Hyppää sisältöön

Koronapandemian torjuntaan käytettyjen suu- ja nenäsuojainten kuluista on lähetetty laskuja kuntatilaajille

14.12.2020
Attendo veloittaa kuntatilaajiltaan koronan torjumiseen tarvittujen suu- ja nenäsuojainten toteutuneet kulut ajalta 1.4. - 30.11.2020. 

Jaa

Laskussa on kyse poikkeusolojen aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista, joiden ei voida katsoa kuuluvan tai kuuluneen ostopalvelusopimusten tavanomaisten soveltamisalan piiriin, ellei toisin ole sovittu. 

Suojavarusteiden korvaaminen yksityiselle palveluntuottajalle kuuluu kuntien vastuulle kansallisen valmius- ja tartuntatautilainsääntelyn sekä sosiaali- ja terveysministeriön 9.4.2020 antaman ja 13.5.2020 tarkentaman suojavälineiden käyttöä koskevan määräyksen perusteella.  

Kunnat ovat saaneet valtiolta koronatukea voidakseen korvata myös yksityisille palveluntuottajille koronapandemian aiheuttamat ylimääräiset kustannukset. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeri on syksyllä julkisuudessa korostanut kuntien vastuuta suojavarusteiden saatavuuteen ja korvaamiseen liittyen. 

Attendo laskuttaa tilaajiltaan ostamansa asukkaiden ja työntekijöiden pandemialta suojaamiseen tarvittavat suojavarusteet (tässä kohden suu- ja nenäsuojaimet) edelleen laskutuksena.  

Toivomme kuntien suhtautuvan kustannusten korvaamiseen myönteisesti, onhan laskussa kyse asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden yhdenvertaisuudesta, olivatpa asiakkaat sitten julkisen tai yksityisen palvelutuotannon piirissä”, sanoo talousjohtaja Henna Plit. 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Henna Plit (henna.plit@attendo.fi) tai p. 044 407 2011 (Attendo viestintä).