Hyppää sisältöön

Tärkein tehtävämme on suojella riskiryhmiä

1.4.2020
Lisäys 16.4.2020: Tämä blogiteksti on kirjoitettu 1.4.2020. Olemme tämän jälkeen päivittäneet useasti sisäistä ohjeistustamme Sosiaali- ja Terveysministeriön ohjeistuksia vastaaviksi. Nykyisessä ohjeistuksessa esimerkiksi vaaditaan suu- ja nenäsuojainten käyttöä kaikessa lähikontaktissa asiakkaiden kanssa. Attendo noudattaa STM.n ohjeistusta.

Jaa

Attendolla on Suomessa lähes neljäsataa hoiva- ja palvelukotia. On hyvin mahdollista, että kaikista ennakoivista toimistamme huolimatta koronavirus voi tarttua myös meillä asuviin. Teemme kaikkemme tämän estämiseksi. Olemme jo viikkojen ajan varautuneet monin tavoin virukselta suojautumiseen ja toimintaan, kun tartunta todetaan meillä. 

Läheisillä on ymmärrettävästi kova huoli omistaan tänä poikkeuksellisena aikana. Pyrimme hälventämään tätä huolta tiiviillä yhteydenpidolla. Pidämme yhteyttä arkisissa asioissa, mutta myös silloin, jos asukkaan terveydentila huononee. Mahdollisen koronavirustartunnan ilmetessä Attendo-kodin johtaja ilmoittaa asukkaan lähiomaiselle viipymättä.  

Kunnioitamme henkilökuntamme ja asiakkaidemme yksityisyyttä, joten emme ikävä kyllä voi koskaan keskustella terveysasioista ulkopuolisten kanssa. Me emme voi kertoa terveystietoja myöskään yksittäisistä Attendo-kodeista yksityisyydensuojan turvaamiseksi. Ymmärrämme hyvin, että koronavirus aiheuttaa runsaasti huolta ja pahimmillaan myös surua suomalaisissa. 

Henkilökuntamme koostuu hoiva-, siivous- ja ruoka-alan ammattilaisista, joiden tärkein tehtävä tällä hetkellä on suojella riskiryhmiä. Me muut voimme tukea, kannustaa ja rohkaista heitä - ja tarjota heille työrauhan tässä tärkeässä työssä.

Yleisellä tasolla voimme todeta, että meillä on hyvät ja yksityiskohtaiset suojautumis- ja toimintaohjeet altistusten ja tartunnan varalle ja noudatamme kaikessa alueen sairaanhoitopiirin ohjeita. Sairaanhoitopiirit tiedottavat alueellaan todetuista tartunnoista, ja THL pitää yllä tilastoja koko Suomen osalta.  

Alta löydät listattuna esimerkkejä siitä, miten toimimme, kun koronavirustartuntaa epäillään tai jos sellainen todetaan Attendo-kodissa.

Kun epäilemme tartuntaa

Tartuntaepäilyssä haluamme varmistaa sen, että voimme hoivata mahdollisimman turvallisella tavalla sekä tartunnan saaneita, että kodin muita asukkaita.  

Tartuntaepäilyn ilmetessä Attendo-kodissa:

 1. Tartunnasta epäillyt asukkaat pidetään erillään muista Attendo-kodin asukkaista. On tärkeää ymmärtää, että toimenpiteet saattavat aiheuttaa epämukavuuden lisääntymistä ja etenkin ikäihmisten kohdalla toimintakyvyn heikentymistä. Kaiken tarkoituksena on kuitenkin suojella riskiryhmiin kuuluvia.
  • Asukas pysyy omassa huoneessaan ja myös ruokailee siellä. 
  • Erillään pidettävälle asukkaalle järjestetään hänen jaksamistasonsa mukaan harrasteita ja viihdykettä. Tähän käytettävien välineiden tulee olla helposti desinfioitavissa tai käytön jälkeen hävitettävissä. 
 2. Joka vuoroon nimetään yksi hoitaja, joka hoitaa vain tartunnan saanutta. 
  • Hoitaja vastaa asukkaan ruokailusta, lääkkeiden jaosta ja henkilökohtaisesta hygieniasta. 

Suojavarusteet ja siivoaminen

Tartuntatapauksessa tärkeintä on estää koronaviruksen leviäminen Attendo-kodin muihin asukkaisiin tai työntekijöiden mukana Attendo-kodin ulkopuolelle.

