Hyppää sisältöön

Attendon kulttuuria muutettava myös Ruotsissa

6.5.2021
Lue Attendo-konsernin toimitusjohtaja Martin Tivéusin ja Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvistin lausunto Ruotsin tapahtumiin liittyen.

Jaa

Viime viikolla Ruotsin radiossa saatu tieto siitä, miten toimimme työntekijää vastaan, joka ilmoitti puutteista yhdessä hoitokodeissamme, oli yllätys minulle ja monille kollegoilleni Attendolla. Kuulin äänitallenteet ensimmäistä kertaa viime viikolla. Kyseinen työntekijä ansaitsee anteeksipyynnön siitä, mitä hän on kokenut. Toimintamme ei ole ollut hyväksyttävää.

Mielestäni Attendolla on avoin kulttuuri. Joulukuun henkilöstötutkimuksen tulokset osoittavat yhtiön historian korkeimman henkiöstötyytyväisyyden ja sitoutumisen yhtiöön. Parempaa viestintää, vuorovaikutusta ja arvojamme koskeva kehitystyö on vaikuttanut henkilöstön tyytyväisyyteen myönteisesti. Viime viikkoinen raportti näyttää valitettavasti esimerkin päinvastaisesta. Vuorovaikutuksen parantamiselle ja muulle kulttuurin parantamiseen liittyvälle työlle on suurempi tarve kuin olen tähän mennessä ymmärtänyt.

Avoin ja oppiva kulttuuri on tärkeää kaikissa organisaatioissa. Tämä koskee vielä enemmän julkisesti rahoitettua toimintaa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluita. Lain mukaan työntekijöillämme on sekä velvollisuuksia että oikeuksia eettisen toiminnan ylläpitämisessä sekä epäkohtien ja mahdollisten väärinkäytösten esiin nostamisessa. Sellaisessa tilanteessa, jossa työntekijä kokee, ettei häntä kuulla sisäisesti, on hänellä luonnollisesti jo Ruotsin perustuslain nojalla oikeus olla yhteydessä mediaan ilman, että häneen kohdistetaan mitään seuraamuksia. Attendolla meidän ei tarvitse vain noudattaa lakia, vaan meidän on varmistettava, että tämä mahdollisuus on olemassa.

Minun johtamistapani kivijalka on avoimuus, jota voimme parantaa jatkuvasti. Samana päivänä, kun dokumentti lähetettiin, Attendon hoivakotien johtajille täällä Ruotsissa annettiin tehtäväksi tiedottaa työntekijöiden oikeuksista. Minä ja muut Attendon johtajat olemme viime viikolla aloittaneet useita lisätoimenpiteitä estääksemme samanlaisten tapahtumien toistumisen ja varmistaaksemme sen, että kaikki Attendon työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi kulttuurissamme.

Martin Tivéus

Attendo-konsernin toimitusjohtaja

*************************************

Tapahtumat, jotka tulivat viime viikolla Ruotsissa esiin rohkean työntekijän ansiosta, kertovat selvästi, miksi hoiva-alan kulttuuria on muutettava. Vaikka kyseessä on yksittäistapaus, se osoittaa tarpeen parantaa johtamista, viestintää ja vuorovaikutusta Attendo-konsernissa.

Olemme Suomen Attendolla muutosmatkalla. Päivitämme toimintamallejamme ja parannamme toimintakulttuuriamme. Valmennamme kaikki työntekijämme parempiin kohtaamisiin ja harjoittelemme palautetaitoja. Jokaisella attendolaisella on sadan prosentin vastuu asioista, joita tulee tietoiseksi.

Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiden tulee jo lain mukaan tuoda havaitsemansa epäkohdat esiin. Heitä kohtaan ei saa tehdä vastatoimia, eli heille ei saa tulla tästä mitään seurauksia. Me Attendolla haluamme rohkaista kaikkia nostamaan havaitsemansa epäkohdat esiin omassa työyhteisössään, jotta ne voidaan ratkaista nopeasti. Tämä vaatii kaikilta meiltä parempia palautetaitoja ja sen varmistamista, että epäkohdista puhumisesta ei tule mitään seurauksia työntekijälle. Me ihmiset emme ole täydellisiä, joten vain asioihin puuttumalla asiat voidaan saada kuntoon. Meidän mielestämme puuttuminen on välittämistä ja vain avoimesti keskustelemalla voimme vahvistaa yhteistä ymmärrystä.

Virpi Holmqvist

Attendo Suomen toimitusjohtaja