Hyppää sisältöön

Hoivatyön aikasyöpöt kuriin älyllä ja automaatiolla

22.9.2022
Hoivakodeissa on paljon tehtäviä, joita tehostamalla voidaan vapauttaa työntekijöiden aikaa siihen kaikkein tärkeimpään: kohtaamisiin ja välttämättömiin hoitotoimiin asukkaiden kanssa. Kirjaaminen ja työvuorosuunnittelu ovat tästä esimerkkejä.

Jaa

Sosiaali- ja terveysalan mittava henkilöstöpula pakottaa pohtimaan kaikkia mahdollisia keinoja, joilla voimme turvata ikäihmisten hyvän hoivan nyt ja tulevaisuudessa. Onnistumme tässä parhaiten, kun pidämme huolta heistä, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä: asukkaistamme ja työntekijöistämme. Tehtävänämme on pitää huolta siitä, että asukkaamme voivat elää täyttä, omannäköistä elämää ja että työntekijämme voivat tehdä mielekästä työtä heidän kanssaan ja hyväkseen.

Miten teknologiset ratkaisut liittyvät tähän yhtälöön ja henkilöstöpulaan?

Hoivakodeissa on paljon työtehtäviä, joiden tekeminen on välttämätöntä ja tärkeää, mutta joiden tekeminen on pois asukkaiden kanssa vietetystä ajasta. Työvuorosuunnittelu ja kirjaaminen ovat esimerkkejä tällaisista tehtävistä. Tällä hetkellä ne ovat monessa hoivakodissa varsinaisia aikasyöppöjä.

Oikea-aikaista tietoa asukkaiden tarpeista ja toiveista

Esimerkiksi yleinen tapa tehdä kirjauksia on siirtää päivän aikana tehdyt muistiinpanot työvuoron lopuksi ruutupaperilta tiimin yhteiselle tietokoneelle. Kirjaamisten avulla tieto välittyy kaikille asukkaiden kanssa työskenteleville – ja myös hoivapalvelua meiltä ostaville tilaajillemme. Mitä jos kirjaamisen voisikin tehdä asukkaan kanssa työskennellessä, puheentunnistuksen avulla? Teknisesti tämä on jo mahdollista ja puhekirjaamista on myös pilotoitu.

Hoivatyöntekijät ovat taitavia selvittämään, mitä esimerkiksi muistisairas tai kehitysvammainen henkilö haluaa tehdä, syödä tai viestittää muille. Digitaaliset apuvälineet saattavat tämän tiedon oikea-aikaisesti kaikkien tarvittavien henkilöiden saataville esimerkiksi poissaoloista riippumatta. Asukkaan saama yksilöllinen hoiva paranee, kun tieto tarpeista ja toiveista kulkee nopeasti järjestelmien ja ihmisten välillä.

Työvuorosuunnittelu on vaatimusten ja toiveiden palapeliä

Miten työntekijöiden toiveet voi ottaa huomioon työvuorosuunnittelussa? Miten varmistetaan, että jokaisessa vuorossa on osaamiseltaan juuri sellaista henkilökuntaa, jota hoivakodin asukkaat tarvitsevat?

Hoivakodin työvuorosuunnittelu vie paljon aikaa, useimmiten hoivakodin johtajalta ja tiiminvetäjältä. Se on erilaisten vaatimusten ja toiveiden palapeliä. On pidettävä huoli siitä, että henkilöstömitoituksen vaatimukset täyttyvät. On noudatettava työsuojelun ja työehtosopimusten reunaehtoja ja tasapainoiltava rekrytoinnin ja vuokratyövoiman käytön haasteiden kanssa.

Johtajan tehtävä on pitää mahdollisimman hyvää huolta työntekijöistään.  Osa työntekijöistä saa intoa ja jaksamista vaihtelevista tehtävistä. Osa viihtyy töissä tietyn parin kanssa. Osa toivoo paljon yötyötä. Moni sovittelee yhteen työn ja perheen tarpeita. Työntekijöiden on myös voitava syventää osaamistaan erilaisissa koulutuksissa.

