Hyppää sisältöön

Attendon päätökset ovat herättäneet keskustelua – tässä perustelut

28.10.2022
Attendo kertoi lokakuun alussa sopimusneuvotteluistaan hyvinvointialueiden kanssa sekä sopimusten irtisanomisista julkisella tiedotteella sekä läheiskirjeellä ja järjesti useita keskusteluiltoja läheisille. Tässä vielä kertaalleen perustelut sille, miksi toimimme näin.

Jaa

Miksi hintoja on pakko nostaa?

 • Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti kuluvana vuonna ja nousu jatkuu. Syitä ovat henkilöstökustannukset, inflaatio ja energian raju hinnannousu.
 • Suurin osa kustannusten noususta johtuu asteittain nousevasta henkilöstömitoituksesta, jonka seuraava askel on määrä astua voimaan 1.4.2023.
 • Henkilöstömitoitus nousee vuoden 2023 aikana 0,7 hoitajaan asukasta kohden. Tämä nostaa kustannuksia merkittävästi. Lisäksi kustannuksia nostavat erilaiset osaajapulasta johtuvat saatavuuslisät ja vuokratyön kustannukset.
 • Ikääntyneiden ympärivuorokautinen hoiva on julkista palvelua, jonka aiemmin kunnat, jatkossa valtio rahoittaa. Kustannusten nousu vaikuttaa molempiin: julkisena toimintana ja ostopalveluna tuotettavaan hoivaan.
 • Valtio on myöntänyt kunnille rahoitusta mitoituksesta johtuvan kustannusnousun kattamiseksi. Osa rahoituksesta ei ole ohjautunut hoivapalveluihin.
 • Jos kustannusnousua ei korvata hoivan tuottajille, jää iso osa suomalaisista ilman palveluja, joihin he ovat oikeutettuja. Liian alhaisella hinnalla ei voi tuottaa laadukasta hoivaa.
 • Haluamme varmistaa, että asukkaamme saavat hyvää laadukasta hoivaa myös vuonna 2023. Siksi meidän pitää neuvotella hyvinvointialueiden kanssa palveluille hinta, joka kattaa nousevat kustannukset.Tämä on koko hoiva-alan ja kaikkien suomalaisten etu.
 • Julkisen hoivan kustannukset on tuotava avoimesti esiin, jotta hyvinvointialueiden päättäjät voivat järjestää hoivapalvelua faktoihin perustuen. Hyvinvointiala Hali on selvittänyt, että yksityiset toimijat tuottavat hoivaa jopa 30 prosenttia edullisemmin kuin julkiset.

Miksi sopimuksia piti irtisanoa?

 • Suurin osa ympärivuorokautisen hoivan kustannusten noususta johtuu asteittain nousevasta henkilöstömitoituksesta, toisin sanoen palkkakustannusten kasvusta.
 • Hoivan järjestäjät ja tuottajat neuvottelevat hoivan tuottamisen ehdoista ja sopimuksista säännöllisesti. Attendo aloitti valmistelut vuotta 2023 ja 0,7:n mitoitusta varten hyvissä ajoin keväällä 2022.
 • Syksyllä 2022 nämä neuvottelut osin pysähtyivät.
 • Syyskuussa Suomen hallitus reagoi kiristyneeseen osaajapulaan ja ilmoitti uudesta porrastuksesta henkilöstömitoitukseen. Tämä aiheutti suuren hämmennyksen ja epävarmuuden tulevasta. Asian käsittely on kesken emmekä edelleenkään tiedä, mitä meiltä hoivan tuottajana odotetaan 1.4.2023 mitoituksen osalta.
 • Sopimuksissamme on kuuden kuukauden irtisanomisaika, joten irtisanoimme osan sopimuksista syyskuun viimeinen päivä, puoli vuotta ennen huhtikuun 2023 alkua.

Miksi kerroimme sopimusneuvotteluista läheisille?

 • Olemme saaneet asukkaiden läheisiltä erittäin hyvää palautetta siitä, että olemme keskustelleet näistä asioista suoraan heidän kanssaan emmekä ole jättäneet heitä yksin mahdollisten pelkojen kanssa. Olemme kertoneet heille, ettei kenenkään asukkaan tarvitse muuttaa pois hoivakodista sopimusneuvotteluiden keskeneräisyyden takia.
 • Haluamme, että meillä asuvat ja heidän läheisensä voivat keskustella kanssamme avoimesti kaikesta, ja ettei heidän tarvitse olla hoivaan liittyvissä asioissa lehtitietojen varassa.