Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja noudatathan hyvää käsihygieniaa.

Artikkelit ja blogit

Asukas mukaan työhaastatteluun - toipumisorientaatiossa asukas ja työntekijä ovat tasa-arvoisia

25.11.2022

Kaikki Attendon mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen työntekijät saavat toipumisorientaatiokoulutuksen. Ajattelutavan ydin on se, että asukkaan omat toiveet ja unelmat huomioidaan kuntoutuksessa. Uuden oppiminen lisää työn mielekkyyttä ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue lisää

”Toivo on loppuelämän ensimmäinen päivä” – Mielenterveysviikko herätti paljon ajatuksia Attendo-kotien asukkaissa

24.11.2022

Tällä viikolla on vietetty Mielenterveyden keskusliiton Mielenterveysviikkoa. Mielenterveysviikon tarkoituksena on nostaa laajasti esille mielenterveyteen liittyviä aiheita. Mielenterveys- ja päihdeyksiköidemme työntekijät keräsivät teemaviikon hengessä asukkailtamme ajatuksia siitä, mitä toivo heille merkitsee.

Lue lisää

Attendon kaksi hoivakotia maan kymmenen parhaimman joukossa

23.11.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kysynyt ensimmäistä kertaa vanhushoivan asiakkailta heidän mielipidettään hoivan laadusta. Kyselyssä maan kymmenen parhaan joukossa on kaksi Attendon hoivakotia.

Lue lisää

Perhehoito rakentaa turvallista lapsuutta

17.11.2022

Attendo perhehoidon johtaja Sari Leskinen tietää, että perhehoidon vaikuttavuus sijoitetun lapsen elämään on parhaimmillaan huikea. Vaikka lähtökohdat olisivat vaikeat, laadukkaasti toteutetulla perhehoidolla lapsen on mahdollista kehittyä tasapainoiseksi, vastuulliseksi aikuiseksi.

Lue lisää

Attendo Oma -osaajapankista työvuoroja silloin kun sinulle sopii

15.11.2022

Attendo Oma tarjoaa mahdollisuuden työskennellä joustavasti ja omaan elämäntilanteeseen sopivassa tahdissa. Mervi ja Gam ovat molemmat tehneet työvuoroja Attendo Oman kautta. He olleet tyytyväisiä Attendon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kehuvat vuorojen valitsemisen helppoutta sekä mukavia työkavereita.

Lue lisää

Attendolaisten tyytyväisyys on edellytys onnistumisellemme

15.11.2022

Syksyn tyytyväisyyskyselyidemme tulokset tuovat meille iloisia uutisia. Vaikka toimintaympäristömme on tänäkin vuonna ollut haastava, työntekijöidemme, asukkaidemme ja läheisten tyytyväisyys on joko parantunut tai pysynyt ennallaan. Tämä on vahva merkki siitä, että teemme oikeita asioita ja muutosmatkamme etenee oikeaan suuntaan. 

Lue lisää

Kuulovamma ei ole este laadukkaalle hoivatyölle – tunnetila välittyy ilman sanoja ja elekieli tukee kommunikointia

7.11.2022

Kuulovamma ei ole estänyt Krista Perätaloa tekemästä hoivatyötä Attendolla. Hän on kiitollinen siitä, että aistivammasta huolimatta häntä on kohdeltu työyhteisössä aina tasavertaisesti. Asukkaat arvostavat Kristassa etenkin hänen rauhallista läsnäoloaan.

Lue lisää

Hoivamitoituksen lähtökohta on aina asukas ja hänen tarpeensa

2.11.2022

Hoivakodeissa työskentelee eri alojen ammattilaisia ja he tekevät monenlaisia tärkeitä työtehtäviä asukkaidemme parhaaksi. Keskustelussa mitoituksesta hämärtyy usein se, että jaottelu välittömään työhön ja välilliseen asiakastyöhön on vain väline.

Lue lisää

Attendon ja Muistiliiton yhteistyö osana parempia kohtaamisia ja laadukasta hoivaa

31.10.2022

Käynnistimme keväällä yhteistyön Muistiliiton kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota työntekijöillemme entistä parempia työkaluja arjen työhön muistisairaiden kanssa. Keskitymme yhteistyön myötä myös entistä vahvemmin kohtaamisiin – siihen, kuinka tärkeää on kohdata muistisairas ja tämän läheinen pysähtyen, läsnäollen ja kuunnellen.

Lue lisää

Koko työyhteisö muutti Kaavin kunnalta Attendolle – isoja muutoksia arkeen

28.10.2022

Viimeksi tänään puhuttiin, että oli se ihme, että selvittiin! Näin muistelee Tanja Kettunen päivää, jolloin Kaavin kunnan hoivakodin henkilökunta ja asukkaat tavaroineen kaikkineen muuttivat vasta avattuun hoivakotiin Attendo Elotupaan.

Lue lisää