Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja sovithan vierailusta etukäteen Attendo-kodin henkilökunnan kanssa.

Vastuullisuus ja laatu

Tarjoamme palveluita yli 12 500 suomalaiselle päivittäin ja työllistämme noin 14 500 ammattilaista ympäri Suomea. Suhtaudumme laatuun ja vastuullisuuteen vakavasti: meille on tärkeää, että jokainen asukas ja työntekijä voi luottaa meihin ja olla tyytyväinen toimintaamme.

hero icon left
hero icon right

Laatutyö Attendolla

Toimintamme laatua mitataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Keräämme jatkuvaa asiakaspalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnan kehittämisessä. Laadun toteutuminen varmistetaan myös säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla, itsearvioinneilla sekä johdon katselmuksilla.

Laadukas hoiva koostuu useasta eri tekijästä: hyvin johdetusta ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti, asukkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä, yhteisöllisestä asumisesta ja hyvästä yhteistyöstä omaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lue Hoivasankareita Attendolla -vastuullisuusjulkaisumme (pdf)

Attendo Quality -laatuindeksi

Käytännön laatutyökaluna kaikissa yksiköissämme on käytössä Attendo Quality -laatuindeksi, joka tuo laadukkaan työn näkyväksi, antaa luotettavaa ja relevanttia tietoa toiminnasta sekä toimii kehittämisen ja ohjauksen työvälineenä. Attendo Quality -laadunhallintajärjestelmä on Attendon oma laadunhallintaan ja kehittämiseen räätälöity kokonaisuus, joka pohjautuu ISO 9001:2015-standardiin.

Attendo Quality -laadunhallintajärjestelmä on kiinteä osa Attendon yksiköiden jokapäiväistä arkea ja työtä. Sen jatkuvalla kehittämisellä ja ylläpitämisellä sekä henkilöstön kouluttamisella varmistamme, että jokainen työntekijä on selvillä sekä palvelun että työn laatuvaatimuksista ja voi osallistua toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen.

Vastuullisuus Attendolla

Meillä on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä: tuotamme hoiva- ja asumispalveluja kunnille ja kuntayhtymille, joilla on velvollisuus järjestää nämä palvelut kuntalaisille. Olemme siis julkisten palveluiden yksityinen tuottaja.

Keskeiset sosiaalisen vastuun tunnuslukumme, joita seuraamme vuosittain, ovat:

  • henkilöstön työssä viihtyminen (syksyllä 2019 tulos 3,2 asteikolla 1-4)
  • asukkaiden tyytyväisyys (syksyllä 2019 tulos 3,4 asteikolla 1-4).

Attendo on järjestäytynyt työnantaja, ja kuuluu Hyvinvointialan liittoon (Hali ry.), jonka vastuullisen liiketoiminnan periaatteita olemme sitoutuneet noudattamaan. Olemme myös vastuullisuusverkosto FIBSin jäsen.

Vastuullisuusohjelmamme

Vastuullisuusohjelmamme painopiste vuonna 2019 oli henkilökunnan työhyvinvoinnin ja asukkaiden hoivan laadun parantaminen sekä vuorovaikutuksen vahvistaminen sidosryhmien kanssa. Olemme sitoutuneet raportoimaan julkisesti vastuullisuusohjelmamme tulokset. Voit tutustua vastuullisuusohjelman toteumaan lataamalla pdf-muotoisen raportin alta.

Lataa vastuullisuusohjelman raportti (pdf)

Ympäristövastuu Attendolla

Attendon hoivakotien energiankulutus on toimialan matalinta: sähkön- ja lämmönkulutus on yhteensä alle 10 MWh vuodessa asukasta kohden. Hoivakodeissamme lajitellaan jätteet ja pyritään minimoimaan ruokahävikki. Julkaisemme vuosittain koko Attendo-konsernin laatu- ja vastuullisuusraportin, jossa kerromme lisää vastuullisista teoistamme jokapäiväisessä työssämme (raportti julkaistaan englanniksi).