 1. Tartuntatapauksessa varmistamme, että tartunnalle altistuneessa yksikössä työskentelevät ihmiset eivät työskentele muissa Attendo-kodeissa.
 2. Tartuntatilanteessa henkilökuntamme tulee käyttämään henkilösuojaimia jokaisessa työvuorossa.
  • Kädet desinfioidaan ennen kontaktia ja kontaktin jälkeen, vaikka kädessä olisi kontaktin ajan suojakäsineet.
  • Olemme ohjeistaneet henkilökuntaa suojainten oikeaoppisesta pukemisesta ja riisumisesta. Tähän on tarkka järjestys, jotta hyvä hygienia säilyy.  
 3. Siistijät käyttävät myös suojavälineitä työssään ja siivousvälineet pidetään puhtaina.
  • Siivousvälineet desinfioidaan käytön jälkeen ja siivousliinat ovat kertakäyttöisiä.
  • Jätteiden keräämisestä ja hävittämisestä huolehditaan tarkasti. 
 4. Ylläpitosiivouksen lisäksi usein kosketeltavien pintojen desinfektioon kiinnitetään erityistä huolta.
  • Siistijät ovat yksiköissä töissä pääsääntöisesti arkisin. Viikonloppuisin muu työssä oleva henkilöstö huolehtii, että kosketuspinnat puhdistetaan huolellisesti ja mahdollisimman usein. Lisäämme tarvittaessa siistijöiden määrää myös viikonlopuille. 
 5. Keittiö- ja ruokailutilojen sekä WC- ja pesutilojen siivoamiselle meillä on myös oma tarkka ohjeistus. 
 6. Siistijä pesee siivoustyön päätyttyä kätensä kyynärpäitä myöten.  

Suojavarusteiden oikeoppinen pukeminen ja riisuminen. Lähde: Helsingin Kaupunki ja Hygieniahoitaja Leena SaarinenSuojavarusteiden oikeoppinen pukeminen ja riisuminen. Lähde: Helsingin Kaupunki ja Hygieniahoitaja Leena Saarinen

Kontaktien vähentäminen

Jokaisessa Attendo-kodissa on tehty myös oma suunnitelma, joka auttaa vähentämään asukkaiden keskinäisiä kontakteja.

 1. Suunnitelmassa Attendo-kodin tilat rajataan ja kalusteet järjestetään niin että ihmisten on helpompi pitää etäisyyttä toisiinsa.
 2. Kokoontumisten ja lähikontaktien rajoittamisen takia myös aktiviteetit vähenevät.
  • Aktiviteettien väheneminen voi vaikuttaa heikentävästi ikäihmisen toimintakykyyn. Pyydämme kuitenkin muistamaan, että tässä tilanteessa teemme kaikkemme asukkaidemme suojelemiseksi. Vaikka varotoimenpiteet voivat tuntua ikäviltä, ne ovat tehokkaita keinoja tartuntatilanteen kaitsemisessa.    
 3. Asukkaiden ruokailut järjestetään porrastetusti ja ruokailutila on järjestetty niin, että asukkaiden välillä säilyy kahden metrin turvaväli.
 4. Turvaväli pidetään myös työntekijöiden kesken ja esimerkiksi raportoinnit suositellaan hoitamaan puhelimitse.
 5. Samassa tilassa saa kerrallaan olla 5 henkeä tai alle.
  • Tämä koskee sekä työntekijöitä että asukkaita.
 6. Ohjeistukset koskevat myös työntekijöiden taukotiloja.  

Työntekijämme ovat edelleen kosketuskontaktissa asukkaidemme kanssa ja pidämme huolta, että lämmin ja inhimillinen kosketus pysyy meillä arjessa mukana myös poikkeustilanteessa.  

Hoiva-, siivous- ja ateriapalveluissa työskentelevä henkilökuntamme omaksuu päivittäin näitä uusia ja normaalista poikkeavia ohjeita. Ohjeet ovat heille tuttuja, mutta niitä on hyvä muistuttaa mieleen harjoittelun merkeissä. Ohjeistuksemme mahdollisen koronavirus-tartunnan varalta on tiukka, mutta se on suunniteltu niin, että voimme taata sekä hyvän hoivan että asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden. 

Tuija Haatainen 
Attendon valmiusryhmän johtaja