Hoivakodin arjen perusta on asukkaiden turvallisuuden ennakointi

27.6.2023
Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on päättänyt tutkintansa tapauksesta, jossa ikääntynyt asukas menehtyi juotuaan hoivakodissa puhdistukseen tarkoitettua myrkyllistä kemikaalia. Otkes toteaa raportissaan, että sote-palveluissa tulisi huomioida arkiset asuinympäristöjen turvallisuusriskit muutenkin kuin liikkumiseen liittyvissä asioissa. Turvallisuusriskien ennakointiin kiinnitetään Attendolla erityistä huomiota.

Jaa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten alueella sijaitsevassa Attendo-kodissa tapahtui marraskuussa 2022 onnettomuus, jonka seurauksena iäkäs asukas menehtyi.  

Otkesin tänään julkistama tutkintaselostus on laadittu tarkasti ja näkemyksemme mukaan selostus vastaa tapahtumien kulkua ja tuo esiin onnettomuuteen johtaneet syyt ja seuraukset. Kannatamme vahvasti tutkintaselostuksessa esitettyjä toimenpidesuosituksia niin omavalvontasuunnitelmaa koskien (Valvira) kuin myös kansallista tietokantaa koskien (STM). 

”Otamme Onnettomuustutkintakeskuksen tekemät havainnot vakavasti ja tulemme kehittämään toimintaamme havaintojen perusteella. Attendo-kodeissa asuvien asukkaidemme turvallisuus on meille ensisijainen sydämenasia. Muistisairauden oireet voivat aiheuttaa vaaratilanteita, ja siksi työntekijöidemme valppaus ja asukkaidemme turvallisuuden varmistaminen ovat ensisijaisen tärkeitä asioita. Otkesin suositukset omavalvontasuunnitelmien ja kansallisten tietokantojen kehittämiseksi ovat seikkoja, joiden toivomme vakiintuvan toimialallamme käytäntöihin”, toteaa laatujohtaja Tiina Viitanen. 

Olemme tapahtuneen jälkeen tarkistaneet toimintaamme ja lisänneet entisestään turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja valvontaa. Henkilöstömme koulutuksessa ja viestinnässä huomioidaan myös kemikaaliturvallisuus ja mahdolliset riskit. 

 

Kysymykset pyydämme ystävällisesti osoittamaan asiakaskokemus-, viestintä- ja markkinointijohtaja Marjaana Kiviojan kautta, marjaana.kivioja (at) attendo.fi tai p. 0400 773 181.