Hyppää sisältöön
Valvira valvoo sosiaalihuollon toimintaa valtakunnallisesti ja laajakantoisissa ja merkitykseltään erittäin olennaisissa asioissa. Aluehallintovirastot valvovat toimintaa omilla toimialueillaan. Molemmat valvontaviranomaiset valvovat sekä julkisia että yksityisiä sosiaalipalveluja.

Hoivapalveluiden valvonta on kolmiportaista. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä portaana on jokaisen palveluntuottajan omavalvonta. Jos huomaat toiminnassa epäkohtia, ole aina yhteydessä hoiva- tai palvelukotiin tai muuhun toimintayksikköön, että epäkohtiin voidaan puuttua saman tien. Omavalvonnan ohella palveluiden järjestämisvastuussa olevat hyvinvointialueet valvovat yksityisiä palveluntuottajia. Jos palveluntuottajan omavalvonta ja hyvinvointialueiden suorittama valvonta ei ole riittävää, voivat myös aluehallintovirastot tai Valvira tehdä hoiva- tai palvelukoteihin valvontatoimenpiteitä. 

Valvontaviranomaiset tekevät ennakoivaa ja etukäteen suunniteltua valvontaa ja jälkikäteistä valvontaa. Valvira ja aluehallintovirastot ovat yhdessä laatineet sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman ja sopineet valvonnan työnjaosta. 

Ennakollista valvontaa tarvitaan varsinkin siksi, että yksityisen palveluntuottajan tulee saada toiminnan käynnistämiseen toimilupa viranomaiselta. Toistaiseksi vastaavaa ennakollista valvontaa ei tehdä hyvinvointialueiden ylläpitämiin hoiva- ja palvelukoteihin. 

Jälkikäteinen valvonta käynnistyy tavallisesti kantelujen tai ilmoitusten perusteella. Valvontaviranomaiset voivat käynnistää valvontatoimenpiteet myös oma-aloitteisesti, esimerkiksi julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella. 

Yleisimmät valvonta-asian avaamisen syyt ovat henkilöstön mitoitus ja rakenne sekä palvelun sisältö ja laatu. 

Suurin osa valvonnoista päättyy ilman seuraamuksia 

Valvonnan avaamisen kynnys on, ja sen tulee olla matala, ja esimerkiksi läheisen tai työntekijän tekemä ilmoitus voi johtaa valvonnan avaamiseen. Valvonta ei vielä itsessään tarkoita, että toiminnassa olisi epäkohtia tai puutteita. Attendolla ja myös muilla palveluntuottajilla valtaosa avatuista valvonta-asioista päättyy ilman seuraamuksia. Valvontaseuraamus tarkoittaa useimmiten sitä, että viranomainen suosittelee tiettyä toimintamallia tai antaa huomautuksen epätoivotusta toimintamallista. Toiminnan keskeyttäminen tai muu vakava seuraamus on hyvin harvinainen. 

Valvira ja aluehallintovirastot valmistelevat parhaillaan yhteistä Soteri-rekisteriä, jonne valvontatiedot jatkossa kootaan. Rekisteriin kootaan myös muuta tietoa, kuten perustiedot yksityisistä ja julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä. Hanke on erittäin tervetullut. Kun ajantasainen tieto on jatkossa saatavilla julkisessa tietokannassa, tietopyynnöt suoraan valvontaviranomaisille vähenevät. Samalla vähenevät myös mahdolliset epätarkkuudet, joita pyydetyissä tiedoissa tällä hetkellä on. 

Avoinna olevat ja päättyneet valvonta-asiat Attendolla 

Attendolla valvonta-asioiden kehitystä seurataan kuukausitasolla. Seuranta perustuu palvelutoimintoihin toimitettujen tietojen perusteella ja näin ollen luvuissa on epätarkkuutta, sillä esimerkiksi valvontaviranomainen ei välttämättä ole ehtinyt lähettää kaikista avoinna olevista tapauksista selvityspyyntöä palveluntuottajalle. Attendo tarkentaa omia tietojaan säännöllisesti tietopyynnöillä viranomaisilta eri puolilta Suomea. Tietopyynnöt tehdään tietyin rajauksin ja koskevat sosiaalihuollon valvonta-asioita, joiden ensisijaisena toimialana on ikääntyneiden, vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja lastensuojelun palvelut. Tietoihin on suhtauduttava kriittisesti ja suuntaa-antavina. 

