Hyppää sisältöön

Kuntouttavia asumispalveluita

Palvelumme ovat tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joilla ei ole asuntoa, ja jotka eivät sovellu päihteettömiin asumispalvelumuotoihin. Jokaiselle palveluitamme käyttävälle tehdään yhdessä hänen ja tilaajakunnan kanssa yksilöllinen, päivittäistä arkea ohjaava kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään arkeen ja asumiseen liittyvät kuntoutukselliset tavoitteet. Päähenkilö on palveluiden käyttäjä itse.

Etsi sopiva Attendo-koti

Askeleita oikeaan suuntaan

Joskus pienetkin askeleet oikeaan suuntaan ovat elämän kannalta suurimmat. Yksiköissämme ei paeta ongelmia, vaan ongelmien keskeltä löytyvät ratkaisut. Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa on arvostava: asiakas kohdataan ihmisarvoisena myös päihtyneenä. Ihmisarvo on jokaisella sama, jokainen etsii omia sisäisiä voimavarojaan sekä mahdollisuutta onnelliseen ja hyvään elämään. Vaikka päihteidenkäytön lopettamiseen ja hallintaan saamiseen annetaan tukea, voi olla myös niin, ettei päihteetön elämä onnistu heti tai mahdollisesti koskaan. Siitä huolimatta meistä jokainen tarvitsee kodin, jossa voi elää hyvää, turvallista ja ihmisarvoista elämää.

Ammattitaitoista tukea

Henkilökunta on paikalla yksiköissämme myös yöaikaan. Työmuotoina ovat omaohjaajajärjestelmä ja kuntoutumista ohjaavat yhteisöhoidollinen sekä ratkaisukeskeinen näkökulma. Jokaiselle asukkaalle valitaan oma ohjaaja ja tehdään tavoitteellinen asumisen suunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. Tukitoimilla pyritään ehkäisemään asukkaan päihteidenkäyttöä sekä lisäämään asukkaan osallistumista yhteiskuntaan ja yhteisöön.

Jos haluat kuulla lisää, niin ole meihin yhteydessä. Voit olla myös suoraan yhteydessä haluamasi palvelukodin johtajaan.

Yhteystiedot