Ikäihmisten on saatava laadukasta hoivaa myös ensi vuonna

12.10.2022
Me Attendolla olemme kuluneena syksynä valmistautuneet siihen, että voisimme täyttää lupauksemme ja tuottaa hyvää ja laadukasta hoivaa myös ensi vuonna. Jotta voimme tehdä näin, on meillä ja hyvinvointialueilla oltava yhteinen ymmärrys siitä, mitä hoivan tuottaminen Suomessa tänä päivänä maksaa.

Jaa

Vuoden alusta 2023 hyvinvointialueet vastaavat hoidon, hoivan ja tuen järjestämisestä meille kaikille suomalaisille. Osan palveluista hyvinvointialueet tuottavat itse ja osan ne ostavat muilta tuottajilta kuten järjestöiltä, säätiöiltä ja yrityksiltä. Esimerkiksi ikääntyneiden tehostetun ympärivuorokautisen hoivan palveluista jo puolet tuotetaan ostopalveluna. Yhteistä näille julkisten ja muiden tuottajien palveluille on, että ne kaikki kustannetaan suomalaisten yhteisistä varoista.

Vanhuspalvelulain seuraava mitoitusporras tulee voimaan jo vuoden 2023 huhtikuussa. Emme ole päässeet kaikilla hyvinvointialueilla keskusteluissa eteenpäin. Osa hyvinvointialueista on irtisanonut sopimuksiamme kuluneena syksynä. Myös meidän on ollut pakko irtisanoa merkittävä osa ikäihmisten sopimuksistamme kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Koska sopimuksissa on pitkät irtisanomisajat, oli irtisanominen osassa sopimuksista ainoa vaihtoehtomme. Tilannetta sekoitti entisestään hallituksen päätös uudesta 0,65 henkilöstömitoituksen ensi keväänä. Odotimme saavamme työkaluja 0,7:n mitoituksen toteuttamiseen, mutta niitä emme saaneet. Esimerkiksi laki sallii muidenkin kuin sote-ammattilaisten käytön hoivakotien arjen toimintojen tukemisessa, mutta valvontaviranomaisten tulkinnat ovat tätä tiukempia. Lain mukaisen toiminnan kuten myös teknologian tuomat helpotukset ovat juuri niitä työkaluja, joita tässä tilanteessa tarvittaisiin. 

Mistä hoivan kustannusten nousu johtuu? 

Hyvinvointialueiden tulee ostaa hoivapalvelua kuntalaisille hinnalla, joka kattaa todelliset kustannukset. Vain näin voidaan taata laadukkaat ja vastuulliset palvelut niitä tarvitseville. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat kasvaneet kuluvana vuonna huomattavasti. Henkilöstökustannukset ovat nousseet monesta syystä. Asteittain nouseva hoivamitoitus ja sote- ammattilaisten pulasta johtuvat erilaiset saatavuus- ja sitouttamislisät, kasvaneet rekrytointiponnistelut, henkilöstövuokrausyritysten käyttö ja koronasta johtuneet kasvaneet sairauspoissaolot ovat nostaneet henkilöstökuluja merkittävästi. Kun henkilökuntaa ei ole riittävästi, kaikkia asiakaspaikkoja ei voida täyttää. Tämä on johtanut inhimilliseen kärsimykseen, kun osa palveluja tarvitsevista joutuu sinnittelemään liian pitkään kotona. 

Energian hinnan nousu ja voimakas inflaatio ovat nostaneet muun muassa toimitila- ja ateriakustannuksia.  Inflaation ja energiapulan vaikutukset näkyvät nyt ihmisten arjessa monella tavalla ja päättäjät ovat reagoineet ihmisten hätään esimerkiksi lieventämällä energian nousun vaikutuksia. Katse olisi suunnattava nyt myös siihen, miten saamme jokaiselle suomalaiselle tärkeät peruspalvelut turvattua: purettua ruuhkat ja jonot, ja palveluja tarvitsevat suomalaiset palveluiden piiriin oikea-aikaisesti. Tällä hetkellä olemme joutuneet jättämään tyhjilleen kokonaisia ryhmäkoteja osaajapulan vuoksi. Samaan aikaan monet ikääntyneet eivät enää pärjää kotonaan ja odottavat hoivapaikkaa. 

Sote-palvelujen kustannuksia on voitava vertailla avoimesti 

Tiedämme, että Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Palveluja on siis tuotettava enemmän kuin ennen, suhteellisesti vähemmällä rahalla, laadusta tinkimättä. Tilanteesta selvitään kuivin jaloin vain, jos tiedetään, mihin ja millä tavalla rahat käytetään. 

On jokaisen suomalaisen etu, että julkisesti tuotettujen sote-palvelujen kustannukset ja kustannusrakenne selvitetään ja julkaistaan läpinäkyvästi. Näin on tehtävä kaikkien palvelujen järjestäjien kohdalla koko Suomessa. Miten muulla tavoin sote-palvelujen järjestäjät kykenevät etsimään kokonaisvaltaisesti parhaat, laadukkaimmat ja tehokkaimmat palveluntuottajat? Heidän ja myös sosiaali- ja terveysministeriön eli valtion, joka palvelun rahoittaa, on voitava arvioida ja vertailla palvelun laatua ja kustannustehokkuutta.

Lue lisää:

Mistään ei löydy tuhansia uusia hoitajia alle vuodessa – nollaseiska on ratkaistava nyt

Hoivatyön aikasyöpöt kuriin älyllä ja automaatiolla

Hoiva-avustaja pelaa lautapelejä, juttelee menneistä ja auttaa sukat jalasta 

Kohtaamisia Attendolla -podcast: Hoiva-ala ei pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa