Hyppää sisältöön

Tiedote: Valvira on antanut Attendolle ikäihmisten hoivaa koskevan määräyksen johtamisen ja toiminnan laadun parantamiseksi

12.2.2020

Jaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut Attendolle tänään 12.2.2020 määräyksen korjata ikäihmisten hoivapalveluissa havaitut epäkohdat ja puutteet. Attendo suhtautuu yksiköissä esiin nousseisiin epäkohtiin vakavasti. Havaitut epäkohdat on korjattu, vakituista henkilöstöä lisätty sekä välittömään hoivatyöhön että tukipalveluihin, ja lähijohtamisen edellytyksiä parannettu. Tänä vuonna Attendo jatkaa työhyvinvoinnin, johtamisen ja inhimillisen hoivan kehitystyötä valtakunnallisesti.

Valvira pyysi huhtikuussa 2019 Attendolta selvitystä ikäihmisten hoivakoteja koskevassa valvonta-asiassa, joka perustui vuosien 2017 - 2019 aikana tehtyihin epäkohtailmoituksiin ja niitä seuranneisiin tarkastuksiin. Attendo vastasi pyyntöön kesäkuussa laajalla selvityksellä, jossa kuvattiin, miten Attendo toimii ja mitä on tehty kevään 2019 jälkeen toiminnan parantamiseksi.

Tänään julkaistussa määräyksessä Valvira kiinnittää erityistä huomiota lähijohtamisen ja lääkehuollon epäkohtien korjaamiseen ja edellyttää asioiden olevan kunnossa 1.7.2020 mennessä. Attendo on jo vuonna 2019 parantanut hoiva- ja palvelukotien johtajien edellytyksiä lähijohtamiseen palkkaamalla heidän tuekseen 141 tiiminvetäjää, 14 rekrytointikoordinaattoria ja 24 aluepäällikköä. Tämän vuoden aikana Attendon esimiehille aloitetaan kattava johtamisvalmennus. Tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, hoivakotien johtamista sekä inhimillistä hoivaa. Attendoon on vastikään palkattu lääkehuollon asiantuntija ja laatu- ja vastuullisuusjohtajan rekrytointi on parhaillaan loppumetreillä: yksiköiden toiminnan tueksi tarvitaan paitsi lisää osaamista, myös selkeämpiä pelisääntöjä ja uudenlaista kulttuuria.

”Hoiva-alaan kohdistui viime vuonna merkittävä läpivalaisu, jonka yhteydessä tehtiin tarkastuskäyntejä valtaosaan noin 400 hoiva- ja palvelukodistamme. Suurin osa tarkastuksista sujui moitteettomasti, mutta valitettavasti myös epäkohtia ilmeni. Jokainen epäkohta on liikaa, ja olemme puuttuneet niihin välittömästi. Pyydämme epäkohtia anteeksi niiden hoivakotiemme asukkailta, omaisilta ja henkilöstöltä, joille ei ole tarjottu meidän toimestamme riittäviä edellytyksiä hyvään hoivaan. On selvää, että asioiden on oltava kunnossa jokaisessa hoiva- ja palvelukodissamme”, Attendon liiketoimintajohtaja Virpi Holmqvist sanoo.

On tärkeää ymmärtää, että Attendo ei ole tahallisesti laiminlyönyt riittävää henkilöstömitoitusta. THL tutki vuonna 2018 valtakunnallisesti Attendon toteutunutta henkilöstömitoitusta ja sai tulokseksi 0,57. Luku osoittaa Valviran 2019 kesällä julkaiseman asiakkaiden hoidon tarvetta kuvaavan arviointitaulukon mukaan, että valtakunnallisesti Attendon hoivakodeissa toteutunut hoitajamitoitus on ollut asiakkaiden hoidon edellyttämällä tasolla. Suurimpana haasteena yksittäisten hoivakotien henkilöstömitoituksen osalta on ollut koulutetun työvoiman saatavuus osalla paikkakunnista.

”Henkilökunnan saatavuuden haasteet koskevat niin julkisia kuin yksityisiä toimijoita sekä kolmatta sektoria. Niiden ratkaiseminen vaatii merkittäviä yhteiskunnallisia toimenpiteitä. Uuteen vanhuspalvelulakiin tulossa oleva 0,7:n sitova hoitajamitoitus toisi toteutuessaan lisää osaavia käsipareja hoivatyöhön. Me kannatamme tätä ja uskomme tämän näkyvän hoitajien työtä helpottavana uudistuksena. On kuitenkin selvää, että koulutettujen hoitajien saatavuus on suuri kysymys. Ratkaisuina tähän me näemme lähihoitajien koulutuspaikkojen sekä tämän vaatiman rahoituksen kasvattamisen muiden Pohjoismaiden kanssa samalle tasolle, hoiva-avustajien koulutusohjelmien määrän merkittävän lisäämisen sekä työperäisen maahanmuuton helpottamisen esimerkiksi saatavuusharkinnasta luopumalla”, Holmqvist sanoo.

”Uusi vanhuspalvelulaki selkiyttää hoiva-alan pelisääntöjä ja tuo johdonmukaisuutta myös valvontaan, mikä on hyvin tervetullutta. Kun huomioidaan väestön ikääntyminen ja useiden kuntien tukala taloustilanne, tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä sen turvaamiseksi, että hoivaa tarvitsevat ihmiset voivat luottaa sitä saavansa heille sopivalla tavalla”, Holmqvist päättää.

Liiketoimintajohtaja Virpi Holmqvistin haastattelupyynnöt pyydämme ystävällisesti osoittamaan viestintäjohtaja Susanna Paloheimolle, puh. 044 4942 122 tai susanna.paloheimo@attendo.fi