Hyppää sisältöön

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan esimerkiksi tietojen kalastelua tai palvelunestohyökkäyksistä, sekä näiden loukkausten yrityksiä. Henkilötietojen tietoturvaloukkaus (ts. tietosuojaloukkaus) on puolestaan tapahtuma, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole oikeutta näitä käsitellä.

Täytä lomake mahdollisimman tarkasti ennen ilmoituksen lähettämistä. Ilmoittajan yhteystiedot kerätään vain sitä tarkoitusta varten, mikäli ilmoittajalta on tarve saada tarkentavia tietoja tapaukseen liittyen.

Vältä henkilötietojen kirjaamista lomakkeelle, ellei niiden käsittely ole täysin välttämätöntä.

Ilmoitus henkilötietovahingosta

Koskeeko henkilötietovahinko alaikäisiä?*
Onko tapahtumasta tehty rikosilmoitus?*