Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, mikäli sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Sovi vierailusta aina etukäteen Attendon-kodin henkilöstön kanssa.

Attendo Terapia Nurmes

Porokylänkatu 9 lh 6, Nurmes

Tervetuloa meille

Ajanvaraus,

Telefon: 044 494 1756

Tietoja

Tarjoamamme palvelu
Fysioterapia, Hieronta
Attendo Terapia Nurmes tarjoaa eri ikäisille sekä eri elämäntilanteista tuleville asiakkaille yksilömuotoista fysioterapiaa, psykofyysistä fysioterapiaa, hierontaa ja kinesioteippausta.

Yksilöllistä ja motivoivaa terapiaa

Attendolla terapeuttien ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisillä lisä- ja täydennyskoulutuksilla, ryhmätyöskentelyllä, kollegiaalisella tuella ja työnohjauksella. Attendon arvoja ovat Osaaminen, Sitoutuminen ja Välittäminen - nämä arvot välittyvät asiakkaillemme terapeuttien jokapäiväisen työskentelyn kautta. Terapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja -historia, mahdolliset elinympäristön asettamat haasteet tai vaatimukset sekä asiakkaan omat kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet terapialle. Terapian tavoitteet määritellään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma. Suunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Terapian ja kuntoutumisen onnistumisen kannalta asiakkaan omalla motivaatiolla on iso rooli. Terapeutin ja asiakkaan välinen luottamukseen ja avoimeen kommunikaatioon perustuva hoitosuhde luo perustan onnistuneelle terapialle ja kuntoutukselle. Voit tulla asiakkaaksemme itsemaksavana tai lääkärin lähetteellä. Useimmiten pidempiaikaisiin kuntoutustarpeisiin on mahdollista saada lääkärin lähete fysioterapiaan, jolloin asiakas saa palvelusta kelan korvausta.

Fysioterapia:

Fysioterapiapalveluissamme korostuu asiakaslähtöinen toimintaideologia, vaikuttavien menetelmien käyttö ja tavoitteellisuus. Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan, läheisen ja mahdollisen hoitoyksikön henkilökunnan kanssa. Näin kuntoutustyöhön saadaan otettua huomioon kokonaisvaltainen toiminta ja siihen soveltuvat tavoitteet. Terapeuttimme toteuttavat terapiaa asiakkaiden omissa arkiympäristöissä, kuten kotona, päiväkodissa ja koulussa.

Psykofyysinen terapia:

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapiatieteen erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Kumpaakaan ei voi erottaa toisistaan ja tämä yhteys on myös kuntoutuksessa huomioitava.

Fysioterapeutit

Maarit Pylvänen
Fysioterapeutti, psykofyysinen fysioterapeutti
p. 044 4941756

Palvelukieli: Suomi, englanti
Työskentelyalue: Pohjois-Karjalan alue

Osaamisalueet: mielenterveys- ja päihdekuntoutus, työikäisten fysioterapia, neurologinen fysioterapia, geriatrinen fysioterapia, psykogeriatrinen fysioterapia

Heidi Luttinen
Fysioterapeutti
p. 044 4941755

Palvelukieli: Suomi
Työskentelyalue: Pohjois-Karjalan alue

Osaamisalueet: Geriatrinen fysioterapia, työikäisten fysioterapia, erityisryhmien fysioterapia

Hinnasto

Fysioterapia 45 min.
aikuiset 48 €
nuoret 12-18v. 50 €
lapset 0-12v. 55 €

Fysioterapia 60 min.
aikuiset 58 €
nuoret 12-18v. 62 €
lapset 0-12v. 69 €

Psykofyysinen fysioterapia 60 min.
aikuiset 58 €
nuoret 12-18v. 62 €
lapset 0-12v. 69 €

Hieronta
osahieronta 30 min. 39 €
puolihieronta 50 min. 49 €
kokohieronta 90 min. 65 €

Kartan käyttö vaatii, että JavaScript on on käytössä selaimessasi.

{"markers":[{"position":{"lat":63.55521,"lng":29.11125},"content":"<h4>Attendo Terapia Nurmes</h4><p>Porokylänkatu 9 lh 6 </br> 75530 Nurmes </br> Itä-Suomi</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=63.55521,29.11125' target='_blank' >Avaa kartta</a>"}]}

Käyntiosoite

Porokylänkatu 9 lh 6,
75530 Nurmes
Itä-Suomi

Löydä meille