Hyppää sisältöön

Valmennamme attendolaisia havaitsemaan, mihin voi itse omassa työssään vaikuttaa. Tämä lisää kokemuksemme mukaan hallinnan tunnetta omaan työhön. Uskomme sadan prosentin vastuuseen asioista, joista tulee tietoiseksi, ja kannustamme nostamaan epäkohdat rohkeasti esiin. Vakavien epäkohtien esiin nostaminen on sote-alan ammattilaisen lakisääteinen velvollisuus. Me muistutamme, että pienikin epäkohta voi muuttua vakavaksi, jollei siihen puututa. 

5K-palautesääntömme (kuuntele, kehu, kiitä, kannusta ja korjaa) muistuttaa, että palaute on lahja – vaikka se joskus kirpaiseekin. Mielestämme puuttuminen on välittämistä, joka on yksi kolmesta arvostamme. Me siis kannustamme ja valmennamme nostamaan kissan pöydälle niin kannustavan kuin korjaavankin palautteen merkiksi. Sillä ”kukas se kissan hännän nostaa, jollei kissa itse”, kuten suomalainen sananlasku toteaa. 

Kysymme attendolaisilta kaksi kertaa vuodessa, mikä toimii ja mitä pitää kehittää, jotta tiedämme, mitä meidän tulee seuraavaksi parantaa. Viime vuosien aikana olemme uudistaneet Attendolla kattavasti työntekijöiden hyvinvointiin ja työkulttuuriimme liittyviä asioita, kuten perehdyttämistä, palaute- ja vuorovaikutustaitoja, palkitsemista ja mikä tärkeintä, johtamista. Vuorovaikutustaitojen parantamisen yhteydessä erilaisuuden ymmärtämisen merkitys on kasvanut. Näitä taitoja tarvitaan yhteistyössä niin oman tiimin, työkaverien, asukkaiden kuin läheistenkin kanssa. Suurena, yli 16 000 ihmisen, työnantajana yksin palautetaitojen kehittämisellä on suuri, positiivinen vaikutus koko suomalaiseen sosiaalipalvelualaan ja ihmisten hyvinvointiin. Tämä on kenties yksi tärkeimmistä vastuullisuusteoistamme. 

Työntekijöidemme tyytyväisyyttä mittaavan eNPS-mittari on noussut kolmessa vuodessa (2019-2022) 30 pykälää. 

Olemme myös merkittävä alan ammattilaisten kouluttaja: kaikkia attendolaisia kannustetaan kehittämään ammattitaitoaan ja hyödyntämään Attendon kattavaa, sisäistä koulutustarjontaa. Oman uran rakentamiseen tarjoamme halukkaille useita erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi tiiminvetäjän, itsemääräämisoikeuden kouluttajan, laatukoordinaattorin tai vaikkapa sisäisen asiakaskokemus- eli ASKO-valmentajan roolissa. Attendon esihenkilöille on räätälöity oma johtamisvalmennus, ja heitä kannustetaan osallistumaan myös esimerkiksi lähiesimiestutkinto LEATin suorittamiseen työn ohessa. 

Meille monimuotoisuus ja mukaan ottaminen eli inklusiivisuus ovat onnistumisemme kannalta aivan keskeisiä asioita. Attendolla on jo yli kymmenen vuoden ajan työskennellyt kansainvälisiä osaajia, joita olemme rekrytoineet pääasiassa Filippiineiltä. Suomen väestön monimuotoistuminen näkyy meillä esimerkiksi siten, että eräissä työyhteisöissämme on jo nyt yli 20 eri kansallisuustaustaa edustavia työntekijöitä. Kehitämme tulevina vuosina niin esihenkilö- kuin työyhteisötaitoja tämän teeman tiimoilta ja vahvistamme kansainvälistä rekrytointiamme entisestään.