Hyppää sisältöön

Attendon muutosmatka etenee oikeaan suuntaan

22.1.2021
Kaksi vuotta sitten esiin nostetut ikäihmisten hoivapalveluiden epäkohdat osoittivat, että koko alan tulee parantaa toimintaa ja laatua. Me Attendolla aloitimme hoivakriisin seurauksena koko yhtiötä ja kaikkia meitä 13 000 attendolaista koskettavan muutosmatkan. Tuoreiden tyytyväisyyskyselyiden tulokset todistavat, että etenemme oikeaan suuntaan.

Jaa

Vuosi sitten kirjoitin blogissani, että asioiden on oltava kunnossa kaikissa Attendo-kodeissa. Olemme kuluneen vuoden aikana jatkaneet toimintamme korjaamista ja hyvien, kunnossa olevien asioiden vahvistamista. Viime syksynä sanoitimme ja kuvitimme strategiamme muutosmatkaksi. Attendo-kotien johtajat ja muut Attendon esihenkilöt käyvät työntekijöiden kanssa läpi, mitä muutosmatka tarkoittaa käytännössä: parempia kohtaamisia, palautetaitojen harjoittelua sekä sadan prosentin vastuuta asioista, joista tulee tietoiseksi. Muutoksen toteutumiseksi käytämme työntekijä osallistavia, keskusteluun perustuvia menetelmiä.  

Olemme jo ennättäneet parantaa hoivan laatua, johtamista, toimintamalleja ja viestintää monin tavoin. Tänä vuonna muutosmatkallamme parannetaan etenkin perehdyttämistä, rekrytointia, johtamista ja läheisviestintää. Tärkeintä on pitää huolta, että kehittäminen aidosti hyödyttää työntekijöitä ja asiakkaitamme, sillä heidän välisensä kohtaamiset ovat Attendon toiminnan sydän. 

Myös Attendo-kotien johtajille on nykyisin tarjolla tukea vastuullisessa tehtävässä selviämiseen aiempaa enemmän. Lisäksi minun ja yksikönjohtajien välistä viestintää on lisätty runsaasti. Viime vuonna toimme käyttöön sisäisen mobiiliviestintäsovellus Atson, jonka on jo ladannut omaan puhelimeensa lähes 7000 attendolaista. Kuvia ja uutisia jaetaan ja kommentoidaan Atsossa päivittäin. 

Muutosmatkamme on siis lähtenyt hienosti käyntiin, mutta tällä matkalla vauhti ei ole tärkeintä, vaan se, että jokainen attendolainen liittyy matkalle ja kulkee siltä omassa tahdissaan. Yli neljässä sadassa eri toimipisteessä työskentelevän 13 000 attendolaisen ”joukkueen” oivalluttaminen muutoksen tarpeesta ja keinoista vaatii paljon keskustelua ja harjoittelua. Jotta tämä onnistuu, kaikki attendolaiset pääsevät tämän kevään aikana keskustelemaan muutosmatkasta omissa tiimeissään ohjattujen Attendon Asko-keskustelukarttojen äärellä. Uuden toimintakulttuurin omaksuminen vie aikaa, edellyttää paljon keskustelua ja vaatii kaikilta kärsivällisyyttä. 

Tyytyväisyys on kasvanut 

Tuoreet asiakas-, henkilöstö- ja läheiskyselyiden tulokset osoittavat, että muutosmatkamme etenee oikeaan suuntaan. Olen todella iloinen näistä luvuista! 

Asukas-, henkilöstö- ja läheiskyselyissä kysyttiin, miten todennäköisesti suosittelisit Attendoa. Suositteluhalukkuus on kasvanut vuoteen 2019 verrattuna seuraavasti:  

  • Asukkaat NPS = 39 (+10). 
  • Läheiset rNPS= 31 (+17). 
  • Henkilöstö eNPS= 7 (+23).

