tai ylläpitää toimintakykyä asiakkaalle merkityksellisissä paikoissa ja tilanteissa.

Terapeuttimme

jennypartanen.jpeg 

Jenny Partanen
Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
p. 044 494 1751
jenny.partanen@attendo.fi

Kielitaito: suomi, englanti

Olen toiminut toimintaterapeuttina 10 vuotta. Kokemusta minulla on työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen toiminut sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksen parissa. Toimintaterapiassa pidän tärkeänä asiakkaan ja terapeutin välistä vuorovaikutusta ja kotiharjoittelua tapaamisten välissä. Koen, että terapiassa asiakas valitsee oman tiensä ja terapeuttina tehtävänäni on kulkea rinnalla ohjaten sopivia harjoitteita valitun tavoitteen saavuttamiseksi. Terapiatyössä vahvuutenani ovat leikki, luovat toiminnot, keittiötoiminnot, tunnetyöskentely, neuropsykiatrinen osaaminen ja luonnossa toimiminen.

Koulutukset

 • Yhteisöhoidon perusteet, 2013
 •  Neuropsykiatrinen valmentaja, 2019
 • Tunnesäätelyn ja aggression hallinta, 2020
 • Kognitiivinen viitekehys toimintaterapiassa, 2021

mimosa1.jpeg

Mimosa Bäckman, äitiyslomalla
Toimintaterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti
p. 044 705 8611
mimosa.backman@attendo.fi

Kielitaito: suomi, englanti

Olen kiinnostunut monista eri koulutuksista ja luovista menetelmistä terapiassa. Mielestäni terapiassa ovat tärkeitä onnistumisen kokemukset, mahdollisuus yhdessä asiakkaan kanssa etsiä ja löytää uusia toimintatapoja ja suuntia, sekä yksilöllisesti ja turvallisesti edetä omassa kuntoutumisessa. Minulla on kokemusta lastensuojelupuolelta, sekä aikuis- ja nuorisopsykiatrian asiakkaista. Koulutuksieni myötä minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista terapiaa, käytän mielelläni myös kuvataideterapian menetelmiä työssäni. Työskentelen lisäksi seksuaalineuvojana ja seksuaaliterapeuttina, joiden hinnasto löytyy sivun lopusta. Alkuvuodesta 2021 aloitin kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapian opinnot. Psykoterapiaa en vielä tarjoa asiakkaille.

Koulutukset

 • Toimintaterapeutti (AMK) 2015
 • Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), 2017
 • Eläinavusteinen valmentaja, 2018
 • Mindfulness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena, 2018
 • Seksuaaliterapeutti 2019
 • Psykoterapeuttiset valmiudet 2020
 • Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti 2021
 • Psykoterapeuttikoulutuksessa 2021->

anni.jpeg

Anni Saarits
Toimintaterapeutti
p. 044 775 7642
anni.saarits@attendo.fi

Kielitaito: suomi, englanti

Toimintaterapiassa koen luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen terapeutin ja asiakkaan välille keskeisenä. Haluan toimia mahdollistajana, jonka kanssa asiakas yhdessä etsii ja kokeilee toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaalle mielekkään arjen. Erityisesti minua kiinnostaa luovat toiminnot, leikki ja luonnossa toimiminen. Valmistuin toimintaterapeutiksi keväällä 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen työskentelin hetken vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen yksikössä ja elokuusta 2015 lähtien olen työskennellyt toimintaterapeuttina. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista toimintaterapiaa sekä arvioida ja kuntouttaa lapsia, joilla on pulmia syömisessä ja kasvussa.

Koulutukset

 • Neuropsykiatrinen valmentaja, 2017
 • Eläinavusteinen valmentaja, 2018
 • Sequential Oral Sensory (S.O.S.) Approach to Feeding, 2018
 • Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja 2018
 • Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, 2021

satu kuva (1).jpg

Satu Nieminen
Toimintaterapeutti, FM, ammatillinen opettaja
p. 044 494 1759 
satu.nieminen@attendo.fi

Kielitaito: suomi, englanti

Kaikki lähtee tasavertaisesta kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta, tarpeista ja yhdessä laadituista tavoitteista. Nämä ja asiakkaan mielenkiinnot, ympäristö ja muut merkitykselliset elämän asiat ovat raami terapian toteutumiselle. Minun tehtävänäni on kulkea rinnalla ja monipuolisin välinein rohkaista ja auttaa eteenpäin kuntoutumisen poluilla. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v. 1993, AMK-pätevyyden päivitin v. 2008 ja maisterin paperit v. 2018. Olen työskennellyt työikäisten ja nuorten psykiatrisessa ja neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa, maahanmuuttajien kanssa sekä reumatologian puolella.

