Hyppää sisältöön

Näin kansainvälisten osaajien kielen oppimista tuetaan Attendolla

3.7.2024
Osaajapula sote-alalla on keskusteluttanut jo vuosia. Kun ihmiset ikääntyvät ja palveluiden tarve kasvaa, kasvaa myös tarve löytää uusia tekijöitä alalle. Attendolla olemme pitäneet pitkään selvänä, että pelkästään kotimaisin voimin emme pysty tähän haasteeseen vastaamaan.

Jaa

Siksi olemme jo muutaman vuoden ajan toimineet aktiivisesti saadaksemme lisää attendolaisia Suomen rajojen ulkopuolelta. Attendon omistaman Silkkitien kautta Attendolle eri puolelle Suomea on tullut jo lähes 1000 tekijää.

Kun työyhteisöön tulee osaaja, jonka kanssa ei ole yhteistä vahvaa kieltä, on selvää, että tulija tarvitsee aktiivista tukea kollegoilta ja esihenkilöltä. Attendo-kotien johtajat ja attendolaiset ovatkin olleet suuren haasteen äärellä: Vaikka tukea on saatavilla, käytännön kielen oppiminen tapahtuu aina arjessa – työyhteisön tuella. Uudenlainen tilanne vaatii sopeutumista tietenkin myös asukkailta ja heidän läheisiltään. Kun puhe ei suju täysin ongelmitta, vaaditaan ymmärrystä ja joustoa molemmilta puolilta.

Miten sitten Attendolla pidämme huolta siitä, että kieltä osataan riittävästi tullessa ja että se kehittyy?

Kielitesti ja arkinen keskustelu kertovat kielitasosta

Kun kansainvälinen osaaja tulee meille Silkkitien kautta, suomen kielen opiskelu on mukana rekrytoitumisvaiheessa lähtömaassa. Kielikoulutus kestää vähintään puoli vuotta. Ennen Suomeen tuloa kielitaito testataan eurooppalaisen viitekehyksen A2.1-taitotason mukaisesti.

Kun kansainvälinen osaaja on Suomessa, Attendon työntekijöiden kielitaitoa arvioidaan arjessa keskustelemalla. Attendo-kodin johtaja tai esimies antaa palautetta ja ohjausta kielitaidon kehittämiseen, jos hän huomaa, että työntekijällä on vaikeuksia ymmärtää tai ilmaista itseään suomen kielellä.

Attendo-kodeissa kehitetään käytäntöjä kielen oppimiseen

Attendo-kodeissa on kehitetty omia parhaita käytäntöjä, joilla tuetaan kielitaidon oppimista ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Nämä käytännöt jaetaan myös kollegojen kanssa muihin Attendo-koteihin, jotta kaikki voivat hyötyä niistä.

Kielitaidon oppimista edistetään vaikkapa kielikahviloin ja Suomi-huonein.

Esimerkiksi Kuninkaanhaan hoivakodissa pidetään säännöllisesti työntekijöiden ideoimaa kielikahvilaa, jossa attendolaiset keskustelevat hoitotyöhön liittyvistä aiheista suomen kielellä. Tavoitteena on puhua kieltä matalalla kynnyksellä ja harjoitella käytännön hoitotyötilanteita. Kielikahvila on kaikille attendolaisille avoin, ja siihen voi osallistua joko työ- tai vapaa-ajalla. Kielikahvilassa on käytetty esimerkiksi simulaatioita, joissa on harjoiteltu asukkaiden ohjaamista, tukemista ja auttamista.

Suomi-huoneita taas löytyy useammasta Attendo-kodista. Suomi-huone on käytännössä tyhjä asukkaan asunto, jossa kaikki välineet ja huonekalut on laputettu suomenkielisillä sanoilla. Suomi-huoneessa työntekijät voivat opetella ja kerrata hoivatyöhön liittyvää sanastoa ja ilmaisuja.

Näiden lisäksi käytössä on arjessa esimerkiksi kuvakorttiohjeita ja kuvakortteja, jotka helpottavat kommunikointia. Myös selkokielisiä ohjeistuksia kehitetään jatkuvasti.

Kielitaidon puutteeseen puututaan ja tarjotaan tukea

On selvää, että kielitaidon oppimisessa jokaisen oma motivaatio on tärkein lähtökohta. Jokaisella tulijalla on oltava oma halu oppia kieltä ja kehittyä siinä. Jos kielitaito ei ole riittävä, Attendo-kodin johtaja puuttuu asiaan ja keskustelee työntekijän kanssa siitä, mitä hän voi tehdä parantaakseen kielitaitoaan ja miten häntä tässä voisi tukea.

Vaikka tahtotila on löydyttävä jokaiselta kansainväliseltä osaajalta, emme jätä kielitaidon kehittämistä vain työntekijöiden omalle vastuulle. Tarjolla on erilaisia tukimuotoja. Voimme esimerkiksi tarjota työntekijälle mahdollisuuden käyttää WordDive-sovellusta, joka on tehokas ja hauska tapa oppia kieltä mobiilisti. Olemme kehittäneet myös kielituen mallin, jonka otamme käyttöön syksyllä. Se pitää sisällään paitsi aikarajoitetun suuntaa antavan kielitestin, myös Suomi sujuvaksi -koulutukset niille, jotka menestyvät testissä heikommin kuin pitäisi.

Asukkaiden turvallisuus aina edellä

Monella läheisellä voi olla huoli siitä, että omaa rakasta hoitaa ihminen, jonka kanssa ei ole yhteistä kieltä. Tämä on huoli, jonka otamme tosissamme. Pidämme aina huolta siitä, että työvuoroissa on läsnä suomen kielen sujuvasti taitavia attendolaisia. Jokaisella on myös aina mahdollisuus keskustella ja saada tietoa oman läheisensä tilanteesta suomeksi.

Monelle läheiselle on kuitenkin tullut myös yllätyksenä se, miten sujuvasti kansainväliset attendolaiset ovat sujahtaneet osaksi Attendo-kotien arkea. Erityisesti muistisairaiden kanssa työskenneltäessä kielen lisäksi tärkeitä työvälineitä ovat kosketus ja läsnäolo. Yksinkertaisen ja selkeän kielen käyttäminen voi myös auttaa hoitotilanteissa.

Uudet innovaatiot auttavat tulevaisuudessa

Sote-alaa ohjaavat monet lait ja ohjeistukset, jotka asettavat reunaehtoja tekemisellemme. Esimerkiksi lakisääteinen kirjaaminen haastaa niitä, joille suomi ei ole äidinkieli. Arjen sujuvuuden lisääminen onkin taustalla monissa teknologiahankkeissamme, kuten syksyllä alkavassa pilotissamme, jossa puheentunnistusta ja tekoälyä hyödyntämällä pystytään tekemään kirjaukset huomattavasti nopeammin. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten uusilla innovaatioilla pystytään helpottamaan paitsi ihan kaikkien attendolaisten arkea, myös sote-alan kansainvälistymistä. Se on vääjäämätön ja tarpeellinen kehityssuunta.

Kiinnostuitko kansainvälisten työntekijöiden arjesta Attendolla? Lue Keziahn tarina!