Muutosmatkamme etenee hyvin tyytyväisyyskyselyjen ja mainetutkimuksen perusteella

16.6.2022
Attendon toukokuussa toteutettujen tyytyväisyyskyselyiden tulokset kertovat, että olemme vaikeista olosuhteista huolimatta onnistuneet tänä keväänä etenemään muutosmatkallamme. Kevään tyytyväisyyskyselyissä kannustimme erityisesti avointen palautteiden antamiseen, ja niitä kerättiinkin ennätysmäärä, 7 400 kappaletta. Onnistuneet kohtaamiset näkyvät sekä asukkaiden että henkilöstön vastauksissa.

Jaa

Asukkaiden tyytyväisyys on pysynyt loppuvuonna 2021 toteutetun kyselyn tasolla (NPS 39). Saamme paljon kiitoksia: palautteiden perusteella työtämme arvostetaan aiempaa enemmän. Asukkaiden tunne siitä, että asiat ovat hyvin ja meillä on hyvä asua, korostuvat vastauksissa. ”Hoitajat ovat ystävällisiä, minulla on turvallinen olo.” ”Olen saanut aina apua, kun olen tarvinnut. Ohjaajat ovat todella sydämellisiä.” 

Tyytyväisimpiä asukkaat ovat vammaispalveluissa, ja tulokset ovat parantuneet huikeasti (NPS 55, +9). Ikäihmisten palveluissa asukkaiden tyytyväisyys on lähes ennallaan (39, -1) ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien keskuudessa laskenut hieman (28, -3).

Kohtaamiset ovat tekemisemme ydin, ja niihin voimme vaikuttaa joka päivä. Korjaavat palautteet koskevat usein kohtaamisia, kuuntelua ja läsnäoloa. ”Osa hoitajista on ystävällisiä, osa ei.” ”Toivon, että minulta kysyttäisi kuulumisia ja kuunneltaisi enemmän.”  Asukkaat toivovat lisää arjen aktiviteetteja ja läsnäoloa.

Läheisten tyytyväisyys on parantunut merkittävästi

Kevään tyytyväisyyskyselyt kertovat onnistumisista läheisten kanssa tehtävässä työssä.  Läheistyytyväisyys on parantunut koko Attendolla merkittävästi viime vuoden lopun kyselykierrokseen verrattuna. Läheisten NPS-suositteluku on nyt 36 (+4).

Läheistyytyväisyys kasvoi ikäihmisten palveluissa (37, +5) ja vammaispalveluissa (32, +5). Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien keskuudessa läheistyytyväisyys laski reippaasti (28, -9).

Useissa Attendo-kodeissa on lisätty aktiivisesti viestintää ja vahvistettu vuorovaikutusta läheisten kanssa mm lisäämällä läheisten iltoja. Kaikki nämä tärkeät asiat vahvistavat läheisten tunnetta siitä, että asiat hoituvat ja läheiset voivat luottaa siihen, että arki ja yhteydenpito on sujuvaa. 

”Hoitajat ovat ystävällisiä ja lämminhenkisiä.” ”Omahoitaja Emman tapa kohdata läheiset ja asukas on loistava.” ”Olen huomannut viime aikoina ilmapiirin työtekijöiden kesken ja yhteydenpidon parantuneen.” 

Luottamus Attendoon jatkoi kasvuaan suuren yleisön silmissä

Meille tärkeimpien ihmisten eli asukkaiden, läheisten ja työntekijöiden lisäksi toimintaamme arvioitiin kuluneena keväänä myös suuren yleisön mielikuvia mittaamalla. Olemme mukana T-Median Luottamus ja Maine –tutkimuksessa, jonka tulokset kertovat näin keväisin luottamuksen kehityksestä sote-alalla ja syksyisin laajemmin kaikilla toimialoilla. Tuoreimpien tulosten mukaan vauhtimme on hieman hiipunut, mutta suunta on edelleen sama, eli olemme jälleen onnistuneet kasvattamaan luottamustamme myös mielikuvien tasolla. Tutkimuksen tiedot kerättiin maalis-huhtikuussa ja kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset.

Attendon maineen saama pistemäärä nousi tutkimuksessa lukemasta 2.53 lukemaan 2.56. Tutkimuksen kartoittamista osa-alueista parannusta oli tapahtunut erityisesti näillä alueilla: 

  1. Toimii avoimesti ja läpinäkyvästi ja käyttäytyy oikein liiketoiminnassaan
  2. Toimii oikein ja vastuullisesti – huomioi yhteiskunnan ja ympäristön
  3. On hyvin johdettu – sillä on kyvykäs johto ja selkeä suunta

Nämä tulokset ovat meille merkittäviä ja tärkeitä, erityisesti kun muistamme, millaisia haasteita kulunut kevätkausi on heittänyt eteemme. Haluamme muuttaa koko hoiva-alan kulttuuria, ja se muutos tapahtuu kohtaaminen kerrallaan hoivakodeissa: kun työntekijämme kannustaa kollegaa, silittää asukkaan kättä, kuuntelee läheisen huolet. Luottamus kasvaa tekojen kautta.

Virpi Holmqvist

Attendo Suomen toimitusjohtaja