• Vilpossa lapsella on turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö

Attendo Wihtori lastensuojelu

Lastensuojelu · Lastenkoti · Nuortenkoti · Lastenkoti Savonlinna

Attendo Wihtori on maaliskuussa 2018 Savonlinnan Pihlajanniemessä avattu sijaishuoltoyksikkö. Attendo Wihtori tarjoaa vaativaa laitoshoitoa 12-17-vuotiaille kuntouttavaa sijoitusta tai kriisijaksoa tarvitseville nuorille. Attendo Wihtorin erityisosaamisalueita ovat lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen sekä neuropsykiatrinen/vammaistyön tuntemus.

Yksikön johtaja, kasvatusjohtaja

Soile Jääskeläinen

Puhelin: 044 494 0014

Puhelin: 044 494 0019 (ohjaajat)
Sähköposti: wihtori@attendo.fi

Osoite

Ritalanmäentie 2, 57600 Savonlinna

Lisätietoja

Attendo Wihtori

 • Avattu maaliskuussa 2018.
 • Yksikkömme sijaitsee omakotitalossa, rauhallisella pientaloalueella Savonlinnan Pihlajaniemessä erinomaisten kulkuyhteyksien läheisyydessä. Käytössämme ovat avarat ja valoisat yhteiset tilat sekä iso oma piha.
 • 6 –paikkainen ja  7-paikkainen osasto ja yksi itsenäistymisasunto, yhteensä 14- asukaspaikkaa
 • Jokaisella nuorella on käytössään vähintään 12m2 kokoinen oma huone, jonka voi sisustaa mieleisekseen.
 • Henkilökuntamme koostuu sosionomeista ja lähihoitajista. Henkilökunnalla on lisäkoulutusta psykiatriseen hoitotyöhön, perhetyöhön ja neuropsykiatriseen kuntoutukseen.
 • Attendo Wihtorissa  työskentelee psykologi ja käytössä ovat joustavasti myös psykiatrin palvelut.
 • Yksikössämme voi tarvittaessa suorittaa peruskoulun oppimäärän erillisellä opetuspäätöksellä. Koulumme luokkatila on samassa kiinteistössä.

Tavoitteellista hoitoa

 • Attendo Wihtorin teoreettinen viitekehys on voimavarakeskeisyys; dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys.  Me korostamme erityisesti dialogisuutta ja lapsen sekä nuoren osallisuutta.
 • Attendo Wihtorin kuntoutusprosessi perustuu hoidolliseen kasvatustyön yhdessä perheen kanssa, perhetyöhön, yhteisöllisiin menetelmiin ja yksilölliseen omaohjaajatyöskentelyyn. Meillä on käytössä työparillinen omaohjaajajärjestelmä ja ohjaajat saavat säännöllistä työnohjausta.
 • Kasvatustyömme perustuu nuoren kuulemiseen, ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen. Tavoitteemme on auttaa nuorta ymmärtämään toimintamallejaan, vahvistaa hänen voimavarojaan ja yhdessä etsiä uusia voimaannuttavia ratkaisumalleja.
 • Hoidollisen työn välineinä käytetään nuoren historian tarinallista dokumentointia ja koostamista, nykyhetken ja tarinoiden dokumentointia, tulevaisuuteen haaveilua ja merkittävää vuorovaikutussuhdetta omahoitajiin.
 • Yhteisöllisiä menetelmiämme ovat muun muassa viikoittainen nuorten kokous, leiritoiminta, yhteisen toiminnan päivä kerran viikossa ja avoimet kuukausikoosteet.

Kuntoutusmallimme

 • Alkukartoitusjakso, jonka aikana nuori  tutustuu ja asettuu  yksikköön.
 • Etsiväjakso, jossa painottuu nuoren ymmärryksen lisääntyminen ja identiteetin löytyminen.
 • Kuntouttava jakso, joka painottuu nuoren minuuden koostumiseen, ratkaisumallien löytämiseen, narratiivisuuteen ja nuoren voimaantumiseen.
 • Itsenäistymisessä huomioidaan nuoren jatkuva oppimisprosessi ja sen kytkeytyminen psykososiaaliseen kehitykseen.
 • Jälkityö, joka voi olla tuettua asumista Wihtorin tukiasunnossa tai jälkityötä muuhun kuin Wihtorin tarjoamaan osoitteeseen tai yksilöllistä tukea nuorelle sijoituksen jälkeen.

 

Toimipaikalle on myönnetty ISO 9001:2015-standardin mukainen laatusertifikaatti Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branchin toimesta.