Hyppää sisältöön

Attendo mukaan Suomen Huoltovarmuuskeskuksen Ruokapalvelupooliin

16.1.2024
Ruokapalvelupooli kerää alan yritykset ja viranomaiset yhteen ruokapalveluiden huoltovarmuuden parantamiseksi Suomessa. Pooli on osa laajempaa eri toimijoiden huoltovarmuuden verkostoa.

Jaa

Poolin tavoitteena on varmistaa, että ruokahuolto toimii myös erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Esimerkiksi sodat, pandemiat ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat sääilmiöt voivat vaikuttaa ruoan saatavuuteen. Tämä vaatii monipuolista ja ennakoivaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Pooli kehittää huoltovarmuuden toimintamalleja, tuottaa tietoa huoltovarmuuden tilanteesta ja tulevaisuudessa myös organisoi harjoitustoimintaa ruokapalvelualalla.

Poolin kautta Attendo on mukana vaikuttamassa ja kehittämässä Suomen kokonaishuoltovarmuutta.

– Keskustelemme jatkossa samassa pöydässä viranomaisten ja alan muiden yritysten kanssa. Tavoitteenamme on löytää huoltovarmuuteen mahdollisimman hyviä valtakunnallisia toimintamalleja ja oppia myös muilta, Attendon ateria- ja puhtauspalveluiden kehityspäällikkö Petri Hoffren summaa.

Hoffren näkee yhteistyössä paljon hyötyjä. Ruokapalvelupoolin olennaisena tehtävänä on tuottaa varautumisen kannalta tärkeää tietoa, kuten laaja tilannekuva elintarvikkeiden saatavuudesta. Tämä tieto on myös Attendon oman varautumisen kehittämisessä avuksi. Attendon on mahdollisuus myös tulevaisuudessa osallistua viranomaisten ja yritysten yhteiseen harjoitustoimintaa ja valmiusharjoituksiin.

Tulevaisuudessa nämä ovat Attendolla mahdollisia kehittämisen ja oppimisen paikkoja, Hoffren uskoo. 

Ruokapalvelupoolille vahva tarve

Uuden poolin tarve tuli ilmi Huoltovarmuuskeskuksen selvityksissä, joiden mukaan ruokapalvelualan yritykset on kytkettävä mukaan poolitoimintaan, jotta yhteiskunnan huoltovarmuus pystytään takaamaan mahdollisimman hyvin. Huoltovarmuuskeskuksen hallitus päätti uuden poolin perustamisesta 10. tammikuuta 2024.

Ruokapalvelupooli on yksi elintarvikehuollon pooleista. Muita pooleja ovat alkutuotantopooli, elintarviketeollisuuspooli, kauppa- ja jakelupooli sekä kotitalouksien omatoimisen varautumisen tukemiseen keskittyvä KOVA-toimikunta.

Ruokapalvelupoolin kotiorganisaationa toimii Matkailu- ja Ravintolapalvelu MaRa ry. Yhteistyössä ovat mukana myös Kuntaliitto, Hyvinvointiala Hali ry sekä joukko alan yrityksiä.