Hyppää sisältöön

Ikääntyneen ravitsemus

20.11.2023
Hei ikääntynyt! Syötkö tarpeeksi? Ravitsemuksella on keskeinen tehtävä ja merkitys ikääntyneiden toimintakyvyn, terveyden ja elämänlaadun tukemisessa.

Jaa

Ravitsemustilan ollessa tasapainossa tukee se niin kotona asumisen mahdollisuutta kuin nopeuttaa sairauksista toipumista. Iän myötä myös energiankulutus pienenee liikkumisen vähentyessä. Tällöin myös lihasmassan määrä pienenee. Energiankulutuksen pienentyessä syödyn ruuan määrä vähenee, jolloin tärkeiden vitamiinien, proteiinien ja kivennäisaineiden saanti voi jäädä liian vähäiseksi tarpeeseen nähden. Ikääntyvän henkilö ruokahalu saattaa myös pienentyä, joka tulee huomioida ruokavaliota mietittäessä. Jokaisen henkilön energiantarve on yksilöllinen, johon vaikuttavat muun muassa fyysinen aktiivisuus, lihasmassan määrä sekä hormonaaliset tekijät. Ikääntyneen laadukas ruokavalio sisältää riittävästi energiaa (vähintään noin 1600kcal vuorokaudessa) sekä runsaasti vitamiineja, proteiinia sekä kivennäisaineita. (Ruokavirasto 2022)

 

Muun muassa UKK-instituutti ja Ruokavirasto ovat tehneet loistavat koonnit luotettavien sivustojen ruokasuosituksista ikääntyneille. Puolestaan Diabetes-lehden sivuilta löytyy sähköinen keittokirja, johon on koottu lehdessä aiemmin julkaistuja ruokaohjeita sekä osia Diabetesliiton keittokirjoista. Sähköistä keittokirjaa päivitetään aina uuden lehden ilmestymisen mukaan. (Diabeteslehti 2023)

Kirjoittanut: Fysioterapeutti Minna Lauronen

Lähteet:

Diabeteslehti. Diabetes- lehden keittokirja. https://diabeteslehti.diabetes.fi/keittokirja/. 2023.

Ruokavirasto. Kuva-arkisto. https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja--ja-ammattilaismateriaali/kuva-arkisto/. 2023.

Ruokavirasto. Ikääntyneet. https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ikaantyneet/. 2022.

UKK-instituutti. Ravitsemus. https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisten-ehkaisy-jarjestotoimijoille/ravitsemus/. 2023.