Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja noudatathan hyvää käsihygieniaa.

Attendo Terapia Kaarina

Niemeläntie 3 B, Kaarina

Tervetuloa meille

Iisa Tähtinen, Asiakaspaikkatiedustelut

Tietoja

Tarjoamamme palvelu
Toimintaterapia

Attendo Terapia Kaarina palvelee asiakkaitaan koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä tai terapiapalveluiden omissa vastaanottotiloissa. Tarjoamme laadukkaita terapiapalveluita niin itsemaksaville kuin Kela-lähetteisille asikkaille. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Toimintaterapiasta hyvää oloa

Terapia- ja kuntoutuspalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardia. Terapian ja kuntoutuksen kohderyhmänä ovat lapset, nuoret, työikäiset sekä ikääntyneet, joiden toimintakyky ja arjessa suoriutuminen on vaikeutunutta. Terapia- ja kuntoutuspalvelut toteutetaan asiakkaan omassa luonnollisessa arjen toimintojen ympäristössä. Terapia voidaan järjestää esimerkiksi koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä, myös työpaikkakäynnit ovat mahdollisia. Varsinaisen terapian ja kuntoutuksen lisäksi kuntoutujan terapiajakso sisältää asiakkaan oman elin- ja lähiympäristössä toimimisen ja pärjäämisen ohjausta ja neuvontaa. Ympäristön tarkastelun avulla mahdollistetaan kuntoutujan mahdollisimman normaali arki sekä hyvä toimintakyky omassa ympäristössään. Tarvittaessa terapeutti arvioi myös kuntoutujan apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarvetta sekä ohjaa apuvälineiden käytön harjoittelussa, arjen toimintojen tukena.

Terapiaan ohjaudutaan Kelan maksusitoumuksella, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumusasiakkaana. Kelan sopimuskuntamme ovat: Turku, Kaarina, Parainen, Raisio, Naantali, Rusko, Lieto, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Aura, Paimio, Salo ja Sauvo. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydän Kelan sivuilta. Myös itsemaksavat asiakkaat ovat Attendo Terapia Kaarinaan lämpimästi tervetulleita. Lisätietoja ja vapaita paikkoja voit tiedustella yksikön terapeuteilta.

Kuntoutusta asiakkaan ehdoilla

Toimintaterapiassa harjoitellaan taitoja, joita kuntoutuja tarvitsee selviytyäkseen mahdollisimman itsenäisesti jokapäiväisessä elämässään turvallisesti ja mielekkäästi. Toimintaterapiassa tuetaan omatoimisuutta ja aloitteellisuutta käytännön tilanteissa sekä kannustetaan kuntoutujaa olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija ja kehittäjä. Jokainen kuntoutuja kohdataan yksilönä, jonka omat tarpeet ja toiveet huomioidaan terapiassa. Terapian ja kuntoutuksen pohjana toimii yhdessä terapeutin, kuntoutujan sekä mahdollisesti muiden osallistuvien tahojen kanssa laadittu terapia- ja kuntoutussuunnitelma. Yhteistyön alussa laadittavassa suunnitelmassa huomioidaan kuntoutujan yksilöllinen tilanne ja kiinnostuksen sekä motivaation kohteet. Kuntoutujan omalla motivaatiolla on suuri merkitys terapian onnistumisen kannalta.

Terapeuttimme:

IMG_3737.jpg
Iisa Tähtinen
Toimintaterapeutti

p. 044 781 5391
e-mail: iisa.tahtinen@attendo.fi

Palvelukieli: suomi, englanti

Toimintaterapiassa minulle on tärkeää luottamuksellisen asiakassuhteen luominen ja asiakkaan tukeminen hänelle itselleen merkityksellisiin toimintoihin osallistumisessa. Toimintaterapeutiksi olen valmistunut Turun Ammattikorkeakoulusta ja aikaisemmalta koulutukseltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja. Teatteri-ilmaisun ohjaajana olen työskennellyt erityisesti nukketeatterin parissa ja ohjannut työpajoja sekä osallistavia teatteriesityksiä lapsille ja aikuisille. Lisäksi olen työskennellyt cp-vammaisten ja kehitysvammaisten aikuisten hoitokodeissa sekä perhekuntoutuksessa. Vahvuuksiani toimintaterapeuttina ovat leikkimielisyys, luova ongelmanratkaisukyky sekä luovat menetelmät. Kokemusta löytyy erityisesti neurologisten aikuisasiakkaiden ja lapsiasiakkaiden kanssa työskentelystä. Työskentelen Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen alueella.

