Kansainvälisen sairaanhoitajatutkinnon opiskelijoiden kielitaito kohenee vauhdilla Saarijärvellä Attendo Herajärvessä. Asukkaiden ja heidän läheistensä opiskelijoille antama kiittävä palaute auttaa jaksamaan työ- ja opiskeluarkea.

8.6.2023

Me suomalaiset tahdomme pitää kaikista huolta, lisätä mielenterveyspalveluita ja vahvistaa kaikkien osallisuutta yhteiskuntaan, mutta ajatuksemme saattavat muuttua, kun asia konkretisoituu omaan naapurustoomme. Siksi tarvitsemme lisää keskustelua ja ymmärrystä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen arjesta, kirjoittaa Attendon mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Teemu Peltomäki.

6.6.2023

Mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoavissa Attendo-kodeissa uusien asukkaiden tukena toimii nykyisin kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat perehdyttävät uudet tulokkaat ja auttavat heidät alkuun Attendo-kodin arjessa. Attendon ensimmäisiä, virallisen koulutuksen suorittaneita kokemusasiantuntijoita juhlistettiin näyttävästi toukokuussa Helsingissä.

24.5.2023

Attendo Aavattaressa kiinnitetään erityistä huomiota uusien asukkaiden sopeutumiseen heidän muuttaessaan Attendo-kotiin. Alkuvuodesta toteutetussa pilottihankkeessa pyrittiin suunnittelemaan asukkaan polku hoivakotiin siten, että uusi asukas koki olevansa mahdollisimman tervetullut ja sopeutuminen uuteen kotiin sujuvaa. Tukena toimi nimetty tutor-henkilö.

9.5.2023

Attendo on pilotoinut hoivakodeissaan yöhoivaan soveltuvia teknologiaratkaisuja. Piloteissa käytettiin sensori-, tekoäly- ja kameratekniikkaan perustuvia teknologioita. Henkilökunnan mukaan työtehtävien priorisointi ja työkuormituksen ja voimavarojen jakaminen helpottui. Turvallisuus lisääntyi niin työntekijöiden kuin asukkaiden läheisten mielestä.

5.4.2023

Hoivapalveluiden asiakkaiden terveydentilaa ja toimintakykyä mittaava RAI-arviointi on osoittautunut tärkeäksi apuvälineeksi hoivatyössä. RAI:n avulla on mahdollista saada kattavaa tietoa asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä ja tuoda esiin hänen vahvuuksiaan ja voimavarojaan. RAI-arviointi otetaan 1.4.2023 alkaen käyttöön kaikissa maamme ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

16.3.2023