Mitä me teemme?

Attendo on Suomen johtava hyvinvointialueiden kumppanina toimiva, julkisten hoivapalveluiden yksityinen tuottaja. Meillä on Suomessa noin 430 hoiva- ja palvelukotia, jotka tarjoavat hoivaa, kuntoutusta, asumispalveluita sekä ateria- ja puhtauspalveluita noin 12 000 suomalaiselle. Tämän lisäksi tarjoamme terapiapalveluita, kuten fysio- ja puheterapiaa, sekä toimimme hyvinvointialueiden kumppanina lastensuojelussa. Jokaisen asiakkaamme tulee saada tarvitsemansa palvelut itselleen sopivalla tavalla. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme: osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen. 

Tutustu palveluihimme

Attendon historia

Ruotsissa Attendon juuret ulottuvat vuoteen 1985, jolloin aloimme tarjota kotihoidon palveluita Tukholman lähellä Danderydissä. Viisitoista vuotta myöhemmin Suomessa neljä lääkäriä perusti MedOne-nimisen terveyspalveluyrityksen. Suomalainen ja ruotsalainen osaaminen yhdistyivät vuonna 2007, kun MedOnesta tuli osa Attendoa. Yhtiö listattiin Tukholman pörssiin vuonna 2015. Toiminta on sittemmin laajentunut Tanskaan eli olemme vahvasti pohjoismainen toimija. Attendon Suomen terveyspalvelut myytiin Terveystalolle vuonna 2018, jonka jälkeen olemme keskittyneet monipuolisiin hoivapalveluihin.  

Vuonna 2021 perustimme julkisia ateriapalveluita hyvinvointialueille tarjoavan Vireko Oy:n. Vuonna 2022 ostimme kuntoutuspalveluita tarjoavan Kaunialan sairaala Oy:n ja kansainvälisiä rekrytointipalveluita tarjoavan Silkkitie Oy:n. Tytäryhtiömme laajentavat ja monipuolistavat palveluvalikoimaamme ja ovat yksi osoitus siitä, että haluamme palvella Suomea ja suomalaisia eri tavoin myös tulevaisuudessa.

Tutustu tytäryhtiöihimme:

Attendon omavalvontaohjelma

Attendo Suomi Oy:n (konserniyhtiöineen) omavalvontaohjelma kertoo, millaisilla toimenpiteillä toteutamme omavalvontaamme ja seuraamme sen toteutumista. Omavalvontaohjelmamme pitää sisällään jokaisen Attendo-kodin omavalvontasuunnitelmat, jotka toimivat toimintamme ja laadunhallinnan kehittämisen työkaluina.

Tutustu omavalvontaohjelmaamme

Attendon missio

Missiomme Vahvistamassa ihmistä on olemassaolomme ja toimintamme tarkoitus.

Meille Vahvistamassa ihmistä tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen tuntee:

 • Että häntä on kuunneltu ja osallistettu
 • Että häntä on kohdeltu kunnioituksella ja lämmöllä
 • Että häntä on kannustettu itsenäisyyteen
 • Että hänen olonsa on turvallinen
 • Että hänen elämänlaatunsa on parantunut

Arvomme

Välittäminen

Saamme ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta ja autamme asukkaitamme elämään omannäköistä, täyttä elämää. Kuuntelemme, kehumme, kiitämme, kannustamme ja korjaamme. Työskentelemme tiiminä ja tuemme työkavereita

Osaaminen

Pyrimme aina ymmärtämään jokaisen ihmisen tarpeita ja toiveita. Teemme oikeita asioita oikeaan aikaan. Pienet asiat ovat ratkaisevia: pidämme huolta niistä. Kehitämme ja otamme opiksi: näemme ratkaisuja, emme ongelmia.

Sitoutuminen

Kun tulen tietoiseksi, tulen vastuulliseksi. Meillä on tekemisen meininki: pidämme lupauksemme ja tartumme toimeen ripeästi. Teemme aina työmme mahdollisimman hyvin. Olemme ylpeitä työstämme ja siitä, että olemme attendolaisia

Attendo Suomi -konsernin taloudelliset tunnusluvut 2022

Attendo Suomen koko vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 10,3 % ollen 743 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto päätyi -10,4 miljoonaa euroon ja laski edellisvuoden tasoon (4,2 milj. euroa) nähden.  