Asukkaiden ja läheisten luvut ovat palanneet hoivakriisiä edeltävälle tasolle. Työntekijöiden sitoutuminen ja yhteenkuuluvuus Attendoon on vahvistunut merkittävästi. Perinteisesti attendolaiset ovat olleet paljon sitoutuneempia omaan tiimiin kuin koko yhtiöön, mutta nyt pääsimme mukavasti plussan puolelle koko Attendoa koskevan suositteluindeksin kohdalla. Olemme siis selvästi tehneet oikeita asioita viime vuoden aikana. 

Noin puolet asukkaista ja heidän läheisistään antoi myös avointa palautetta, joka oli pääsääntöisesti kannustavaa ja kiittävää: saimme todella paljon sanallisia ruusuja ja kiitoksia läheisiltä ja asukkailta. Etenkin koronaan liittyvästä suojaamisesta ja suojautumisesta saimme paljon kehuja. Monessa avoimessa palautteessa näkyi, että arvomme sitoutuminen, osaaminen ja välittäminen näkyvät attendolaisten työssä hienosti. 

  • Kyselyssä Attendosaa asukkailta parhaat arviot siitä, miten heidät kohdataan ja heitä autetaan arjessa (asteikolla 1–5) eri asiakasryhmien keskiarvo oli 4,07.  
  • Läheiset kiittävät sitä, miten heidät kohdataan vierailujen yhteydessä (4,23). 
  • Attendolaistenvastausten keskiarvo kertoo, että me viihdymme työssämme (3,91), olemme tyytyväisiä esimiehimme (3,90) ja vuorovaikutus työkaverien kanssa on sujuvaa (4,00). 

Heikoimmat arviot saimme koko yhtiön tasolla yhteydenpidosta läheisiin ja asukkaan toiveiden huomioimisesta ja yksilöllisyydestä. Parannusehdotukset ja kritiikki kohdistuvat pääasiassa asukkaiden viriketoiminnan määrään ja laatuun, henkilöstömäärään ja henkilöstön vaihtuvuuteen sekä viestintään ja kohtaamisiin läheisten kanssa. Juuri tämän vuoksi yksi tämän vuoden kehittämiskohteista muutosmatkallamme onkin juuri yhteistyö läheisten kanssa. 

Vanhuspalvelulain muutoksia sovelletaan ja uusia toimintamalleja kehitetään 

Hoivakriisin tuloksena uudistettu vanhuspalvelulaki tuli voimaan viime lokakuussa. Lakimuutokset vaikuttavat paitsi ikäihmisille ympärivuorokautista hoivaa tarjoavien Attendo-kotien henkilöstömitoitukseen, myös välittömän ja välillisen hoitotyön erottamiseen.  

Olemme käyneet syksyn ja talven aikana avointa keskustelua valvontaviranomaisten ja työntekijäliittojen kanssa lakimuutosten soveltamisesta käytäntöön. Olemme luoneet oman ohjeen yksikönjohtajien tueksi, päivittäneet tehtävänkuvia ja mm. toteuttaneet oman kellotusprojektin eri työtehtäviin kuluvan ajan määrittämiseksi. Parhaillaan selvitämme, miten välillistä ja välittömän työn osuuksia ja toteutumia jatkossa raportoidaan esimerkiksi tilaajille ja viranomaisille.  

Yhdessä toimimalla, asukkaan paras mielessä pitäen, tämäkin muutos muuttuu arjen teoiksi ja paremmiksi kohtaamisiksi ihmisten kesken. 

On selvää, että asioiden on oltava kunnossa kaikissa hoiva- ja palvelukodeissa – niin meillä Attendolla kuin muillakin toimijoilla. Ja kun joku meistä Attendolla huomaa epäkohdan omassa toiminnassamme, se nostetaan esiin 100% vastuun mukaisesti ja laitetaan kuntoon.  

Meidän vastuullamme on, että asukkaamme saavat elää arvokasta, omannäköistään elämää, turvallisesti. 

Virpi Holmqvist 
toimitusjohtaja 
Attendo Finland

Blogia päivitetty 11.6.2021: Läheisten suositteluluku on korjattu oikeaksi.