Koulutukset

 • Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa. Professio 2021.
 • Räjähdysvaara! Lapsen ja aikuisen itsesäätelykurssi. Kasvatusneuvoja 2021.
 • Kuvataidemenetelmien hyödyntäminen asiakastyössä. 3 op. Turun kesäyliopisto 2020.
 • Johdanta sensorisen integraation teoriaan. Turku AMK 2018.
 • Kehonero, luovan liikkumisen ja kehotietoisuuden kurssi. Läntinen tanssin aluekeskus 2017.
 • Arkikuntoutus. Turku HYTO 2017.
 • CRPS-koulutus. Turku HYTO/ Tyksin kipupoliklinikka 2017.
 • Leikki kuuluu kaikille. Turku AMK 2016.
 • Miksei liitu liiku? Esteetön viestintä ja piirtäminen. Aivoliitto 2016.


Tiia Kulmala

Toimintaterapeutti

p. 041 731 9380
email: tiia.kulmala@attendo.fi

Palvelukieli: suomi, englanti

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Turun Ammattikorkeakoulusta v. 2017. Työkokemusta minulla on kertynyt eniten lasten ja nuorten parissa työskentelystä niin yksilö- kuin ryhmäterapiankin muodossa. Teen sekä toimintaterapia-arviointeja että toteutan terapiaa vastaanotolla ja asiakkaan arkiympäristössä (koti- päiväkoti- ja koulukäynnit). Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen on perusta toimivalle terapiasuhteelle. Lisäksi asiakaslähtöinen ote ja yksilöllisten mielenkiinnonkohteiden ja tarpeiden huomioiminen ovat tärkeä osa terapiaa. Terapian tulisi olla asiakkaalle mielekästä ja motivoivaa. Tavoitteiden luominen ja arvioiminen mahdollistaa myös kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannan. Lasten kanssa työskentelyssä parasta on heidän aitous, innokkuus ja leikkisyys 😊

Koulutukset

 • PRT (Pivotal Response Training) – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa? 2020
 • Tunteet Hukassa – Metsäseikkailu, 2021
 • Strategiaohjaaja koulutus ADHD- lasten vanhemmille, 2021


Saara-Maria Nurminen
Toimintaterapeutti

p. 041 730 7625
e-mail: saara-maria.nurminen@attendo.fi

Palvelukieli: suomi, englanti

Toimintaterapiassa minulle merkityksellistä on asiakkaan hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistäminen ja se, että pystyn vaikuttamaan omalla työlläni asiakkaideni hyvinvointiin positiivisesti. Valmistuin Turun ammattikorkeakoulusta, olen työskennellyt kehitysvammaisten aikuisten asumisyksiköissä ja lasten toimintaterapeuttina. Eniten työkokemusta minulla on neuropsykiatrisista lapsiasiakkaista ja heidän kuntoutuksestaan. Vahvuuksiani toimintaterapeuttina ovat ratkaisukeskeisyys, heittäytymiskyky ja musiikin käyttö terapian välineenä. Työskentelen Varsinais-Suomen alueella. Tulevaisuuden haaveenani on kouluttautua SI-terapeutiksi ja päästä toteuttamaan SI-terapiaa toimintaterapian rinnalla.

Koulutukset

 • Kehityspsykologian perusteet 5 op. Turun avoin yliopisto 2015.
 • Puheterapian perusopinnot 25 op. Tampereen avoin yliopisto 2015 - 2016
 • Erityispedagogiikan perusteet 5 op. Turun avoin yliopisto 2015.
 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op. Turun avoin yliopisto 2014.