Attendo Suomen 2022 luvut (suluissa 2021 luvut):   

 • Liikevaihto 743 miljoonaa euroa (673 m€)
 • Liikevaihdon kasvu 10,3 % 
 • Oikaistu liikevoitto -10,4 miljoonaa euroa (4,2 m€) 
 • Oikaistu liikevoittomarginaali -1,4 % (0,6 %)  

Liikevaihdon kasvu perustui hintojen nousuun ja yritysostoihin. Edellisvuoteen verrattuna heikentynyttä kannattavuutta selittävät vanhuspalvelulain vaatimusten mukaisesti noussut henkilöstömitoitus, kohonneet henkilöstökustannukset sekä korkea inflaatio. Tulosta heikensivät myös sairauspoissaolojen määrän kasvu.  

Verojalanjälkemme

Vuonna 2021 Attendo-konserni maksoi ja tilitti Suomeen veroja ja veroluonteisia maksuja 182,5 miljoonaa euroa:

 • Työnantajamaksut: 75 milj. euroa
 • Palkoista pidätettyjen ja tilitettyjen ennakonpidätysten määrä: 63 milj. euroa
 • Ostojen ja investointien arvonlisävero: 43 milj. euroa
 • Yhteisövero: 0,6 milj. euroa
 • Kiinteistövero: 0,5 milj. euroa
 • Varainsiirtovero: 0,4 milj. euroa

Kokemuksia ja arjen tarinoita Attendolta

Hoivatyöntekijöiden sitoutumista tukee läsnäoleva johtajuus ja yhteen hitsautunut työyhteisö

Hoivatyöntekijöiden sitoutumista tukee läsnäoleva johtajuus ja yhteen hitsautunut työyhteisö

Attendo Elotuvan johtaja Tarja Tirkkonen tutkii pro gradussaan hoivakotityöntekijöiden ja johtajien näkemyksiä johtamisen yhteydestä työntekijöiden työhön sitoutumiseen. Tutkielmansa lopputulemana Tarja toteaa, kuinka johtajuus on jatkuvaa itsetutkiskelua, mutta samalla vuoropuhelua henkilöstön kanssa. Yhteen hiileen puhaltava työyhteisö nousi tutkielmassa yhtenä tärkeimmistä sitouttamisen keinoista.

7.11.2023

ASKO-keskustelut vahvistamassa kohtaamisia

ASKO-keskustelut vahvistamassa kohtaamisia

ASKO- eli asiakaskokemuskeskustelut ovat tärkeä osa Attendo-kotien arkea. Yhteisten keskustelujen päätavoitteena on asukkaiden mielekkään ja omannäköisen arjen toteutuminen. Attendo Steniuksessa ASKO-keskustelut ovat lisäksi kehittäneet työyhteisön palautetaitoja ja toimineet rekrytointivalttina.

31.10.2023

Keittiöpäällikkö kuuntelee asukkaita – terveellisyyden lisäksi ruoasta pitää nauttia

Keittiöpäällikkö kuuntelee asukkaita – terveellisyyden lisäksi ruoasta pitää nauttia

Attendon keittiöpäällikkönä Oulussa työskentelevälle Arto Aapajärvelle, 52, hyvän ruoan tarjoaminen asukkaille on sydämen asia. Hän on myös mukana suunnittelemassa Attendon keittiöiden ruokalistoja. Tavoitteena on tarjota terveellistä kotiruokaa, toiveita ja herkkuja unohtamatta.

18.10.2023

Miten tehdä vierailusta muistisairaan läheisen luona mahdollisimman mielekäs

Oman muistisairaan läheisen luona vierailu Attendo-kodissa saattaa pohdituttaa. Muistaako hän minut? Tuleeko vierailusta molemmille hyvä mieli? Millaisia asioita voimme yhdessä tehdä, jotta vierailu on mahdollisimman onnistunut?

11.10.2023