Hyppää sisältöön

Mitä on Potilassiirtojen Ergonomiakortti –koulutus?

2.4.2024
Keski-Suomen ergokorttikouluttajamme Essi Riihimäki kertoo tässä blogitekstissä, ett mikä on potilassiirtojen ergonomiakortti ja mitä se pitää sisällään.

Jaa

Mitä on Potilassiirtojen Ergonomiakortti –koulutus?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille suunnattu koulutus, minkä tarkoituksena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta. Koulutuksella pyritään kehittämään omaa työskentelyä siten, että työn fyysinen kuormittavuus vähentyisi. Tarkoituksena on myös oppia valitsemaan oikea apuväline potilaan toimintakyky huomioiden ja oppia käyttämään niitä turvallisesti.

Koulutus sisältää verkko-opinnot, kaksi lähiopetuspäivää, opitun tiedon ja taidon jalkauttamisen käytäntöön sekä opitun kertaamisen ja osaamisen näytön. Jokainen, joka suorittaa koulutuksen hyväksytysti, saa Potilassiirtojen Ergonomia –kortin. Kortti on voimassa viiden vuoden ajan.

 

Mitä Potilassiirtojen Ergonomiakortti –koulutuskokonaisuus pitää sisällään?

Koulutuskokonaisuus alkaa osallistujien verkko-opinnoilla. Ne sisältävät kuusi erilaista kokonaisuutta: potilassiirtoergonomia tule-ongelmien ehkäisyssä, oman kehon hallinta potilassiirroissa, biomekaniikan hyödyntäminen, lait ja asetukset, kognitiivinen ergonomia sekä hyvinvoiva työntekijä. Verkko-opinnoista tulee suorittaa myös tentti, mikä löytyy verkkoympäristöstä.

Verkko-opintojen jälkeen osallistujat osallistuvat lähiopetuspäiviin, mitkä kestävät kaksi päivää (16 h). Lähiopetuspäivien aikana käydään läpi seuraavia aiheita: luonnolliset liikemallit, avustettavan voimavarojen arviointi ja aktivointi, avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa, työntekijän oma riskiarviointi sekä apuvälineiden käyttö siirto- ja avustustilanteissa. Lähiopetuspäivät ovat hyvin käytännönläheisiä. Tarkoituksena on, että jokainen opintoihin osallistuva pääsee itse harjoittelemaan siirtotilanteita niin potilaan kuin hoitohenkilön näkökulmasta.

Lähiopetuspäivien jälkeen osallistujat vievät opitut tiedot ja taidot omaan työympäristöön. Tarkoituksena on harjoitella opittuja taitoja käytännön tilanteissa useamman viikon ajan. Tämän jälkeen osallistujat pääsevät kertaamaan taitojansa kouluttajan tuella näyttökokeen yhteydessä. Hyväksytysti suoritettujen verkko-opintojen sekä näyttökokeen jälkeen osallistujat saavat itsellensä Potilassiirtojen Ergonomiakortit.

 

 

Potilassiirtojen Ergonomiakortti –koulutus kouluttajan näkökulmasta?

Meillä Attendo Terapiapalveluilla työskentelee tällä hetkellä 10 Potilassiirtojen Ergonomiakortti -kouluttajaa. Itse toimin kouluttajana Keski-Suomen ja Etelä-Savon seudulla. Tarpeen mukaan olen kouluttanut myös muualla Suomessa. Kerron seuraavassa kappaleessa, miltä koulutukset ovat näyttäneet minun näkökulmastani.

Kokemani sekä saamani palautteen perusteella koulutukset ovat olleet tarpeellisia ja hyödyllisiä hoitohenkilökunnalle. Koulutuksissa olemme päässeet osallistujien kanssa konkreettisesti harjoittelemaan niin potilaiden voimavarojen arviointia, omia työskentelyasentoja kuin potilaan avustamista painonsiirtoa ja liike-energiaa hyödyntäen. Osallistujat ovat saaneet myös varmuutta käyttää erilaisia apuvälineitä siirtojen yhteydessä. Olemme yhdessä käyneet läpi haastavia potilassiirtoja kentältä ja harjoitelleet niihin turvallisia ratkaisuja. Juuri koulutuksen käytännönläheisyydestä on tullut paljon positiivista palautetta. Mieleeni on jäänyt myös eräs palaute, jossa hoitaja kertoi jopa sienimetsällä havahtuneensa huomioimaan oman selän asennon ja painonsiirrot. Koulutuskokonaisuuden tarkoituksena onkin antaa hyvät “eväät” oman työskentelyasennon huomioimiseen ja hallitsemiseen sekä toteuttamaan potilassiirrot turvallisesti.

 

Potilassiirtojen ergonomiakortti –koulutuksen tilaaminen omalle työporukalle:

Jos koet, että teidän työporukkanne hyötyisi ergonomiakortti –koulutuksesta, kerro kiinnostuksesta ensin lähiesihenkilöllesi. Hän voi olla yhteydessä suoraan koulutuspäällikköömme Juhani Kuittiseen, p.041 7320 172 tai s-posti juhani.kuittinen@attendo.fi.

 

Kirjoittanut: Fysioterapeutti Essi Riihimäki

Lähteet: Työterveyslaitos. Potilassiirtojen Ergonomiakortti –koulutukset. https://www.ttl.fi/koulutus/potilassiirtojen-ergonomiakorttir-koulutukset