Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja noudatathan hyvää käsihygieniaa.

Attendolaisten tyytyväisyys on edellytys onnistumisellemme 15.11.2022

Syksyn tyytyväisyyskyselyidemme tulokset tuovat meille iloisia uutisia. Vaikka toimintaympäristömme on tänäkin vuonna ollut haastava, työntekijöidemme, asukkaidemme ja läheisten tyytyväisyys on joko parantunut tai pysynyt ennallaan. Tämä on vahva merkki siitä, että teemme oikeita asioita ja muutosmatkamme etenee oikeaan suuntaan. 

Erityisen ilahduttavaa on se, että Attendon työntekijöiden tyytyväisyys on parantunut viime keväästä, jolloin edellinen kysely toteutettiin. Tyytyväisyyttä mittaava suositteluluku, eli eNPS, on attendolaisilla nyt 14, kun se keväällä toteutetussa kyselyssä oli 9. 

Kun aloitimme muutosmatkamme vuonna 2019, henkilöstön suositteluhalukkuutta kuvaava eNPS-luku oli peräti 30 pistettä alempi kuin nyt. Kolmessa vuodessa attendolaisten tyytyväisyys on siis selvästi parantunut – kiitos monien muutosmatkaan kuuluvien asioiden ja aiheiden. ASKO-keskustelut, avoin keskustelu Atsossa, epäkohtiin puuttuminen, perehdyttämisen parantaminen ja esimerkiksi erilaiset lähijohtamisen koulutukset tähtäävät kaikki siihen, että meillä olisi kaikkien hyvä tehdä työtä yhdessä. 

Attendolaisten tyytyväisyys on edellytys sille, että asukkaamme ja heidän läheisensä voivat hyvin. Siksi olemme muutosmatkallamme keskittyneet kehittämään toimintatapojamme ja erityisesti kohtaamisia. Olemme vahvistaneet johtamista ja työntekijöidemme välistä vuoropuhelua ASKO-ohjelman avulla. Uskonkin, että tämä pitkäjänteinen työ näkyy nyt myös parantuneissa henkilötyytyväisyyskyselyiden tuloksissa. Haluamme olla alan halutuin työpaikka, ja kun jatkamme tätä työtä, keskitymme kohtaamiseen, harjoittelemme palautteen antoa ja kiitämme hyvästä työstä, meidän on mahdollista saavuttaa tavoitteemme. 

Olemme saaneet kiitosta läheisiltä avoimuudestamme 

Onnistumisista kertovat myös syksyn asiakas- ja läheistyytyväisyystulokset. Asiakastyytyväisyys nousi syksyn kyselyssä hieman keväästä, ja NPS-suositteluluku oli nyt 40 (Q2: NPS 39). Läheistyytyväisyys puolestaan pysyi samalla tasolla kuin keväällä (Q2: NPS 36).  Asukkaidemme ja läheisten tyytyväsyys viestivät siitä, että olemme pystyneet pitämään kiinni työmme laadusta – ja parantamaan sitä, vaikka työhömme kohdistuu monia paineita.  Kuluneena syksynä olemme saaneet asukkaiden läheisiltä palautetta erityisesti avoimuudestamme. Pandemian, henkilöstöpulan ja monien yhteiskunnallisten kriisien keskellä attendolaiset tekevät työtä sydämellään. Se kertoo joustavuudesta, muutoskyvykkyydestä ja sitoutumisesta. Voimme olla näistä tuloksista iloisia ja ylpeitä.  

Tänä syksynä myös vastausmäärät kaikissa vastaajaryhmissä kasvoivat.  Se on arvokasta, sillä palautteen avulla voimme kehittää ja korjata toimintaamme. Palaute on lahja, kiitos siitä! 

Luottamus kasvaa, kun toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi 

Luottamusta toimintaamme kohtaan on jälleen arvioitu myös suuren yleisön silmissä. T-Median tekemän Luottamus & Maine -tutkimuksen tulosten mukaan maineemme on lähes samalla tasolla kuin se oli vuosi sitten kesällä. Tuolloin saimme iloita maineessamme tapahtuneesta isosta parannuksesta. Maineemme saa nyt arvosanan 2.53 asteikolla yhdestä viiteen. Olemme suomalaisten yritysten luottamusta ja mainetta mittaavassa tutkimuksessa neljänneksi viimeisellä sijalla. 

T-Median Luottamus & Maine –tutkimuksessa vastaajat arvioivat yrityksen hallintoa, taloutta, johtamista, innovatiivisuutta, vuorovaikutusta, tuotteita ja palveluita, työpaikkaa ja vastuullisuutta. Mielikuvat Attendon vastuullisuudesta ovat iloksemme nousseet. Samoin parannusta on hallinnon osa-alueella, jolla mitataan toimintamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuorovaikutuksen ja työnantajamielikuvan osalta maineemme on viime vuosina parantunut huomattavasti. Nyt olemme onnistuneet pitämään tämän tason. 

Meidän kanssamme voi keskustella vaikeistakin asioista 

Kulunut syksy on ollut aktiivisen yhteiskuntakeskusteluun osallistumisen aikaa. Olemme valinneet uudistajan, avoimen keskustelijan ja toimijan roolin, emmekä suostu tästä roolista enää pois. Meidän kanssamme voi keskustella, vaikeistakin asioista. 

Rohkea suunnannäyttäjä uskaltaa tuoda esille mielipiteensä, vaikka se tarkoittaisi isoja mediaotsikoita. Teemme jatkossakin töitä sen eteen, että meillä on tarvittavat olosuhteet tuottaaksemme hyvää, laadukasta hoivaa nykyisille ja tuleville asukkaillemme ja tarjotaksemme työntekijöillemme hyvän työyhteisön. Tämä on myös yksi tapa kantaa vastuumme suomalaisten työllistäjänä ja hoivan, avun ja tuen tarjoajana suomalaisille. 

Virpi Holmqvist, toimitusjohtaja, Attendo Suomi