Monipuoliset terapiapalvelumme tukevat toimintakykyä

Fysioterapia • Toimintaterapia • Puheterapia • Seksuaaliterapia • Hieronta • Ikääntyneiden kuntoutus • Liikunta- ja terveysneuvonta • Lymfaterapia • Koulutuspalvelut

Terapiaa toteutetaan kaikenikäisten ja -kuntoisten henkilöiden kanssa, ja sille asetetaan aina tavoitteet yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Terapeuttimme toimivat kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanne huomioon ottaen: toimintakykyä vahvistetaan arjen haasteiden voittamiseksi. Terapiassa huomioidaan asiakkaan toimintakyky ja -ympäristö kokonaisuudessaan. Usein kuntoutuksen tarve voi koskea tavallisia asioita, kuten kykyä suoriutua kotioloissa, työssä tai vapaa-ajan harrastuksissa erilaisista toimintakyvyn haasteista johtuen. Erilaisia terapioita hyödynnetään myös haastavampien kehityshäiriöiden, sairauksien tai vammojen kuntoutuksessa.

Tarjoamamme palvelut

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on saavuttaa kuntoutujan optimaalinen toimintakyky huomioiden toiminnanrajoitteet ja -haitat. Fysioterapeuttisia menetelmiä kuntoutuksessa ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Asiakkaaksemme voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman.

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan asiakkaan toimintamahdollisuuksia niillä arkisten toimintojen alueilla, jotka asiakas ja hänen lähiympäristönsä kokevat tärkeiksi vallitsevassa elämäntilanteessa. Terapiassa harjoitellaan yhdessä asiakkaan kanssa toimintoja, jotka lisäävät itsenäisyyttä sekä osallisuutta omassa arjessa ja elämässä kaikkineen.

Puheterapia

Puheterapian avulla pyritään helpottamaan ja parantamaan kielen ja puheen häiriöitä. Lisäksi puheterapia auttaa kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja äänivaikeuksissa. Puheterapiaa voi saada sekä lapsi- että aikuisasiakkaat.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa ja –neuvonnassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Seksuaalisuudesta voi tulla keskustelemaan seksuaaliterapeutin tai seksuaalineuvojan kanssa yksin tai kumppanin kanssa. Terapia on koulutettujen ammattilaisten tekemää ja toteutetaan aina vastaanotolla keskustellen.

Liikunta- ja terveysneuvonta

Liikunta- ja terveysneuvonta sisältää henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa liikuntaan, liikunnan aloittamiseen ja terveyden edistämiseen liittyen. Se sopii kaiken ikäisille asiakkaille lähtötasosta ja lähtökohdista huolimatta.

Ikääntyneiden kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea, ylläpitää ja vahvistaa toimintakykyä ja hyvinvointia. Ikääntyneiden kuntoutuksessa korostuu liikkumisen toiminnallinen harjoittelu, tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelu. Apuvälineohjaus on myös tärkeä osa ikääntyneiden kuntoutusta ja toimintakyvyn tukemista.

Hieronta

Hieronta auttaa lihasten jännitystiloihin ja kiputiloihin sekä rentouttaa ja vähentää stressiä.

Lymfaterapia

Lymfaterapialla vaikutetaan parasympaattiseen hermostoon (kipu lievittyy ja keho & mieli rentoutuu) ja siinä huomioidaan asiakas kokonaisvaltaisesti. Otteet tuntuvat kevyeltä hieronnalta, jonka rauhallinen ja tasainen rytmi sekä laajat otteet rentouttavat.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut tarjoaa monipuolisia ja käytännönläheisiä koulutuksia asiakaslähtöiseen työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä alan yrityksille. Koulutustarjontaamme kuuluu muun muassa Ergonomiakorttikoulutus, Kinestetiikka, Avekki-toimintamalli ja Green Care -koulutukset.

Attendo Studio
Attendo Studio

Attendo Studio

Attendo Studio tarjoaa yhteistyössä KotiTV:n kanssa mielekkäitä ja virkistäviä ohjelmasisältöjä, jotka soveltuvat etenkin ikäihmisille, muistisairaille ja heidän läheisilleen. Attendo Studio tarjoaa Attendon fysio- ja toimintaterapeuttien opastuksella jumppia sekä taide- ja toimintaterapiahetkiä. Katso Attendo Studion kaikki videot Youtubesta:

Attendo Studio

Lue blogiamme

Attendo Terapia Pohjois-Savo mukana Seniorimessuilla Kuopiossa 6.10.2023

Mietityttääkö oma tai läheisesti kotona pärjääminen toimintakyvyn näkökulmasta?

4.10.2023

Attendo Terapia on myös somessa

Seuraa meitä facebookissa ja instagramissa


Attendo Terapia Facebookissa
Attendo Terapia Instagramissa