Potilasasiavastaavan tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei ota kantaa siihen, onko asiakkaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Potilasasiavastaavan tehtäviin ei kuulu antaa selvityksiä tai ratkaisuja Attendon puolesta. Potilasasiavastaava ei myöskään tulkitse potilasasiakirjoja.

Jokaisella kunnalla on myös sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä kysymyksissä.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi:

  1. Olla yhteydessä palveluntuottajan potilasasiavastaavaan tai kunnan sosiaaliasiamieheen
  2. Tehdä muistutuksen Attendo-kodin johtajalle tai potilasvastaavalle
  3. Tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: ensisijaisesti oman alueen aluehallintovirastoon tai Valviraan
  4. Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta

Ennen kantelun tai muistutuksen tekemistä, kannattaa asiaa selvittää ensisijaisesti Attendo-kodin johtajan kanssa. Avoimella keskustelulla voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

 

Muistutus

Sosiaalihuollossa voi tehdä kirjallisen muistutuksen suoraan Attendo-kodin johtajalle tai potilasasiavastaavalle. Löydät kaikkien Attendo-kotiemme yhteystiedot nettisivuiltamme. Kerro muistutuksessa omin sanoin, mitä on tapahtunut ja milloin, missä toimintayksikössä, sekä kenestä asiakkaasta on kysymys. Muistutus antaa palveluntuottajalle mahdollisuuden korjata tilanne ja kehittää toimintaansa.

Attendon potilasasiavastaavalle voi laittaa muistutuksen:

 

Kantelu

Kantelu on viranomaiselle, kuten aluehallintovirasto, tehty ilmoitus jonkin yksittäisen ja konkreettisen asian mahdollisesta laiminlyönnistä tai havaitusta epäkohdasta toimintayksikössä. Kantelun voi tehdä kuka tahansa, esimerkiksi yksityishenkilö, omainen, työntekijä tai asukas itse. Kantelun voi tehdä esim. aluehallintoviraston kantelulomakkeelle täältä.

 

Potilasvakuutuskeskus

Jos asiakkaalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinkoja, niihin voi hakea korvausta. Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset.

Potilasvahinkoilmoituksen pääsee tekemään osoitteessa: https://www.pvk.fi/vahinkoilmoitus/potilasvahinkoilmoitus/.