Hoivapalveluiden asiakkaiden terveydentilaa ja toimintakykyä mittaava RAI-arviointi on osoittautunut tärkeäksi apuvälineeksi hoivatyössä. RAI:n avulla on mahdollista saada kattavaa tietoa asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä ja tuoda esiin hänen vahvuuksiaan ja voimavarojaan. RAI-arviointi otetaan 1.4.2023 alkaen käyttöön kaikissa maamme ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

16.3.2023

Mitä tehdä, kun oma alkuperäinen koti ei enää ole itselle tai ikääntyneelle läheiselle turvallinen asuinympäristö? Kaksi selkeää kuvaa näyttävät, miten vanhusten ympärivuorokautisen hoivan palveluihin pääsee ja mitä palvelu pitää sisällään niin hyvinvointialueiden kuin yksityisten toimijoiden hoivakodeissa. Tässä artikkelissa kerrotaan myös, mikä osa ympärivuorokautisesta hoivasta on maksettava itse ja kuka maksaa loput.

14.3.2023

Kansainvälistä Aivoviikkoa vietetään vuosittain kevättalvella viikolla 11. Teemaviikon tavoitteena on herättää ihmisiä ajattelemaan sitä, miten omat arjen valinnat voivat vaikuttaa aivojemme, kehomme keskustietokoneen, terveyteen ja hyvinvointiin.

13.3.2023

Ikääntyneiden palveluja on kehitettävä niin, että keskiössä on ikäihminen itse. Toimintakykyä tukevia toimintamalleja on olemassa lukuisia, ja meillä ei ole varaa jättää niitä hyödyntämättä. Näin sanoo monialainen asiantuntijaryhmä manifestissaan ikäihmisten toimintakykyisen, hyvän elämän ja hyvän ikääntymisen puolesta.

9.3.2023

Kaikki Attendon koulutukset on koottu pian yksiin kansiin, josta attendolaisten on helppo valita itseään kiinnostavia koulutuksia. Koulutuksilla syvennetään omaa ammattitaitoa ja lisätään työn mielekkyyttä. Miltä sinun urapolkusi näyttää?

1.3.2023

Seura-lehti vieraili vanhusten hoivakodissa pienellä pohjoisella paikkakunnalla. Sallan Attendo Hopeaharjussa toimintaa on enemmän ja kiirettä vähemmän kuin ennen, vaikea hoitajakatokin on mennyt murhe, samoin työpaikan ilmapiiriongelmat on selätetty ja henkilökunta viihtyy. Miten tässä kaikessa onnistuttiin?

22.2.2023