Hyppää sisältöön

Attendo ei ole vastustanut KKV:n tarkastusta - KKV:n esitys seuraamusmaksusta kohtuuton

22.5.2024
Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksua yritystarkastuksen vastustamisesta perusteenaan menettelyrikkomus. Attendo toimi välittömästi saatuaan tiedon viestien poistamisesta ja toimitti ne KKV:lle sellaisenaan. Yhtiön selkeitä ohjeistuksia vastaan rikkonut työntekijä ei ole enää töissä Attendolla.

Jaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV aloitti tarkastuksen Attendon ikäihmisten toiminnasta tammikuussa 2023. Nyt KKV esittää markkinaoikeudelle, että se määräisi Attendolle seuraamusmaksun perusteenaan menettelyrikkomus. Attendon menettelyrikkomuksena pidetään tilannetta, jossa Attendolla työskennellyt henkilö poisti viestejä KKV:n tarkastuksen alettua. 

Attendo toimi välittömästi saatuaan tiedon yksittäisen henkilön virheellisestä toiminnasta. Viestit saatiinkin Attendon toimesta palautettua saman päivän aikana, ja ne toimitettiin KKV:lle sellaisenaan, jotta ne pystyttiin ottamaan täysimääräisesti huomioon tarkastuksessa. 

- KKV:n tärkeänä tehtävänä on toimia kansalaisten ja yritysten tukena tiedon ja toimintaohjeiden tarjoajana, toiminnan riippumattomana valvojana ja ongelmien ennaltaehkäisijänä. Toimiva, riippumaton viranomaisvalvonta on olennainen osa avoimen yhteiskunnan toimintaa. Meillä ei ole mitään syytä vastustaa tarkastuksia, emmekä näin ole myöskään tehneet. Yhtiönä emme enempää ole voineet tehdä. Siksi KKV:n näkemys seuraamusmaksusta on kohtuuton, toteaa Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist. 

Attendo ei yhdy KKV:n näkemykseen seuraamusmaksun esittämisessä ja antaa lausuntonsa asiassa markkinaoikeudelle kesän aikana. 

Attendon ohjeistusten vastaisesti toiminut henkilö ei enää työskentele Attendolla  

Attendolla on selkeät sisäiset ohjeet ja säännöllisesti järjestettävät koulutukset kilpailuoikeudesta. Vuonna 2020 laaditussa kilpailuoikeudellisessa ohjeessa ohjeistetaan suoraan ja selkeästi, että mitään asiakirjoja tai tietoja ei saa tarkastuksen yhteydessä hävittää. Tämä on myös eettisten ohjeidemme mukaista: Me kunnioitamme lakeja ja määräyksiä toiminnassamme ja kannamme tekemisestämme 100 % vastuun. Attendo järjestää jatkuvasti säännöllistä koulutusta kilpailuoikeudellisista asioista, joihin kyseinen henkilö on myös useasti osallistunut.  

Näitä ohjeistuksia vastoin toiminut henkilö ei enää työskentele Attendolla. 

KKV viestinyt selvityksestään tammikuussa 

KKV on kertonut tammikuussa 2024 toimittaneensa viime vuoden ja tämän vuoden alussa tarkastuksia eräiden hoivapalveluita tarjoavien yritysten toimitiloissa sekä alan toimialajärjestössä. KKV:n mukaan he ovat selvittämässä, ovatko alan toimijat osallistuneet kilpailulain 5 §:ssä kiellettyyn yhteistyöhön ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen markkinoilla. 

- Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun KKV selvittää toimintaamme. Tämä on sen työtä ja olemme tehneet nyt – kuten edellisilläkin kerroilla – yhteistyötä tarjotaksemme kaiken mahdollisen tuen KKV:lle. Näissä tarkastuksissa ei ole koskaan selvinnyt mitään lain vastaista, ja olemme luottavaisia, että näin on tälläkin kertaa. Toimimme vahvana julkisen sektorin kumppanina ja meille on erittäin tärkeää, että toimimme meille annettujen, laista ja sopimuksista tulevien reunaehtojen mukaisesti tarjotessamme laadukkaita asumispalveluita. Tämän enempää emme voi kommentoida meneillään olevaa selvitystä, se on KKV:n tehtävä, Holmqvist päättää.