Monipuoliset terapiapalvelumme tukevat toimintakykyä

Fysioterapia • Toimintaterapia • Puheterapia • Seksuaaliterapia • Hieronta • Ikääntyneiden kuntoutus • Apuvälineohjaus • Liikunta- ja terveysneuvonta

Terapiaa toteutetaan kaikenikäisten ja -kuntoisten henkilöiden kanssa, ja sille asetetaan aina tavoitteet yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Terapeuttimme toimivat kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanne huomioon ottaen: toimintakykyä vahvistetaan arjen haasteiden voittamiseksi. Terapiassa huomioidaan asiakkaan toimintakyky ja -ympäristö kokonaisuudessaan. Usein kuntoutuksen tarve voi koskea tavallisia asioita, kuten kykyä suoriutua kotioloissa, työssä tai vapaa-ajan harrastuksissa erilaisista toimintakyvyn haasteista johtuen. Erilaisia terapioita hyödynnetään myös haastavampien kehityshäiriöiden, sairauksien tai vammojen kuntoutuksessa.

Tarjoamamme palvelut

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on saavuttaa kuntoutujan optimaalinen toimintakyky huomioiden toiminnanrajoitteet ja -haitat. Fysioterapeuttisia menetelmiä kuntoutuksessa ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Asiakkaaksemme voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman.

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan asiakkaan toimintamahdollisuuksia niillä arkisten toimintojen alueilla, jotka asiakas ja hänen lähiympäristönsä kokevat tärkeiksi vallitsevassa elämäntilanteessa. Terapiassa harjoitellaan yhdessä asiakkaan kanssa toimintoja, jotka lisäävät itsenäisyyttä sekä osallisuutta omassa arjessa ja elämässä kaikkineen.

Puheterapia

Puheterapian avulla pyritään helpottamaan ja parantamaan kielen ja puheen häiriöitä. Lisäksi puheterapia auttaa kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja äänivaikeuksissa. Puheterapiaa voi saada sekä lapsi- että aikuisasiakkaat.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa ja –neuvonnassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Seksuaalisuudesta voi tulla keskustelemaan seksuaaliterapeutin tai seksuaalineuvojan kanssa yksin tai kumppanin kanssa. Terapia on koulutettujen ammattilaisten tekemää ja toteutetaan aina vastaanotolla keskustellen.

Hieronta

Hieronta auttaa lihasten jännitystiloihin ja kiputiloihin sekä rentouttaa ja vähentää stressiä.

Ikääntyneiden kuntoutus

Apuvälineohjaus

Liikunta- ja terveysneuvonta

Attendo Studio
Attendo Studio

Attendo Studio tarjoaa yhteistyössä KotiTV:n kanssa mielekkäitä ja virkistäviä ohjelmasisältöjä, jotka soveltuvat etenkin ikäihmisille, muistisairaille ja heidän läheisilleen. Attendo Studio tarjoaa Attendon fysio- ja toimintaterapeuttien opastuksella jumppia sekä taide- ja toimintaterapiahetkiä. Katso Attendo Studion kaikki videot Youtubesta:

Attendo Studio

Lue blogiamme

Terapiapalvelut mukana muutosmatkalla asiakkaan, läheisen ja hoitohenkilökunnan tukena

Muutosmatkamme myötä terapeuttien määrä on lisääntynyt Attendon hoivakodeissa. Halu panostaa laatuun on tuonut kuntoutuspalvelut merkittäväksi osaksi hoivapalveluiden toimintaa eri puolilla Suomea. Terapiapalveluiden johtaja Tuukka Virkkala kertoo miten fysioterapeutit työskentelevät jo useassa Attendo-kodissa asiakkaidemme hyväksi.

12.11.2021

Fysioterapia osana hyvää hoivaa

Ikäihmisen on tärkeä saada yksilöllistä kuntoutusta muuttaessaan hoivakotiin. Fysioterapeutti Saija Kylliäinen kertoo, miten fysioterapia tukee ikäihmisen kuntoutumista Attendo-kodissa.

27.10.2021

Harjoitteluni Attendon terapiapalveluissa

Toimintaterapeuttiopiskelija Katri kertoo blogitekstissään kokemuksia harjoittelustaan Attendon terapiapalveluissa.

10.3.2022

Attendo Terapia on myös somessa

Seuraa meitä facebookissa ja instagramissa


Attendo Terapia Facebookissa
Attendo Terapia Instagramissa