Kun muistisairas muuttaa hoivakotiin, läheinen on tervetullut olemaan läsnä myös hoivakodin arjessa. Mutta miten hoivakodin henkilökunta voi paremmin ottaa läheiset huomioon toiminnassaan ja millaisia mahdollisuuksia läheisillä on osallistua hoivakodin toimintaan? Kohtaamisia Attendolla -podcastissa keskustelemassa ovat sosionomi Emma Järvi ja Muistiliiton asiantuntija Outi Ronkainen.

16.6.2022

Mitä kaikkea liittyy hoivakotiin muuttoon? Miten hoivakotiin muuttaminen otetaan puheeksi muistisairaan kanssa? Miten hoivakotiin pääsee asumaan? Kohtaamisia Attendolla -podcastissa keskustellaan yhdestä elämän tärkeimmistä muutoista.

16.6.2022

Millaisia toiveita muistisairaalla henkilöllä ja tämän läheisellä on hoivakotiasumisen suhteen, millaista palvelua muistisairas toivoo hoivakodilta, miten hän haluaa tulla nähdyksi sairautensa edetessä, ja mitä tarkoittaa omannäköinen elämä silloin, kun muisti ei ehkä enää ole niin kirkas?

2.6.2022

Kohtaamisia Attendolla -podcastissa kuullaan Muistiliiton asiantuntijoita ja muistisairaiden läheisiä. Artikkelissa kerrotaan lisätietoa muistisairauksista ja pohditaan, millaisia tunteita muistisairaan läheinen kokee eläessään muistisairautta sairastavan rinnalla.

16.5.2022

Hoivapalveluiden etsiminen voi välillä olla vaikeaa, ja vastassa saattaa olla termiviidakko. Kuuntele podcastimme jakso, jossa kerromme hoivapalveluista ihmisten kielellä.

14.10.2021

Millaisia valvontakäyntejä hoivakoteihin tehdään ja mitä niissä tapahtuu? Kuuntele podcastimme hoiva-alan valvontaan keskittyvä jakso.

8.9.2021