Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja sovithan vierailusta etukäteen Attendo-kodin henkilökunnan kanssa.

Attendo Terapia Kaarina

Niemeläntie 3 B, Kaarina

Tervetuloa meille

Iisa Tähtinen, Asiakaspaikkatiedustelut

Tietoja

Tarjoamamme palvelu
Toimintaterapia

Attendo Terapia Kaarina palvelee asiakkaitaan koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä tai terapiapalveluiden omissa vastaanottotiloissa. Tarjoamme laadukkaita terapiapalveluita niin itsemaksaville kuin Kela-lähetteisille asikkaille. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Toimintaterapiasta hyvää oloa

Terapia- ja kuntoutuspalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardia. Terapian ja kuntoutuksen kohderyhmänä ovat lapset, nuoret, työikäiset sekä ikääntyneet, joiden toimintakyky ja arjessa suoriutuminen on vaikeutunutta. Terapia- ja kuntoutuspalvelut toteutetaan asiakkaan omassa luonnollisessa arjen toimintojen ympäristössä. Terapia voidaan järjestää esimerkiksi koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä, myös työpaikkakäynnit ovat mahdollisia. Varsinaisen terapian ja kuntoutuksen lisäksi kuntoutujan terapiajakso sisältää asiakkaan oman elin- ja lähiympäristössä toimimisen ja pärjäämisen ohjausta ja neuvontaa. Ympäristön tarkastelun avulla mahdollistetaan kuntoutujan mahdollisimman normaali arki sekä hyvä toimintakyky omassa ympäristössään. Tarvittaessa terapeutti arvioi myös kuntoutujan apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarvetta sekä ohjaa apuvälineiden käytön harjoittelussa, arjen toimintojen tukena.

Terapiaan ohjaudutaan Kelan maksusitoumuksella, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumusasiakkaana. Kelan sopimuskuntamme ovat: Turku, Kaarina, Parainen, Raisio, Naantali, Rusko, Lieto, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Aura, Paimio, Salo ja Sauvo. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydän Kelan sivuilta. Myös itsemaksavat asiakkaat ovat Attendo Terapia Kaarinaan lämpimästi tervetulleita. Lisätietoja ja vapaita paikkoja voit tiedustella yksikön terapeuteilta.

Kuntoutusta asiakkaan ehdoilla

Toimintaterapiassa harjoitellaan taitoja, joita kuntoutuja tarvitsee selviytyäkseen mahdollisimman itsenäisesti jokapäiväisessä elämässään turvallisesti ja mielekkäästi. Toimintaterapiassa tuetaan omatoimisuutta ja aloitteellisuutta käytännön tilanteissa sekä kannustetaan kuntoutujaa olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija ja kehittäjä. Jokainen kuntoutuja kohdataan yksilönä, jonka omat tarpeet ja toiveet huomioidaan terapiassa. Terapian ja kuntoutuksen pohjana toimii yhdessä terapeutin, kuntoutujan sekä mahdollisesti muiden osallistuvien tahojen kanssa laadittu terapia- ja kuntoutussuunnitelma. Yhteistyön alussa laadittavassa suunnitelmassa huomioidaan kuntoutujan yksilöllinen tilanne ja kiinnostuksen sekä motivaation kohteet. Kuntoutujan omalla motivaatiolla on suuri merkitys terapian onnistumisen kannalta.

Terapeuttimme:

Jenny Koivuranta-Lindstedt
Toimintaterapeutti

Osaamisalueet: lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapia
Palvelukieli: suomi, englanti
Puhelin: 044 7358771
Email: jenny.koivuranta-lindstedt@attendo.fi

Työssäni pidän tärkeänä luontevan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luomista asiakkaani ja minun välille. Avoimuus asiakkaani, hänen läheistensä ja lähiverkoston kanssa on olennaista arvioinnin ja terapian onnistumisen kannalta. Työssäni parasta on se, että voin olla asiakkaani apuna hänelle mielekkään arjen rakentamisessa, voimme yhdessä vahvistaa hänen valmiuksiaan ja taitojaan sekä voin toimia hänen puolestapuhujanaan. Vahvuuksiani ovat laulu, leikki ja luovat menetelmät sekä apuväline- ja ortoosiosaaminen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostaa minua. Valmistuin toimintaterapeutiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 2017, jonka jälkeen työskentelin ohjaajana kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä ennen siirtymistäni Attendo Terapia Raisio/Kaarinan palvelukseen.

Koulutukset

  • Miller Function & Participation Scales- arviointimenetelmä, 2019

IMG_3737.jpg

Iisa Tähtinen
Toimintaterapeutti

p. 044 781 5391
e-mail: iisa.tahtinen@attendo.fi

Palvelukieli: Suomi, Englanti

Toimintaterapiassa minulle on tärkeää luottamuksellisen asiakassuhteen luominen ja asiakkaan tukeminen hänelle itselleen merkityksellisiin toimintoihin osallistumisessa. Toimintaterapeutiksi olen valmistunut Turun Ammattikorkeakoulusta ja aikaisemmalta koulutukseltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja. Teatteri-ilmaisun ohjaajana olen työskennellyt erityisesti nukketeatterin parissa ja ohjannut työpajoja sekä osallistavia teatteriesityksiä lapsille ja aikuisille. Lisäksi olen työskennellyt cp-vammaisten ja kehitysvammaisten aikuisten hoitokodeissa sekä perhekuntoutuksessa. Vahvuuksiani toimintaterapeuttina ovat leikkimielisyys, luova ongelmanratkaisukyky sekä luovat menetelmät. Kokemusta löytyy erityisesti neurologisten aikuisasiakkaiden ja lapsiasiakkaiden kanssa työskentelystä. Työskentelen Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen alueella.

Koulutukset

  • Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa. Professio 2021.
  • Räjähdysvaara! Lapsen ja aikuisen itsesäätelykurssi. Kasvatusneuvoja 2021.
  • Kuvataidemenetelmien hyödyntäminen asiakastyössä. 3 op. Turun kesäyliopisto 2020.
  • Johdanta sensorisen integraation teoriaan. Turku AMK 2018.
  • Kehonero, luovan liikkumisen ja kehotietoisuuden kurssi. Läntinen tanssin aluekeskus 2017.
  • Arkikuntoutus. Turku HYTO 2017.
  • CRPS-koulutus. Turku HYTO/ Tyksin kipupoliklinikka 2017.
  • Leikki kuuluu kaikille. Turku AMK 2016.
  • Miksei liitu liiku? Esteetön viestintä ja piirtäminen. Aivoliitto 2016.

Kartan käyttö vaatii, että JavaScript on on käytössä selaimessasi.

{"markers":[{"position":{"lat":60.4208603,"lng":22.3867631},"content":"<h4>Attendo Terapia Kaarina</h4><p>Niemeläntie 3 B </br> 20780 Kaarina </br> Länsi-Suomi</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=60.4208603,22.3867631' target='_blank' >Avaa kartta</a>"}]}

Käyntiosoite

Niemeläntie 3 B,
20780 Kaarina
Länsi-Suomi

Löydä meille