Hyppää sisältöön

Attendo Sabinan tupa sv

Attendo Sabinan tupa i Korsholm är en boendeenhet för rehabiliteringsklienter med psykiska problem som behöver hjälp och stöd i sin vardag dygnet runt.

Yhteystiedot

Unit contact image

Osoite

  • Sabinavägen 1

  • 65610 Korsholm

  • Österbotten

  • Kartta

Tietoja

Story image

Målinriktat stöd

På Sabinan tupa finns en handledare på plats dygnet runt för att ge klienterna hjälp, stöd och trygghet. Vår multidisciplinära personal består av en sjukskötare, en socionom, närvårdare och en assistent.

Varje klient får en egen handledare som hjälper till att utarbeta en klientspecifik plan och ett veckoprogram. Rehabiliteringen styrs av ett återhämtningsorienterat tänkande med tonvikt på klientens delaktighet, individens unika resurser samt upplevelsen av ett meningsfullt liv.

I Sabinan tupa strävar vi efter att skapa aktiviteter som inspirerar och motiverar klienterna att delta aktivt. Klienterna uppmuntras och får handledning i att lära sig och uppleva nya saker samt att samtigt stärka självförtroendet. Vi uppmuntrar till evenemang och samvaro, men garanterar också avskildhet, lugn och ro när klienten så önskar.

När rehabiliteringen fortskrider gör Sabinan tupa även hembesök för klienter som bor självständigt i sina egna hem. På hembesöken genomförs målinriktade aktiviteter, sköts sysslor, uträttas ärenden eller andra saker som är viktiga för klientens liv. Hemrehabiliteringsklienterna har möjlighet att delta i den stimulerande verksamheten och matserveringen på Sabinan tupa.

Story image

Eget hem

De trivsamma utrymmena på Sabinan tupa är indelade i tre bostäder med fem enskilda rum. Varje klient har ett eget rum med ett rymligt och modernt utrymme för wc och badrum. Klienten kan inreda rummet som hen vill med egna välbekanta och kära föremål.


Klienterna kan slappna av, umgås och gör alla slags vardagliga sysslor i hemmets trivsamma gemensamma utrymmen. Köket i Sabinan tupa serverar dagens måltider och klienterna kan använda det egna köket till att självständigt laga mat eller att öva på matlagning tillsammans med handledaren. I de gemensamman utrymmena finns en bastu som värms upp när klienterna önskar.

Story image

Att få vara sig själv

Vi satsar på att ha ett veckoprogram som så mycket som möjligt stärker och stöder de enskilda klienternas rehabilitering. Genom delaktighet och uppmuntran försöker vi hitta en individuell lösning så att varje klient får ett mer självständigt liv. Vi betonar också betydelsen av fysisk aktivitet som stöd för den psykiska orken. Närstående är alltid varmt välkomna på besök.