Hyppää sisältöön

Mitä on intervallihoito?

6.6.2022
Intervallihoito eli vuorohoito tai lyhytaikaishoito tarkoittaa lyhytaikaista hoitoa, joka toteutuu kodin sijaan esimerkiksi hoiva-asumisen tiloissa. Intervallihoidolla voidaan tukea muistisairaan ihmisen toimintakykyä ja omaishoitajan jaksamista.

Jaa

Artikkeli on tuoettu yhteistyössä Muistiliiton kanssa.

Intervallihoidon tavoitteena on tukea ikääntyneen ihmisen toimintakykyä ja samalla tarjota omaishoitajalle tauko hoivavastuusta
. Usein jaksoja hyödynnetään omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Intervallijakso voidaan sopia yksilöllisesti, tyypillisesti se kestää 2–7 vuorokautta. Toiset hyödyntävät jaksoja säännöllisesti ja toiset satunnaisesti. Intervallihoito voi tulla kyseeseen jonkin yllättävän tilanteen, kuten kodin vesivahingon tai toimintakyvyn muutoksen, kuten leikkauksesta toipumisen yhteydessä. Palvelu on maksullista ja se perustuu sosiaalihuoltolakiin. 
 

Muistisairaan intervallihoito 

On ymmärrettävää, ettei paikanvaihdos sovi kaikille muistisairauteen sairastuneille. On hyvä pohtia omassa tilanteessa, miten omaishoidon vapaiden järjestäminen on paras tehdä. Toisille sopivat paremmin kotiin tuotavat palvelut, jolloin ympäristö ei muutu. Toiset hyödyntävät perhehoitoa, jossa on usein vähemmän muita avuntarvitsijoita ja ympäristönä on perhehoitajan koti. 

Jos intervallihoito on se, mikä omaan tilanteeseen sopii, on hyvä käydä tutustumassa paikkaan ennakkoon ja keskustalla henkilökunnan kanssa mieltä askarruttavista asioista. On hyvä kertoa, millaiset asiat omassa arjessa ovat tärkeitä. Jakson tavoitteena on tukea sekä muistisairaan että omaishoitajan toimintakykyä. Jos muistisairas ei ole halukas lähtemään intervallijaksolle, voisiko puhua hoitojakson sijaan kuntoutusjaksosta? Voisiko hänelle laatia yksilöllisen ohjelman, jonka sisältöön hän voi itse vaikuttaa?  

Esimerkiksi nämä asiat voi kirjata kuntoutusjakson ohjelmaan: 

 • Aamulenkki
 • Tärkeät TV-ohjelmat
 • Kuntosaliharjoittelu
 • Ruokailut ja kahvitauot 

On tärkeää korostaa myös jakson väliaikaisuutta ja sitä, että kyseessä on väliaikainen järjestely ja kotiin vielä palataan.   

Myös omaisen tunteet voivat olla ristiriitaisia. Osataanko häntä hoitaa yhtä hyvin kuin kotona? Entä jos hän ei viihdykään? On hyvä puhua myös näistä ajatuksista. Ensimmäinen jakso voi olla haastavampi, mutta henkilökunnan ja tilojen tullessa tutuksi, jaksoille lähteminen voi sujua paremmin.  

Kuuntele Kohtaamisia Attendolla -podcastin jakso Muistisairaan unelmien hoivakoti. Jaksossa puhutaan siitä, miten hoivakoti voi ottaa asukkaan yksilölliset toiveet huomioon. Jakson aiheena on myös intervalliasuminen. Keskustelemassa ovat Muistiliiton Krista Pajala ja muistisairaan läheinen Laura Kytöhonka. Attendon Susanna Paloheimo juontaa podcastia. 

Miten helpottaa intervallijaksolle menoa? 

On olemassa erilaisia keinoja, joilla intervallijaksolle menoa voi tehdä miellyttävämmäksi ja tutummaksi muistisairaalle. Miettikää olisiko mahdollisuus löytää hoivakoti, jossa asuu kenties joku tuttava, jonka luona olette vierailleet? Voitte sopia tutustumiskäynnin hoivakotiin ennen jaksolle siirtymistä. Kysykää, olisiko mahdollista tulla esimerkiksi ruokailemaan, tutustumaan tiloihin ja juttelemaan henkilökunnan kanssa? Vastaanotolla ja ensivaikutelmalla on suuri merkitys. 

Vinkkejä varsinaiselle intervallijaksolle siirtymiseen: 

 • Ajoittakaa paikalle tulo niin, että muistisairaalla henkilöllä on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi kahville tai ruokailemaan. On hyvä olla heti jotain ohjelmaa, johon ottaa osaa.  
 • Omaishoitajan ja henkilökunnan on hyvä keskustella yhteisistä käytännöistä. Kannatta esimerkiksi sopia onko omainen puhelimen päässä tavoitettavissa päivittäin intervallijakson aikana, vai soitetaanko vain erityistilanteissa.  
 • Jos mahdollista, asiakkaan huoneen huonekalujen järjestyksen on hyvä jäljitellä kodin järjestystä.  
 • Omat vaatteet ja tavarat, esimerkiksi valokuvat, käsilaukku tai lompakko voivat lisätä turvallisuuden tunnetta uudessa paikassa.   

Näin tutustut muistisairaan kanssa intervallihoitoon:

 • Pohtikaa millaiset palvelut sopivat teidän perheenne tilanteeseen parhaiten, kotiin tuotavat palvelut vai hoivakodissa tapahtuva jakso? Keskustelkaa tarpeesta omaishoidosta vastaavan henkilön kanssa. 
 • Mitä varhaisemmassa vaiheessa intervallihoito on mukana osana omaishoidon tukipalveluja, sitä helpompi siihen on tottua. Säännöllisyys voi auttaa myös tottumiseen. 
 • Tutustu muistisairaan kanssa yksikköön. Lenkkeilkää ohi, käykää ruokailemassa ja tutustumassa tiloihin. Sopikaa tutustumiskäynti henkilökunnan kanssa. 
 • Hoitojakson sijaan voi puhua kuntoutusjaksosta, tavoitteenahan on toimintakyvyn tukeminen, niin muistisairaalle kuin omaiselle.  
 • Tutustuessa intervallipaikkoihin keskustelun apuna voi käyttää Muistiliiton tarkastuslistaa, jotta kysymyksiä jaksosta ja paikasta osaa esittää laajasti.
 • Muistiyhdistysten vertaistukiryhmästä voi kysyä muiden omaisten kokemuksia, pitäen mielessä, että kunkin perheen tilanteet ovat usein erilaisia.  

Outi Ronkainen
Kirjoittaja on Muistiliiton asiantuntija

Lue myös: 
Muistisairaan kohtaaminen 
Usein kysyttyä: Miten hoivakotiin pääsee asumaan 
Kokemuksia Attendon hoivakodista: Huolipuhelut loppuivat kun Päivin äiti sai paikan hoivakodista 

Intervallihoito