Mitä me teemme?

Attendo on Suomen johtava hyvinvointialueiden kumppanina toimiva, julkisten hoivapalveluiden yksityinen tuottaja. Meillä on Suomessa noin 430 hoiva- ja palvelukotia, jotka tarjoavat hoivaa, kuntoutusta, asumispalveluita sekä ateria- ja puhtauspalveluita noin 12 000 suomalaiselle. Tämän lisäksi tarjoamme terapiapalveluita, kuten fysio- ja puheterapiaa, sekä toimimme hyvinvointialueiden kumppanina lastensuojelussa. Jokaisen asiakkaamme tulee saada tarvitsemansa palvelut itselleen sopivalla tavalla. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme: osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen. 

Tutustu palveluihimme

Attendon historia

Ruotsissa Attendon juuret ulottuvat vuoteen 1985, jolloin aloimme tarjota kotihoidon palveluita Tukholman lähellä Danderydissä. Viisitoista vuotta myöhemmin Suomessa neljä lääkäriä perusti MedOne-nimisen terveyspalveluyrityksen. Suomalainen ja ruotsalainen osaaminen yhdistyivät vuonna 2007, kun MedOnesta tuli osa Attendoa. Yhtiö listattiin Tukholman pörssiin vuonna 2015. Toiminta on sittemmin laajentunut Tanskaan eli olemme vahvasti pohjoismainen toimija. Attendon Suomen terveyspalvelut myytiin Terveystalolle vuonna 2018, jonka jälkeen olemme keskittyneet monipuolisiin hoivapalveluihin.  

Vuonna 2021 perustimme julkisia ateriapalveluita hyvinvointialueille tarjoavan Vireko Oy:n. Vuonna 2022 ostimme kuntoutuspalveluita tarjoavan Kaunialan sairaala Oy:n ja kansainvälisiä rekrytointipalveluita tarjoavan Silkkitie Oy:n. Tytäryhtiömme laajentavat ja monipuolistavat palveluvalikoimaamme ja ovat yksi osoitus siitä, että haluamme palvella Suomea ja suomalaisia eri tavoin myös tulevaisuudessa.

Tutustu tytäryhtiöihimme:

Attendon omavalvontaohjelma

Attendo Suomi Oy:n (konserniyhtiöineen) omavalvontaohjelma kertoo, millaisilla toimenpiteillä toteutamme omavalvontaamme ja seuraamme sen toteutumista. Omavalvontaohjelmamme pitää sisällään jokaisen Attendo-kodin omavalvontasuunnitelmat, jotka toimivat toimintamme ja laadunhallinnan kehittämisen työkaluina.

Tutustu omavalvontaohjelmaamme

Attendon missio

Missiomme Vahvistamassa ihmistä on olemassaolomme ja toimintamme tarkoitus.

Meille Vahvistamassa ihmistä tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen tuntee:

 • Että häntä on kuunneltu ja osallistettu
 • Että häntä on kohdeltu kunnioituksella ja lämmöllä
 • Että häntä on kannustettu itsenäisyyteen
 • Että hänen olonsa on turvallinen
 • Että hänen elämänlaatunsa on parantunut

Arvomme

Välittäminen

Saamme ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta ja autamme asukkaitamme elämään omannäköistä, täyttä elämää. Kuuntelemme, kehumme, kiitämme, kannustamme ja korjaamme. Työskentelemme tiiminä ja tuemme työkavereita

Osaaminen

Pyrimme aina ymmärtämään jokaisen ihmisen tarpeita ja toiveita. Teemme oikeita asioita oikeaan aikaan. Pienet asiat ovat ratkaisevia: pidämme huolta niistä. Kehitämme ja otamme opiksi: näemme ratkaisuja, emme ongelmia.

Sitoutuminen

Kun tulen tietoiseksi, tulen vastuulliseksi. Meillä on tekemisen meininki: pidämme lupauksemme ja tartumme toimeen ripeästi. Teemme aina työmme mahdollisimman hyvin. Olemme ylpeitä työstämme ja siitä, että olemme attendolaisia

Attendo Suomi -konsernin taloudelliset tunnusluvut 2022

Attendo Suomen koko vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 10,3 % ollen 743 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto päätyi -10,4 miljoonaa euroon ja laski edellisvuoden tasoon (4,2 milj. euroa) nähden.  