Tämän palapelin kokoamiseen on olemassa optimoivia työkaluja, joiden avulla iso osa eri toiveiden ja vaatimusten yhteen sovittelusta automatisoidaan ja lopun hienosäätö tehdään hoivakodissa. 

Parempia yöunia ja helpotusta työn organisointiin

Hoivakodin arkeen on mahdollista tuoda teknologian avulla lisää sujuvuutta ja turvaa. Esimerkiksi kameravalvonnan tuella yövuoron tehtäviä voi organisoida paremmin. Tekoälyä hyödyntämällä voidaan ennakoida asukkaiden tarpeita ja ohjata hoitaja asukkaan luo ennen kuin hän itse tekee hälytyksen. Kameravalvonnassa pidetään aina huolta asukkaiden yksityisyydensuojasta.

Asukkaiden liikkeitä voidaan seurata myös lattiasensoreiden ja ovihälyttimien avulla. Tätä teknologiaa pitää kokemuksiemme mukaan vielä kehittää eteenpäin. Osa ikäihmisistä hyötyy älyvaipoista, joiden sensorien ansiosta toimenpiteitä tehdään oikea-aikaisesti. Läheisviestintään on jo paikoin käytössä digitaalisia sovelluksia, jotka pitävät asukkaiden läheiset kiinni hoivakodissa asuvan rakkaansa arjessa.

Ateria- ja puhtaanapitoon liittyvä teknologia on myös oma iso kokonaisuutensa, jonka avulla työntekijälle ja asukkaalle voidaan raivata enemmän yhteistä aikaa.

Teknologia on laskettava mukaan mitoitukseen

Jotta sotealalle saadaan lisää vetovoimaa, on parannettava työntekijöiden työoloja ja työssä viihtymistä. Teknologian hyödyntäminen on yksi keino vahvistaa sitä, että hoivan henkilökunta saa keskittyä siihen, missä he ovat korvaamattomia. Ei anneta ihmisten viedä robotin töitä.

Teknologian hyödyntämistä on luontevaa vauhdittaa osana lakisääteistä 0,7:n hoivamitoitusta. Mitoituksen tarkoitus on varmistaa, että asiakkaat saavat laadukasta hoivaa. Tähän on useita keinoja. Kun teknologiset ratkaisut voidaan laskea mitoitukseen, se luo hoivan tuottajille kannustimen digiratkaisujen käyttöön ottamiseen, testaamiseen ja kehitystyöhön.

Hoivakodeissa on otettava askel 2020-luvulle

Teknologia on osa jokapäiväistä arkeamme. Varaamme hotellihuoneet ja ostamme bussiliput digitaalisten sovellusten avulla helposti. Myös hoivakodeissa on otettava askel 2020-luvulle.

Myös sote-alalla on nähty esimerkkejä siitä, miten automaation avulla voidaan nopeuttaa jotakin sellaista, joka ihmisen tekemänä vaatii toistoa ja vie näin ollen aikaa. Esimerkiksi korona-aikana olemme oppineet kirjoittamaan oireemme Omaoloon, joka kysymysten jälkeen ohjaa meidät oikealle palvelupolulle.

Hoivakodeissa hyviä kokemuksia on saatu koneellisesta lääkkeiden annosjakelupalvelusta. Olemme laskeneet, että kun lääkkeet jaetaan dosetteihin käsin 60-paikkaisessa hoivakodissa, kuluu tähän kaksi työpäivää. Tämä kaikki on pois lähityöskentelystä asukkaan kanssa.

Kun ihmisistä on kova pula, on otettava käyttöön kaikki mahdolliset keinot, joilla voimme taata ikääntyneillemme sen hyvän hoivan, joka heille kuuluu.

Lue myös:

Millainen on hoiva-avustajan työnkuva ja koulutus?

Muutosblogi: Inhimilliset kohtaamiset ovat kaiken a ja o