Hyppää sisältöön

Ensisijainen tapa selvittää palvelussa ilmennyt ongelma on keskustelu palvelua antaneessa toimintayksikössä. Keskustele kyseessä olevan henkilön tai Attendo-kodin johtajan kanssa. Avoimella keskustelulla voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutus ja kantelu

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus tai kannella saamastaan sosiaali- tai terveydenhuollon palvelusta. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa palautteena palvelua antaneessa toimintayksikössä. Jos tarvitset apua tai neuvontaa muistutuksen tai kantelun teossa, otathan yhteyttä hyvinvointialueen potilas-/sosiaalivastaavaan.

Lue myös lisää muistutuksesta ja kantelusta Valviran sivuilta.

 

Muistutus

Sosiaalihuollossa voi tehdä kirjallisen muistutuksen suoraan Attendo-kodin johtajalle tai hyvinvointialueen potilas-/ sosiaaliasiavastaavalle. Löydät kaikkien Attendo-kotiemme yhteystiedot nettisivuiltamme. Kerro muistutuksessa omin sanoin, mitä on tapahtunut ja milloin, missä toimintayksikössä, sekä kenestä asiakkaasta on kysymys. Muistutus antaa palveluntuottajalle mahdollisuuden korjata tilanne ja kehittää toimintaansa.

 

Kantelu

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen muistutuksesta, voit tehdä kantelun aluehallintovirastolle. Kantelu on pääsääntöisesti aluehallintovirastolle (erityistapauksissa Valvira) tehty ilmoitus jonkin yksittäisen ja konkreettisen asian mahdollisesta laiminlyönnistä tai havaitusta epäkohdasta toimintayksikössä. Kantelun voi tehdä kuka tahansa, esimerkiksi yksityishenkilö, omainen, työntekijä tai asukas itse. Kantelun voi tehdä esim. aluehallintoviraston kantelulomakkeelle täältä.

 

Potilasvakuutuskeskus

Jos asiakkaalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinkoja, niihin voi hakea korvausta. Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset.

Potilasvahinkoilmoituksen pääsee tekemään osoitteessa: https://www.pvk.fi/vahinkoilmoitus/potilasvahinkoilmoitus/.