Hyppää sisältöön

Asioiden on oltava kunnossa Attendo-kodeissa

12.2.2020

Jaa

Moni attendolainen on kutsumusammatissaan, niin minäkin. Minulle kutsumus tarkoittaa, että olen palvelutehtävässä: haluan luoda työkavereilleni paremmat edellytykset onnistua työssään. Olen sitä mieltä, että kutsumus ei kenellekään kuitenkaan riitä, vaan töissä pitää lisäksi olla selkeät pelisäännöt ja hyvä sekä reilu meininki ihmisten kesken.

Meitä attendolaisia on Suomessa kaikkiaan 13 000. Työskentelemme neljässäsadassa Attendo-kodissa. Attendo-kodeissa tehdään valtavasti hyvää työtä, joka perustuu arvoihimme: osaamiseen, välittämiseen ja sitoutumiseen. Viranomaiset läpivalaisivat toimintamme viime vuonna: esiin nousi epäkohtia, joita jo olemme yhdessä korjanneet. On täysin selvää, että hyvään hoivaan kuuluvat asiat on saatava koko Attendolla kuntoon.

Tekojen kautta eteenpäin

Me palkkasimme viime vuonna Attendolle 450 ihmistä lisää vakituisiin työsuhteisiin. Meillä aloitti esimerkiksi 141 tiiminvetäjää, 14 rekrytointikoordinaattoria ja 24 aluepäällikköä. Heidän kaikkien tärkein tehtävänsä on vapauttaa noin 400 hoiva- ja palvelukotimme johtajilta aikaa ihmisten johtamiseen.

Tämän vuoden aikana Attendon esimiehille aloitetaan kattava johtamisvalmennus. Tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, hoivakotien johtamista sekä inhimillistä hoivaa. Attendo-kotien toiminnan tueksi tarvitaan paitsi lisää osaamista, myös selkeämpiä pelisääntöjä ja uudenlaista kulttuuria. Siksi olemme juuri palkanneet lääkehuollon asiantuntijan ja laatu- ja vastuullisuusjohtajan rekrytointi on parhaillaan loppumetreillä.

Meillä on rekrytointien lisäksi tehty todella paljon muutakin, jotta toimintamme kehittyy. Olemme päivittäneet suuren määrän ohjeistuksiamme ja toimintayksikön toimintaa säätelevien dokumenttien pohjia. Esimerkiksi omavalvontasuunnitelman ja lääkehoitosuunnitelman pohja sekä lääkelupalomake on päivitetty. Tämä on tärkeää, sillä nämä dokumentit auttavat hoivakotien johtajia tekemään suunnitelmista yhdessä henkilöstön kanssa aiempaa paremmin oman yksikön toimintaa ohjaavaksi ja vastaavaksi.

Meillä on ollut parannettavaa perehdyttämisessä. Otimme käyttöön uuden perehdytysohjelman, Valon, viime vuonna. Myös jokainen sijaisemme perehtyy Valon avulla mm. Attendon ja kyseisen hoiva- tai palvelukodin arkeen, mahdollisiin hätätilanteisiin ja muistuttaa sosiaalilain edellyttämästä ilmoitusvelvollisuudesta. Henkilöstöä olemme erikseen kannustaneet tuomaan esiin havaitsemiaan epäkohtia ja raportoimaan niistä paitsi esimiehelleen, myös uuden palautekanavan välityksellä.

Mikäli olet kiinnostunut kaikista viime vuonna tekemistämme kehitystoimista, käy ihmeessä lukemassa raporttimme täältä (PDF document, 45 kB)

Jatkamme kehitystyötämme mm. rekrytointia, perehdyttämistä, kollegapalveluita, palautekulttuuria, viestintää ja omaisten ja tilaaja-asiakkaiden palvelemista parantamalla. Henkilöstö- ja omaisviestinnän parantamiseksi pilotoimme parhaillaan yhdessä pohjoismaisten kollegojemme kanssa uusia menetelmiä.

Attendon henkilöstömitoitus on valtakunnallisesti ollut riittävä

Kaikkien on tärkeää ymmärtää, että me emme ole tahallisesti laiminlyönyt riittävää henkilöstömitoitusta. THL tutki vuonna 2018 valtakunnallisesti Attendon toteutunutta henkilöstömitoitusta ja sai tulokseksi 0,57. Luku osoittaa Valviran viime keväänä julkaiseman asiakkaiden hoidon tarvetta kuvaavan arviointitaulukon mukaan, että valtakunnallisesti Attendon hoivakodeissa toteutunut hoitajamitoitus on ollut asiakkaiden hoidon edellyttämällä tasolla. Suurimpana haasteena yksittäisten hoivakotien henkilöstömitoituksen osalta on ollut koulutetun työvoiman saatavuus osalla paikkakunnista esimerkiksi yllättävissä sairaustapauksissa

Hoitajamitoitus tervetullut – haasteet ratkaistaan yhdessä

Ammattitaitoisten lähi- ja sairaanhoitajien saatavuuden haasteet koskevat kaikkia suomalaisia. Isojen yhteisten ongelmien ratkaiseminen vaatii merkittäviä yhteiskunnallisia toimenpiteitä.

Uuteen vanhuspalvelulakiin tulossa oleva 0,7:n sitova hoitajamitoitus toisi toteutuessaan lisää osaavia käsipareja hoivatyöhön. Me kannatamme uutta mitoitusta ja uskomme tämän näkyvän hoitajien työtä helpottavana uudistuksena. On kuitenkin selvää, että koulutettujen hoitajien saatavuus on suuri kysymys. Ratkaisuina tähän me näemme lähihoitajien koulutuspaikkojen sekä tämän vaatiman rahoituksen kasvattamisen muiden Pohjoismaiden kanssa samalle tasolle, hoiva-avustajien koulutusohjelmien määrän merkittävän lisäämisen sekä työperäisen maahanmuuton helpottamisen esimerkiksi saatavuusharkinnasta luopumalla.

Uusi vanhuspalvelulaki selkiyttää hoiva-alan pelisääntöjä ja tuo johdonmukaisuutta myös valvontaan, mikä on hyvin tervetullutta. Kun huomioidaan väestön ikääntyminen ja useiden kuntien tukala taloustilanne, tarvitaan kaikkien toimijoiden, voisi jopa sanoa kaikkien suomalaisten, yhteistyötä sen turvaamiseksi, että hoivaa tarvitsevat ihmiset voivat luottaa sitä saavansa heille sopivalla tavalla.

Virpi Holmqvist
liiketoimintajohtaja
Attendo Suomi