Koulutukset

 • Kirjallisuusterapiaohjaaja, 2001
 • Ryhmänohjaaja, 2003
 • SDI – Strength Deployment Inventory – valmentaja (motivaation ja vahvuuksien inventaari), 2011
 • Voimauttava valokuva, 2012
 • Maahanmuuttajatyö (Vapaaehtoistoiminnan koulutus, 2011; Ohjaajakoulutus maahanmuuttajien kanssa toimiville, 2012; monikulttuurisuus terveydenhuollossa, 2014; Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen, 2014; Ketju työssäoppiminen Tampereen maahanmuuttajapoliklinikka, 2016, Paloma-hanke 2016-18)
 • Ammatillinen opettaja 2014
 • Keho ja mieli, 2018
 • Sensomotorinen valmentaja, 2019
 • Tarinoiden maa -ohjaaja 2021

Tarja Aalto
Psykofyysinen fysioterapeutti
p. 041 730 8939
tarja.aalto@attendo.fi

Kielitaito: suomi, englanti

Ihminen on kokonaisuus, mieli ja keho kulkevat käsikädessä. Psykofyysisessä fysioterapiassa tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn kohentaminen kehon ja mielen yhteistoimintaa ohjaamalla asiakkaan voimavarat huomioon ottaen. Valmistuin fysioterapeutiksi 1991 ja olen erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan ja hankkinut täydennyskoulutusta Norjassa. Minulla on työkokemusta lapsista ikäihmisiin sekä somaattisten sairauksien että psykiatrisesta kuntoutuksesta. Tällä hetkellä työni painopiste on Attendon Hämeenlinnan hoivayksiköiden yksilö- ja ryhmäterapia.

Koulutukset

 • Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot, 2006
 • Basic Body Awareness Therapy (BBAT), 2009
 • Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), 2012

Minna Sassi
Toimintaterapeutti
p. 041 730 9346
minna-kristiina.sassi@attendo.fi

Kielitaito: suomi, englanti

Kutsumus ihmisläheiseen työhön sai minut vaihtamaan alaa aikuisiällä. Valmistuin toimintaterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 2020. Luottamuksellinen terapeuttinen vuorovaikutussuhde on mielestäni onnistuneen kuntoutuksen perusta. Olen taitava kannustamaan asiakasta nostamalla esiin hänen vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä hyödyntäen niitä terapiaprosessissa. Vahvuutenani on myös elämänkokemuksen tuoma perspektiivi kuntoutukseen. Minulla on kokemusta neurologisista asiakkaista, mielenterveyskuntoutujista ja ikäihmisten kanssa työskentelystä. Lisäksi olen kahden teini-ikäisen lapsen äiti.

Koulutukset

 • Psykologian perusopintoja 20 op, 2014-2015
 • Näkökulmia positiiviseen psykologiaan 4 op, 2014
 • Kasvatustieteen perusopintoja 11 op, 2015-2016
 • Housing enabler 2 op, 2019
 • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät 5 op, 2019
 • Tuntoaisti ja liike – Haptinen tutkiminen ja kosketusviestien käyttö tukemassa oppimista 15h, 2020

Hinnasto

Meillä on käytössä myös Kelan suorakorvaus, jolloin lääkärin lähetteellä fysioterapiaan saapuvan asiakkaan laskusta vähennetään automaattisesti kelakorvaus pois.

Seksuaalineuvonta:

 
45 min 60€ (yksilö)
60 min  70€ (yksilö)
90 min 100€ (pari)

Seksuaaliterapia

 
45 min 80 € (yksilö)
60 min 90 € (yksilö)
90 min 130 € (paritapaaminen)

Kartan käyttö vaatii, että JavaScript on on käytössä selaimessasi.

{"markers":[{"position":{"lat":60.97702,"lng":24.42098},"content":"<h4>Attendo Terapia Hämeenlinna</h4><p>Pollentie 23 </br> 13500 Hämeenlinna </br> Etelä-Suomi</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=60.97702,24.42098' target='_blank' >Avaa kartta</a>"}]}

Käyntiosoite

Pollentie 23,
13500 Hämeenlinna
Etelä-Suomi

Löydä meille