Attendon vastuulla on tuottaa palvelua hyvinvointialueille – tai pikemminkin kansalaisille – laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Me maksamme veromme Suomeen ja työllistämme yli 16 000 ihmistä Suomessa. Meidän mielestämme ihmiset ansaitsevat hyvää ja laadukasta hoivaa, tukea ja ohjaamista. Suomessa yksityiset palveluntuottajat toimivat tehokkaammin kuin julkiset. Veronmaksajille tämä tarkoittaa jopa 40 % edullisempia peruspalveluita. 

Hyvinvointialueet maksavat meille ja kaikille muillekin yksityisille palveluntuottajille vuorokausihinnan jokaisen asukkaan saamista palveluista. Tuon hinnan on oltava kestävällä tasolla – eli riitettävä kustannusten kattamiseen ja jätettävä riskiä kantavalle yritykselle myös pieni voitto, jolla voidaan kehittää toimintaa entistä paremmaksi. 

Attendo on aina ollut hoiva-alan edelläkävijä. Tulevaisuus vaatii kaikilta toimijoilta satsauksia teknologian ja automaation lisäämiseen hoivapalveluissa, jotta hoitajien työtä voidaan keventää ja asukkaiden turvallisuutta parantaa entisestään. Vastuullisena tehtävänämme on kehittää ja pilotoida niin uusia teknologiaratkaisuja kuin palveluitakin. Uskomme, että hyvinvoiva Suomi ansaitsee tulla päivitetyksi versioon 2.0. Tämä tehdään vain hyvällä yhteistyöllä yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken: kehitämme mielellämme alan toimintaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. 

Rakennamme, korjaamme ja pidämme yllä palvelu-, tuki- ja hoivakoteja Hangosta Ivaloon. Olemme rakennuttaneet Suomeen uusia, energiapihejä hoivakiinteistöjä 2000-luvulla yli miljardilla eurolla. Monet työntekijöistämme ovat tämän ansiosta päässeet työskentelemään moderneissa työtiloissa. Asukkaiden elämänlaatu on parantunut esimerkiksi siten, että oman huoneen yhteydessä on esteetön kylpyhuone ja wc, johon pääsee helposti asioimaan myös rollaattorilla. Hoivakotiemme saunoihin pääsee myös pyörätuolilla ja makuuasennossa suihkulavetilla. 

Ateriapalveluissamme noudatetaan virallisia ravitsemusohjeita, ja toisaalta pidetään huolta siitä, että herkkuja nautitaan – onhan kyseessä ihmisten omannäköisen, hyvän ja arvokkaan elämän mahdollistaminen kaikissa elämänvaiheissa.