Venla Teräväinen
Fysioterapeutti

p. 041 731 9052
e-mail: venla.teravainen@attendo.fi

Palvelukieli: suomi, englanti

Fysioterapiassa tärkeimpinä arvoina pidän erityisesti yksilöllisyyttä, luottamusta ja asiakkaalle merkityksellisiin toimintoihin keskittymistä. Olen valmistunut fysioterapeutiksi Turun Ammattikorkeakoulusta vuonna 2020 ja kokemusta löytyy niin yksilö- kuin ryhmäterapiasta, sekä kaiken ikäisistä asiakkaista. Asiakasryhmistä erityisesti ikääntyneet ovat lähellä sydäntäni. Ikääntyneiden lisäksi olen kiinnostunut erityisesti lasten fysioterapiasta. Terapiasuhteissani pyrin toimintaan, jolla ylläpidetään ja kehitetään yksilön liikkumiskykyä sekä omatoimisuutta aina hänelle mieleisin tavoin. Haluan luoda ja löytää motivoivia tapoja harjoittaa toimintakykyä yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kanssa. Vapaa-aikaani vietän mieluusti perheen kanssa ulkoillen, herkutellen sekä läpi vuoden luonnon vesissä uiden.

Koulutukset

 • Terveysliikunta & Avoimen AMK:n opinnot, Alkio-opisto, 2016–2017
 • Kinesioteippaus, Lounais-Suomen Fysioterapeutit, 2018

Aleksi Ahokas
Fysioterapeutti

p. 041 730 8033
e-mail: aleksi.ahokas@attendo.fi

Morjesta! Olen Aleksi Ahokas, vuonna 2021 Kuopion Savonia ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti. Koulutuksen aikana ja valmistumisen jälkeen olen tehnyt töitä Attendon Terapiapalveluissa ikääntyneiden parissa hoivakodeissa. Toimin pääasiassa Attendo Peiponhovin fysioterapeuttina, jonka lisäksi teen lääkärin lähetteellä kotikäyntejä Turun alueella ja sen lähistöllä. Olen huumorintajuinen ja kannustava, sekä tarvittavan päämäärätietoinen, jotta jokaisen fyysinen potentiaali saadaan esille. Terapiasuhteesta on tärkeää luoda luottamuksellinen ja yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin tähtäävä, unohtamatta kuitenkaan rentoa ilmapiiriä, jossa on myös huumorille tilaa. Jokainen asiakas tulee kohdata yksilönä ja tätä kautta rakennettaan terapiasta jokaiselle mahdollisimman mielenkiintoinen, motivoiva ja yksilöllinen. Terapiasuhteen alussa luodaan asiakkaan ja omaisen kanssa yhdessä tavoitteet ja suunnitelma terapialle. Jos sinulla herää jotain kysyttävää niin ole rohkeasti yhteydessä!

Koulutukset

 • ​Ergokorttikoulutus
 • Urheiluhieroja

Laura Honka
Fysioterapeutti

p. 041 730 8080
email: laura.honka@attendo.fi

Palvelukieli: suomi, englanti

Olen Lappeenrannasta valmistunut reipas ja rempseä fysioterapeutti. Usean vuoden työkokemus on opettanut minulle paljon geriatrisesta fysioterapiasta ja ikääntyneiden kohtaamisista. Olen lempeä ja samalla kannustava ohjaaja, ja minulla on keinot tuoda asiakkaiden parhaimmat puolet ja täyden fyysisen potentiaalin esiin. Kaikki lähtee asiakkaiden ja omaisten toiveista ja tavoitteista, ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan yhteistä päämäärää. Työskentelen Varsinais-Suomen alueella. Syksyllä -22 olen aloittanut Vanhustyön YAMK-opinnot, joista saan taas uusia eväitä ikääntyneiden parissa työskentelemiseen. 

Koulutuksia: 

 • Vanhustyö YAMK 90op. Metropolia ammattikorkeakoulu 2022- 
 • Hätäensiapukurssi 4t. Punainen risti 2021 
 • Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 1op. Laurea-ammattikorkeakoulu 2021 
 • Back to basics -päivityskoulutus 4op. Suomen Fysioterapeutit 2019 
 • Kinesioteippauskoulutus. Pälkäneen Fysikaalinen Hoitolaitos Ismo Niemi Ky. 

Kartan käyttö vaatii, että JavaScript on on käytössä selaimessasi.

{"markers":[{"position":{"lat":60.4208603,"lng":22.3867631},"content":"<h4>Attendo Terapia Kaarina</h4><p>Niemeläntie 3 B </br> 20780 Kaarina </br> Länsi-Suomi</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=60.4208603,22.3867631' target='_blank' >Avaa kartta</a>"}]}

Käyntiosoite

Niemeläntie 3 B,
20780 Kaarina
Länsi-Suomi

Löydä meille