Rekrytointi

Aluetoimistot

Lääkäripalvelut / Etelä-Suomi  
Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki 040 751 1923
   
Lääkäripalvelut / Tampereen alue  
Kalevantie 2 (Technopolis Yliopistonrinne, C-rakennus), 33100 Tampere
040 509 1487
   
Lääkäripalvelut  /Turun alue  
Linnankatu 3, 20100 Turku 0400 350 849
   
Lääkäripalvelut  / Itä-Suomi  
Viestikatu 3, 70601 Kuopio 040 550 7114
   
Lääkäripalvelut  / Pohjois-Suomi  
Kauppurienkatu 27-29, 2. krs., 90100 Oulu 0400 296225
   

Erikoissairaanhoito

Lääkäripalvelut  / Aikuis- ja nuorisopsykiatria      
Yhteyspäällikkö Teo Lagerwall

050 409 2499

Koordinaattori Ilkka Tuomaala 044 494 2337
     
Lääkäripalvelut  / Lastenpsykiatria     
Vastuulääkäri Mika Soininen 050 460 0079
Yhteyspäällikkö Tiina Pitkänen 040 735 9078
     
Lääkäripalvelut  / Päihdelääketiede     
Vastuulääkäri Harri Seppälä 040 596 3199
Aluekoordinaattori Petra Joulio 043 826 4063
     
Lääkäripalvelut  / muut erikoisalat     
Aluepäällikkö Niina Lindfors 0400 219 864
Yhteyspäällikkö Lasse Kopsala 040 842 6224 
Yhteyspäällikkö Henri Tuhkanen 044 571 1543
     
Lääkäripalvelut  / Radiologia    
Yhteyspäällikkö Teija Vihervaara 050 097 6000
Yhteyspäällikkö Tiina Hapuoja 040 5333 382
     
Hoitajapalvelut / Leikkaussalipalvelut   

Palvelupäällikkö, erikoissairaan-
hoidon hoitajapalvelut

Tiina Sjöberg

043  826 4386

     
Hengityshalvauspotilaat  / Ympärivuorokautiset kotihoitotiimit    

Palvelupäällikkö

Tiina Sjöberg 043  826 4386
     

Hoiva ja Kuntoutuspalvelut

Hoivakodit ja vuodeosasto 

Koordinaattori Laura Hakala 043 826 4756
Koordinaattori Silla Tenkula-Taskinen 040 503 8470

 

Hoivan keikkatyö ja sijaisuudet 

Yksiköt vastaavat itsenäisesti keikkatyöntekijöiden rekrytoinnista. 

Hakemusten osalta voit olla suoraan yhteydessä yksikön johtajaan.

Yksiköiden yhteystiedot tästä.