Hyppää sisältöön

Attendolaisten tyytyväisyys on edellytys onnistumisellemme

15.11.2022
Hoivan toimijoiden toimintaympäristö oli vuoden 2022 aikana haastava, mutta silti työntekijöidemme, asukkaidemme ja heidän läheistensä tyytyväisyys joko parantui tai pysyi ennallaan. Tämä on vahva merkki siitä, että teemme oikeita asioita.

Jaa

Erityisen ilahduttavaa on se, että Attendon työntekijöiden tyytyväisyys parani ison harppauksen verran. Tyytyväisyyttä mittaava suositteluluku (eNPS) nousi loppusyksyn kyselyssä lukemaan 14, kun se vielä keväällä oli 9. Kolmen vuoden aikana luku on parantunut 30 pisteen verran.

Kolmessa vuodessa olemme tehneet monia muutoksia toimintaamme ja saaneet paljon aikaan. Asiakaskokemusvalmennuksemme osallistavat ASKO-keskustelut, avoin keskustelu sisäisellä some-kanavallamme Atsossa, epäkohtiin puuttuminen työyhteisöissä heti niiden noustua esiin, uusittu kolmen kuukauden mittainen perehdyttämisohjelma ja erilaiset lähijohtamisen koulutukset tähtäävät kaikki siihen, että meillä olisi kaikkien hyvä tehdä työtä yhdessä.

Attendolaisten tyytyväisyys on edellytys sille, että asukkaamme ja heidän läheisensä voivat hyvin. Siksi olemme viime vuosina keskittyneet kehittämään toimintatapojamme ja erityisesti kohtaamisia, johtamista ja työntekijöidemme välistä vuoropuhelua. Uskonkin, että tämä pitkäjänteinen työ näkyy nyt myös parantuneissa henkilötyytyväisyyskyselyiden tuloksissa. Haluamme olla alan halutuin työpaikka, ja kun jatkamme tätä työtä, keskitymme kohtaamiseen, harjoittelemme palautteen antoa ja kiitämme hyvästä työstä, meidän on mahdollista saavuttaa tavoitteemme.

Olemme saaneet kiitosta läheisiltä avoimuudestamme

Kysymme säännöllisesti onnistumisesta myös asukkailtamme ja heidän läheisiltään. Asiakastyytyväisyys nousi syksyn 2022 kyselyssä hieman keväästä. NPS-suositteluluku oli nyt 40. Läheistyytyväisyys puolestaan pysyi samalla tasolla kuin keväällä (36).

Asukkaidemme ja heidän läheistensä tyytyväisyys viestivät siitä, että olemme pystyneet pitämään kiinni työmme laadusta – ja parantamaan sitä, vaikka työhömme kohdistuu monia paineita. Syksyllä 2022 saimme asukkaidemme läheisiltä palautetta erityisesti avoimuudestamme. Pandemian, henkilöstöpulan ja monien yhteiskunnallisten kriisien keskellä attendolaiset tekevät työtä sydämellään. Se kertoo joustavuudesta, muutoskyvykkyydestä ja sitoutumisesta. Voimme olla näistä tuloksista iloisia ja ylpeitä. 

Tänä syksynä myös vastausmäärät kaikissa vastaajaryhmissä kasvoivat.  Se on arvokasta, sillä palautteen avulla voimme kehittää ja korjata toimintaamme. Palaute on lahja, kiitos siitä!

Luottamus kasvaa, kun toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi

Luottamusta toimintaamme kohtaan arvioidaan säännöllisesti myös suuren yleisön silmissä T-Median tekemän Luottamus & Maine -tutkimuksen avulla. Maineemme sai arvosanan 2.53 asteikolla yhdestä viiteen. Olemme suomalaisten yritysten luottamusta ja mainetta mittaavassa tutkimuksessa neljänneksi viimeisellä sijalla. Maineemme on nyt samalla tasolla kuin se oli kesällä 2021. Tuolloin saimme iloita maineessamme tapahtuneesta isosta parannuksesta.

T-Median Luottamus & Maine –tutkimuksessa vastaajat arvioivat yrityksen hallintoa, taloutta, johtamista, innovatiivisuutta, vuorovaikutusta, tuotteita ja palveluita, työpaikkaa ja vastuullisuutta. Mielikuvat Attendon vastuullisuudesta ovat iloksemme nousseet. Samoin parannusta on hallinnon osa-alueella, jolla mitataan toimintamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuorovaikutuksen ja työnantajamielikuvan osalta maineemme on viime vuosina parantunut huomattavasti. Nyt olemme onnistuneet pitämään tämän tason.

Meidän kanssamme voi keskustella vaikeistakin asioista

Syksy 2022 oli aktiivisen yhteiskuntakeskusteluun osallistumisen aikaa. Olemme valinneet uudistajan, avoimen keskustelijan ja toimijan roolin, emmekä suostu tästä roolista enää pois. Meidän kanssamme voi keskustella, vaikeistakin asioista.

Rohkea suunnannäyttäjä uskaltaa tuoda esille mielipiteensä, vaikka se tarkoittaisi isoja mediaotsikoita. Teemme jatkossakin töitä sen eteen, että meillä on tarvittavat olosuhteet tuottaaksemme hyvää, laadukasta hoivaa nykyisille ja tuleville asukkaillemme ja tarjotaksemme työntekijöillemme hyvän työyhteisön. Tämä on myös yksi tapa kantaa vastuumme suomalaisten työllistäjänä ja hoivan, avun ja tuen tarjoajana suomalaisille.

Virpi Holmqvist, toimitusjohtaja, Attendo Suomi

Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kirjoittamassa taululle