Yle vieraili kansainvälisessä työyhteisössä, jonka hoitajat saavat kiitosta ikääntyneiltä asukkailta ja heidän läheisiltään. ”He ovat rikkaus talolle: sydämellisiä, levollisia, huomaavaisia ja huolehtivaisia. Kielitaidosta huolimatta asiat ovat tulleet ymmärretyiksi. Sairaanhoitajan tärkein työkalu ei ole kieli, vaan sydän”, sanoo 94-vuotiaan asukkaan tytär.

14.9.2023

Sosiaalialan moniosaaja Maria Borg haluaa parantaa ikääntyneiden hyvinvointia ja saada aikaan muutosta. Siksi hän hakeutui aikanaan aluehallintovirastoon valvomaan hoivapalvelujen tuottajia. Samasta syystä hän on nyt nykyisessä työssään ja auttaa hoivakotien johtajia johtamaan paremmin.

11.9.2023

Attendo Suvisaaressa Torniossa uskotaan yhteistyön voimaan. Koko työyhteisön yhteinen tavoite on asukkaiden omannäköinen arki. Mukavien työkavereiden kanssa vietetään mielellään aikaa myös työajan ulkopuolella.

8.9.2023

Iäkkäät mielenterveyskuntoutujat ovat väliinputoajaryhmä, joille ei aina ole saatavilla tarpeellisia palveluja. Raision Ihalan Hovissa otetaan huomioon niin iän tuomat kuin psyykkisetkin haasteet.

4.9.2023

Rasismille ja syrjinnälle ei ole sijaa työpaikoilla. Työyhteisön on oltava paikka, jossa jokainen työntekijä voi tuntea olonsa tervetulleeksi, turvalliseksi ja kunnioitetuksi yksilönä. Tämä on perusta, jolle rakennamme päivittäisen työmme asukkaidemme hyväksi, kirjoittaa Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

23.8.2023

Työvuorot ikääntyneiden asukkaiden hoivakodeissa toivat palvelujohtajalle mieleen nuoruuden työrupeaman Hollannissa sairaalan kuntoutusosastolla. Vastavalmistuneen sairaanhoitajan piti tuolloin tulla toimeen potilaiden kanssa heikolla kielitaidolla ja kollegoiden kanssa tuli väärinymmärryksiä. Kaikesta kuitenkin selvittiin.

22.8.2023