Hyppää sisältöön

Fysioterapia osana hyvää hoivaa

27.10.2021
Ikäihmisen on tärkeä saada yksilöllistä kuntoutusta muuttaessaan hoivakotiin. Fysioterapeutti Saija Kylliäinen kertoo, miten fysioterapia tukee ikäihmisen kuntoutumista Attendo-kodissa.

Jaa

Kun ikäihminen muuttaa hoivakotiin, on tärkeää, että hänen elämässään saavat säilyä hänelle tärkeät asiat ja harrastukset. Muuton yhteydessä kartoitetaan ensin asiakkaan tarpeet ja toiveet, sekä hänen elämänhistoriansa yhdessä lähiomaisten kanssa. Meidän Attendo Terapiapalveluiden fysioterapeuttien tehtävänä on tuoda arkeen viikoittain sisältöä, joka tukee olemassa olevaa toimintakykyä tai jopa parantaa sitä. Esimerkiksi jos asiakas on tottunut tekemään paljon käsillään, halutaan tätä tukea myös hoivakodissa. Fysioterapeutille ja hoitohenkilökunnalle on tärkeää huomioida asiakas fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Näitä ihmisen eri puolia ei voi erottaa toisistaan.

Kuntoutuksen ei ole tarve olla sidottuna tiettyyn paikkaan, kuten esimerkiksi sisätiloihin. Hyödynnämme työssä Attendo-kotien viihtyisiä pihoja ja puutarhoja ja voimme suunnitella kuntoutushetket tiettyjen teemojen kuten taiteen ympärille. Toimintakyky ja sen arvioiminen ovat erittäin tärkeässä roolissa silloin, kun palveluasuminen tulee ikääntyneelle ajankohtaiseksi. Meidän fysioterapeuttien tehtävänä on arvioida mahdollisten apuvälineiden tarve ja tehdä tarvittavat suositukset niiden hankkimiseksi. Fysioterapeutti työskentelee aktiivisesti kunnan apuvälinepalvelun ja apuvälineitä tarjoavien yritysten kanssa yhteistyössä. Fysioterapeutti kuuntelee asiakkaan lisäksi myös asiakkaan lähipiirin toiveita.

Saija_fysioterapeutti.png

Fysioterapeutti tukee asiakkaan omatoimisuutta

Yksi merkittävistä fysioterapeutille kuuluvista tehtävistä on varmistaa, että kuntouttava hoitotyö on erottamaton osa hoiva-arkea. Olemme aktiivisesti mukana hoivakodin arjessa ja tunnistamme, millaisia ohjaustarpeita asiakkailla on.

Ohjaamme ja tuemme hoitotyön ammattilaisia, jotta he osaavat tukea asiakkaiden omatoimisuutta mahdollisimman paljon jokapäiväisissä tai viikoittaisissa puuhissa kuten vessakäynneillä tai ulkoiluissa. Tämä näkyy myös jokaiselle asiakkaalle erikseen luodussa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa, joka on näin kiinteä osa hoitotyötä. Näiden kuntoutussuunnitelmien toteuttamisen ja seurannan lisäksi fysioterapeutti on läsnä myös mahdollisten leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa. Ohjaamme ja tuemme myös hoitohenkilökuntaa työergonomiassa.

Fysioterapeutit ovat mukana asiakkaan arjessa rinnalla kulkijoina. Ajattelen, että ihmisläheinen ja asiakaslähtöinen työ on monipuolista ja vaihtelevaa, koska tarpeiden ja tavoitteiden kohtaaminen alkaa aina asiakkaan toiveita kunnioittaen ja kuunnellen. Ammattitaitoiset fysioterapeutit vievät kuntoutuksen osaksi arkea niin, että se on mielekästä, vaikuttavaa ja tavoitteellista.

Saija Kylliäinen
Fysioterapeutti, Attendo Terapiapalvelut

 

Fysioterapia ja kuntoutus hoivakodissa:

  1. Vanhuksen omat lempiharrastukset voivat jatkua hoivakodissa. Fysioterapeutti ja hoivahenkilökunta auttavat löytämään keinot oman lempiharrastuksen jatkamiseen myös silloin, kun toimintakyky heikkenee.

  2. Omatoimisuutta tuetaan arjessa henkilökohtaisella kuntoutussuunnitelmalla. Esimerkiksi hampaiden harjaus, omatoimisesti tai avustettuna vessaan käveleminen, hiusten kampaaminen tai vaikka huulipunan laittaminen tukevat asiakkaan omatoimisuutta ja ylläpitävät toimintakykyä. Pienelläkin omatoimisuuden lisäämisellä voi olla suuri vaikutus.

  3. Toimintakyvyn ylläpitoon voi vaikuttaa oikeilla apuvälineillä. Voisiko asiakas liikkua rollaattorin avulla pyörätuolin sijaan?

  4. Terapia voi olla muutakin kuin jumppaa, eikä sen tarvitse tapahtua aina sisällä. Taideterapiassa maalataan esimerkiksi omakuva ja aistiterapiassa hoidetaan ja aistitaan hoivakodin syötävää puutarhaa.

  5. Attendo-kodeissa työskentelevien fysioterapeuttien lisäksi asiakkaalla voi olla tarve vielä lisäterapialle joko Attendo-kodissa tai kotihoidon piirissä. Fysioterapiapalveluita voi ostaa itsemaksavana asiakkaana tai lääkärin lähetteellä, jolloin palvelusta saa Kelan korvausta.

Lue lisää fysioterapiastamme: 

Fysioterapeutti tuo aktiivisuutta arkeen
Aktiivista ja omannäköistä arkea
Einen uusi koti löytyi Attendolta
Attendo Terapiapalvelut