Monet koronavuoden opit jäävät osaksi arkea ja parantavat hoivan laatua

17.5.2021
Koronavuosi on ollut ennen kaikkea poikkeuksellinen. Se on ollut asukkaillemme, läheisille ja kaikille työntekijöille monella tapaa kuormittava –erityisesti henkisesti. Samaan aikaan koronavuosi on ollut myös oppivuosi, jonka aikana on luotu uusia ja hyviä käytäntöjä hoivakodeissa.

Jaa

Koronavuosi on ollut ennen kaikkea poikkeuksellinen. Se on ollut asukkaillemme, läheisille ja kaikille työntekijöille monella tapaa kuormittava –erityisesti henkisesti. Samaan aikaan koronavuosi on ollut myös oppivuosi, jonka aikana on luotu uusia ja hyviä käytäntöjä hoivakodeissa.

Olen säännöllisesti saanut lukea ja kuulla, kuinka korona on vaikuttanut heikentävästi asukkaiden hyvinvointiin ja hoivapalveluiden laatuun. Vähemmän on puhuttu kaikesta siitä hyvästä, mitä ensimmäinen koronavuosi toi mukanaan. Tässä kirjoituksessa käyn läpi, mitä kaikkea olemme Attendolla oppineet koronavuodesta ja peilaan oppeja arjesta jatkuvasti keräämäämme tietoon hoivan laadusta.

Asukkaiden arkinen toimintakyky parani

Julkisessa keskustelussa on jopa arveltu, että asukkaat olisivat pysyneet hoivakodeissa neljän seinän sisällä ja vähentäneet liikkumista. Attendolla on käynyt päinvastoin. Esimerkiksi ulkoilukertojen määrä väheni vain huhtikuussa 2020, jolloin koronaan liittyi suurta epävarmuutta. Jo toukokuusta lähtien asukkaiden ulkoilut lisääntyivät vuoden takaiseen verrattuna. Ulkoilua ja arkiliikuntaa harrastettiin hoivakodissa enemmän jo senkin vuoksi, että hoivakodin ulkopuolisia asiointikäyntejä jouduttiin vähentämään.

Asukkaiden voinnille tästä on ollut selvästi hyötyä. Asukkaiden hyvinvointi ja toimintakyky näyttävät vastoin yleistä luuloa parantuneen koronavuoden aikana. Toimintakyvyn arvioinnin (RAI) tulosten perusteella asukkaita, jotka kokevat perustoimintojensa heikentyneen kuluneen vuoden aikana, on jopa kymmenen prosenttia vähemmän aiempaan verrattuna. Myös monilääkitystä tarvitsevien asukkaiden määrä väheni kymmenellä prosentilla.

Hoivakodeissa mietitäänkin nyt, miten arjen saisi pidettyä jatkossakin sellaisena, että yhä useampi palvelu tulisi hoivakotiin. Muun muassa tämän vuoksi esimerkiksi useisiin hoivakoteihimme esimerkiksi Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän alueella on palkattu lisää talon omia fysioterapeutteja.

Käynnit sairaalan päivystyksissä vähenivät

Ikäihmisten hoivakodeissa asukkaiden päivystyskäynnit sairaalassa vähenivät jopa kolmanneksella. Tarpeettoman terveydenhuollon palveluiden käytön vähentäminen parantaa hauraiden ikäihmisten hyvinvointia, sillä jo pelkkä kuljetus sairaalaan on kuormittava kokemus. Käyntien väheneminen tuo toki myös kunnille taloudellista hyötyä sekä mahdollistaa niukkojen sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien paremman kohdentamisen niitä tarvitseville. Sekä inhimillisestä että tehokkuuden näkökulmasta erinomainen kehityssuunta, eikö totta?

Hygieniakäytännöt kehittyneet

Asukkaiden terveyden suojaamiseksi kiinnitettiin erityistä huomiota hygieniaan ja monista hyvistä hygieniakäytännöistä on tullut luonnollinen osa arkea niin työntekijöille kuin asukkaillekin. Uudet hygieniakäytännöt ovat lisänneet osaamistamme ja ymmärrystä sairauksien ennaltaehkäisyssä. Nämä hyvät käytännöt ovat merkittävästi vähentäneet kaikkia infektiosairauksia.

Hoivan merkityksellisyys kasvanut

Hoitajamme ovat kertoneet myös työskentelyn positiivisesta kehityksestä. Epävarmuuden keskellä työn merkityksellisyys on lisääntynyt. Monissa hoivakodeissa mietittiin tarkemmin perustyötä ja kaikkien toimintojen tarkoituksellisuutta. Asukkaiden kanssa on vietetty enemmän aikaa, minkä ansiosta hoitosuhde on syventynyt ja kohtaamiset asukkaiden ja työntekijöiden välillä ovat parantuneet. Henkilöstötyytyväisyyskyselyiden vastauksissa hoitajamme ovat kertoneet paremmasta sitoutuneisuudesta työhönsä. Yhteishenki on tiivistynyt ja luottamus omaan ammattitaitoon on lisääntynyt. Hoivatyö fokusoitui ja keskittyminen olennaiseen parani pandemian jyllätessä. Suuri merkitys tyytyväisyyden lisääntymisellä on ollut myös sisäisen viestinnän määrän lisääntyminen ja uudet kanavat, joissa yhtiön johto on enemmän läsnä kaikille työntekijöille.

Lopuksi

Pelätyt heikentävät vaikutukset hoivan laatuun ja asukkaiden hyvinvointiin ovat siis olleet huomattavasti pienempiä kuin yleisesti luullaan. Monelta osin vaikutukset ovat olleet päinvastoin positiivisia.

On toki koronan tuomia asioita, joita emme todellakaan jää kaipaamaan ja jotka heikensivät hoivakotien toimintaa ja asukkaiden hyvinvointia. Aivan erityisesti läheisten vierailujen vähentyminen on ollut asukkaillemme ikävää. Onneksi nykyaikaiset digitaaliset välineet ovat tuoneet helpotusta yhteydenpitoon.

Nyt rokotukset edistyvät Suomessa ja vierailutkin lisääntyvät asteittain. Toivottavasti pian ei ole enää esteitä järjestää vaikkapa puutarhajuhlia hoivakotien pihoilla yhdessä läheisten kanssa, kuten monissa kodeissa on perinteenä. Vappuna näimme jo useilta Attendo-kotien sosiaalisen median tileiltä esimerkkejä mukavista tapahtumista, joissa oli jo ulkopuolisia esiintyjiäkin paikalla. Koronaohjeita noudattaen tietenkin.

Ystävällisesti, 
Pekka Hard
Laatujohtaja