Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, mikäli sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Sovi vierailusta aina etukäteen Attendon-kodin henkilöstön kanssa.

Terapiapalvelut

Meiltä saat monipuoliset terapiapalvelut elämäsi kaikissa vaiheissa. Asiantuntijamme koostuvat fysio-, toiminta-, puhe- ja seksuaaliterapeuteista, jotka palvelevat kahdessatoista toimipisteessämme ympäri Suomen. Työskentelemme asiakkaan arjen toimintaympäristössä sekä otamme vastaan toimipisteissämme.

Monipuoliset palvelumme tukevat toimintakykyä

Terapiaa toteutetaan kaikenikäisten ja -kuntoisten henkilöiden kanssa, ja sille asetetaan aina tavoitteet yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Terapeuttimme toimivat kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanne huomioon ottaen: toimintakykyä vahvistetaan arjen haasteiden voittamiseksi. Terapiassa huomioidaan asiakkaan toimintakyky ja -ympäristö kokonaisuudessaan. Usein kuntoutuksen tarve voi koskea tavallisia asioita, kuten kykyä suoriutua kotioloissa, työssä tai vapaa-ajan harrastuksissa erilaisista toimintakyvyn haasteista johtuen. Erilaisia terapioita hyödynnetään myös haastavampien kehityshäiriöiden, sairauksien tai vammojen kuntoutuksessa.

Terapiapalvelumme palvelevat kaikenikäisiä ja -kuntoisia ihmisiä heidän tarpeisiinsa vastaten. Eri puolilla Suomea toimivat ammattitaitoiset terapeuttimme ottavat asiakkaan elämäntilanteen aina kokonaisvaltaisesti huomioon.

Tarjoamamme palvelut

Fysioterapia

Toimintakyvyn rajoitteiksi voi muodostua mm. arjen kuormitustekijät, ikääntyminen, kiputilat, sairaudet ja vammat. Fysioterapian tavoitteena on saavuttaa kuntoutujan optimaalinen toimintakyky huomioiden toiminnanrajoitteet ja -haitat. Fysioterapeuttisia menetelmiä kuntoutuksessa ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Asiakkaaksemme voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman.

Toimintaterapia

Hyvä toimintakyky on laadukkaan elämän perusedellytys. Toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan asiakkaan toimintamahdollisuuksia niillä arkisten toimintojen alueilla, jotka asiakas ja hänen lähiympäristönsä kokevat tärkeiksi vallitsevassa elämäntilanteessa. Terapiassa harjoitellaan yhdessä asiakkaan kanssa toimintoja, jotka lisäävät itsenäisyyttä sekä osallisuutta omassa arjessa ja elämässä kaikkineen.

Puheterapia

Puheterapian avulla pyritään helpottamaan ja parantamaan kielen ja puheen häiriöitä. Lisäksi puheterapia auttaa kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja äänivaikeuksissa. Puheterapiaa voi saada sekä lapsi- että aikuisasiakkaat. Lasten puheterapia tapahtuu usein lapselle luonnollisen toiminnan, leikkien, yhteydessä. Aikuisille puheterapian tarve voi tulla esimerkiksi erilaisten sairauksien myötä.

Seksuaaliterapia

Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmistä ja hänen hyvinvointiaan. Oma suhtautuminen ja kokemus seksuaalisuudesta voi vaihdella elämän aikana iästä, terveydestä tai elämäntilanteen muutoksesta johtuen. Seksuaaliterapiassa ja –neuvonnassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Seksuaalisuudesta voi tulla keskustelemaan seksuaaliterapeutin tai seksuaalineuvojan kanssa yksin tai kumppanin kanssa. Terapia on koulutettujen ammattilaisten tekemää ja toteutetaan aina vastaanotolla keskustellen.

Löydät meidät myös somesta!