Attendo Suomen 2022 luvut (suluissa 2021 luvut):   

 • Liikevaihto 743 miljoonaa euroa (673 m€)
 • Liikevaihdon kasvu 10,3 % 
 • Oikaistu liikevoitto -10,4 miljoonaa euroa (4,2 m€) 
 • Oikaistu liikevoittomarginaali -1,4 % (0,6 %)  

Liikevaihdon kasvu perustui hintojen nousuun ja yritysostoihin. Edellisvuoteen verrattuna heikentynyttä kannattavuutta selittävät vanhuspalvelulain vaatimusten mukaisesti noussut henkilöstömitoitus, kohonneet henkilöstökustannukset sekä korkea inflaatio. Tulosta heikensivät myös sairauspoissaolojen määrän kasvu.  

Verojalanjälkemme

Vuonna 2021 Attendo-konserni maksoi ja tilitti Suomeen veroja ja veroluonteisia maksuja 182,5 miljoonaa euroa:

 • Työnantajamaksut: 75 milj. euroa
 • Palkoista pidätettyjen ja tilitettyjen ennakonpidätysten määrä: 63 milj. euroa
 • Ostojen ja investointien arvonlisävero: 43 milj. euroa
 • Yhteisövero: 0,6 milj. euroa
 • Kiinteistövero: 0,5 milj. euroa
 • Varainsiirtovero: 0,4 milj. euroa

Kokemuksia ja arjen tarinoita Attendolta

Blogi: Jokaisella tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus ottaa askelia oikeaan suuntaan

Me suomalaiset tahdomme pitää kaikista huolta, lisätä mielenterveyspalveluita ja vahvistaa kaikkien osallisuutta yhteiskuntaan, mutta ajatuksemme saattavat muuttua, kun asia konkretisoituu omaan naapurustoomme. Siksi tarvitsemme lisää keskustelua ja ymmärrystä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen arjesta, kirjoittaa Attendon mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Teemu Peltomäki.

6.6.2023

Kokemusasiantuntijat auttavat uuden asukkaan tai työntekijän alkuun Attendo-kodin arjessa

Kokemusasiantuntijat auttavat uuden asukkaan tai työntekijän alkuun Attendo-kodin arjessa

Mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoavissa Attendo-kodeissa uusien asukkaiden tukena toimii nykyisin kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat perehdyttävät uudet tulokkaat ja auttavat heidät alkuun Attendo-kodin arjessa. Attendon ensimmäisiä, virallisen koulutuksen suorittaneita kokemusasiantuntijoita juhlistettiin näyttävästi toukokuussa Helsingissä.

24.5.2023

Tutorin puoleen voi aina kääntyä – pilottikokeilu toi Attendo-kotiin seesteisyyttä ja lisäsi arjen mielekkyyttä

Attendo Aavattaressa kiinnitetään erityistä huomiota uusien asukkaiden sopeutumiseen heidän muuttaessaan Attendo-kotiin. Alkuvuodesta toteutetussa pilottihankkeessa pyrittiin suunnittelemaan asukkaan polku hoivakotiin siten, että uusi asukas koki olevansa mahdollisimman tervetullut ja sopeutuminen uuteen kotiin sujuvaa. Tukena toimi nimetty tutor-henkilö.

9.5.2023

Sensori- ja tekoälytekniikka tuo turvaa ja helpottaa hoitajien työn suunnittelua

Sensori- ja tekoälytekniikka tuo turvaa ja helpottaa hoitajien työn suunnittelua

Attendo on pilotoinut hoivakodeissaan yöhoivaan soveltuvia teknologiaratkaisuja. Piloteissa käytettiin sensori-, tekoäly- ja kameratekniikkaan perustuvia teknologioita. Henkilökunnan mukaan työtehtävien priorisointi ja työkuormituksen ja voimavarojen jakaminen helpottui. Turvallisuus lisääntyi niin työntekijöiden kuin asukkaiden läheisten mielestä.

5.4.2023