Attendo tekee tietopyyntöjä kaikista hoivan palveluntuottajiin kohdistuvista valvonnoista. Tietojen perusteella valvontojen määrässä on tapahtunut muutoksia esimerkiksi ikääntyneiden palveluissa yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä. Vuonna 2022 ikääntyneiden palveluiden valvonta-asioista yli 60 prosenttia kohdistui julkisiin palveluntuottajiin ja vajaa 40 prosenttia yksityisiin. Vuonna 2020 prosentit olivat päinvastoin: julkisiin kohdistuneita valvontoja oli tuolloin noin 40 prosenttia kaikista avoinna olevista valvonnoista. 

Attendon valvonta-asiat 2023

Oheisissa taulukoissa on listattu Attendon tietoon tulleet valvonta-asiat vuosineljänneksittäin. Teemme säännöllisesti tietopyyntöjä valvonta-asioista viranomaisille, joten luvut päivittyvät vuoden mittaan.

Q4 Loka–joulukuu: 13 avointa valvonta-asiaa

Joulukuun lopussa Attendolla oli avoinna 13 valvonta-asiaa yhdeksässä Attendo-kodissa. Loka–joulukuussa tietoomme tuli yhdeksän valvonta-asian päättymistä. 

Vuoden 2023 aikana tammi–joulukuussa aluehallintovirastoissa on päättynyt noin 60 valvonta-asiaa koskien Attendon toimintaa. Näistä valtaosa on koskenut vuosina 2021 ja 2022 auenneita valvonta-asioita. Aluehallintovirastojen työtilanne vaikuttaa käsittelyaikoihin.

Avoinna olevat valvonnat Q4 avausvuosittain:

 

Avausvuosi 

Lukumäärä 

2021

4

2022

8

2023*

1

*Tilanne 31.12.2023

Q3 Heinä–syyskuu: 25 avointa valvonta-asiaa

Heinä–syyskuussa avoinna olevien valvontojen määrä putosi Attendolla 33:sta 25:een eli 8 valvontaa päättyi. Syyskuun lopussa valvontoja oli avoinna 25 kappaletta yhteensä 17 Attendo-kodissa. 

Kuluneen vuoden aikana tammi–syyskuussa aluehallintovirastoissa on päättynyt noin 50 valvonta-asiaa koskien Attendon toimintaa. Näistä valtaosa on koskenut vuosina 2021 ja 2022 auenneita valvonta-asioita. Aluehallintovirastojen työtilanne vaikuttaa käsittelyaikoihin.

Avoinna olevat valvonnat avausvuosittain Q3:

Avausvuosi 

Lukumäärä 

2020 

1 

2021 

9

2022 

13 

2023* 

2

*Tilanne 31.9.2023

Q2 Huhti–kesäkuu: 33 avointa valvonta-asiaa 

Huhti–kesäkuussa avoinna olevien valvontojen määrä putosi Attendolla 49:stä 33:een eli 16 valvontaa päättyi. Kesäkuun lopussa valvontoja oli avoinna 33 kappaletta yhteensä 22 Attendo-kodissa. 

Kuluneen vuoden aikana tammi–kesäkuussa aluehallintovirastoissa on päättynyt yli 40 valvonta-asiaa koskien Attendon toimintaa. Näistä valtaosa on koskenut vuosina 2021 ja 2022 auenneita valvonta-asioita. Aluehallintovirastojen työtilanne vaikuttaa käsittelyaikoihin.

Avoinna olevat valvonnat avausvuosittain Q2:

Avausvuosi 

Lukumäärä 

2020 

1 

2021 

13 

2022 

18 

2023* 

1 

*Tilanne 30.6.2023 

Q1 Tammi–maaliskuu: 49 avointa valvonta-asiaa 

Tammi–maaliskuussa valvonta-asioita päättyi 28 kappaletta. Maaliskuun lopussa valvonta-asioita oli avoinna yhteensä 49 kappaletta.

Avoinna olevat valvonnat avausvuosittain Q1:

Avausvuosi 

Lukumäärä 

2020 

1 

2021 

21 

2022 

26 

2023* 

1 

*Tilanne 3.4.2023 

 

Attendon valvonta-asiat 2022

Vuoden 2022 aikana Attendolla avattiin yhteensä 136 uutta valvonta-asiaa. Näistä noin 70 prosenttia päätettiin saman vuoden aikana. Vuonna 2022 valvonta-asioita päätettiin yhteensä 104 kappaletta. Näistä 94 (90 %) päättyi ilman seuraamuksia. Yksikään valvonta-asia ei johtanut vakaviin seuraamuksiin.  

Avoinna olevat valvonnat Q4:

Avausvuosi 

Lukumäärä 

2019 

1 

2020 

6 

2021 

27 

2022 

33 

 

Attendon tiedossa olleet avoimet valvonta-asiat kuukausittain vuonna 2022